6.ve 7.sınıf söz sanatları test soruları

6. ve 7.SINIF SÖZ SANATLARI TEST SORULARI         Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda
          Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
         Ateşten kızaran bir gül arar da
         Gezer bağdan bağa çoban çeşmesini
1.Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde kişileştirme vardır?
a.1
b.2
c.3
d.4


         Benim doğduğum köylerde
   Buğday tarlaları yoktu
   Dağıt saçlarını bebek
   Savur biraz
2.Yukarıdaki dörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı?
A)Köy-şehir                 
B)Buğday-bebek          
C) tarla –saç                 
D) Başak-saç3.Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur ?
A. Yemek  biter bitmez kapı vuruluyor.
B. Öyle açık açık anlatamam.
C. Doğrusu , açığı kapalısı yok bu davranışın.
D. Karanlık işlerde çalışıyor.


   Batan gün kana benziyor
      Yaralı cana benziyor
      Ah ediyor bir gül için
      Şu bülbül bana benziyor.

4.Yukarıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur?
a.1
b.2
c.3
d.4

              Ve onlar, yıldızlar gibi
         Gözleri ışıl ışıl yanarlar
         Oyuncak için değil, kağıt, kalem
         Kitap için gizlice ağlarlar.
5.Yukarıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır?
a.1
b.2
c.3
d.4
  

         Bu vatan toprağın kara bağrında
          Sıradağlar gibi duranlarındır.
          Bir tarih boyunca onun uğrunda
          Kendini tarihe verenlerindir.

6.Yukarıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır?
a.1
b.2
c.3
d.4


7.Aşağıdakilerden hangisinde abartma vardır ?
A ) Benim arkadaşım çok güçlüydü
B ) Güle güle öldük bu fıkraya.
C ) Deniz çarşaf gibiydi bu gece.
D ) Teknoloji  ışık  hızını aşan araçlar geliştirildi.


8.Aşağıdakilerin hangisinde  abartma vardır?
A) Benim kardeşim  çok güçlüydü.
B) Teknoloji çok gelişti..
C) Bir şey  anlattı ki güle güle öldük.
D) Deniz  akşam  saatlerinde çarşaf gibiydi.9. “Hayat bir ayna gibidir , güler yüzle bakarsanız o da güler.” Cümlesindeki hangi  öge  kendisine benzetilendir?
a.İnsan
b.Ayna
c.Hayat

d.Güler  yüz              
                 O zaman başından aşkındı derdi.
                  Mermeri oyardı, taşı delerdi.
                  Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi?
                  Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.
10.Bu dörtlükte kişileştirilen nedir?
 A) Yolcu                                        
B) Su
C) Mermer                                      
D) Dudak               Yalnızlık bir yağmura benzer
       Yükselir akşamlara denizlerden;
       Uzak, ıssız ovalardan eser,
       Akar gider göklere, her zaman göklerdedir.
11.Yukarıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır?
a.1
b.2
c.3
d.4


            Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,
       Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.
       Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar,
       Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.

  12.  Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A) Kuşlar
B) Badem çiçekleri
C) Gök
D) Rüzgarcevap anahtarı
1.d
2.d
3.a
4.c
5.a
6.b
7.b
8.c
9.c
10.d
11.a

12.d
Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.