6.sınıf anlam bilgisi 20 soruluk test ve cevapları6.SINIF ANLAM BİLGİSİ TEST SORULARI

6.sınıf anlam bilgisi test soruları,6.sınıf anlam bilgisi 20 soruluk test ve cevapları,6.sınıf kelimede anlam test soruları,6.sınıf gerçek ve mecaz anlam testi,6.sınıf türkçe testleri,


1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “iz” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmamıştır?
a.Adamın  izleri ağaçlara doğru gidiyor.
b.Buradaki  izler, tepedeki eve doğru kayboluyor.
c.Toprakta ayak izleri bırakmamaya çalıştılar.
d.Cumhuriyet, kendisini oluşturan şartların  izlerini taşır.

2.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
a.Anlattıklarımı  bir bir not etti.
b.Ödevi  kılı kırk yararcasına inceledi.
c.Çantasındaki kalemleri  teker teker saydı.
d.Bunu  içinize sindire sindire anlamalısınız.


3.“-lik” eki aşağıdaki kelimelerden  hangisine eklendiğinde soyut anlamlı bir sözcük türetir?
A) çöp                B) insan             C) yaz             D) kitap

4.Aşağıdaki kelime  çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
a.Güzel-çirkin 
b.kara-siyah 
c.Temiz-kirli 
d.İlerlemek-gerilemek

5.“Şaşırmak, çok telaşlanmak” anlamına gelen deyim  hangisidir?
a.Eli ayağı tutmamak   
b.Elden ayaktan düşmek
c.Eli ayağı dolaşmak    
d.Eli kolu bağlı kalmak

6.Aşağıdaki deyimlerden  bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A) Yüreği hop etmek               
B) Etekleri zil çalmak
C) Yüzünde güller açmak        
D) Gözlerinin içi gülmek7.“Birinin hakkında kötü  yargıya varmak” anlamındaki deyim aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A.Okan  numaracı bir çocuktur.
B.Büyüklere numara yapmak yanlıştır.
C.Zeliha ‘ ya  öğretmen hak ettiği numarayı verdi.
D.Yeni komşuya babam  hemen numarasını verdi.


8.“Sıkıntısını açığa vurmak, söylemek” anlamına gelen deyim aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
A.İnşaatta taş taşıyan işçinin içi karardı.
B.Dokunsalar, ağlayacağım   içimi dökeceğim.
C.İşlerin iyi  gitmeyeceğini içinden geçirdi.
D.İngilizceden  kırık alan Can’ın içi içini yiyor.9.Hangi tümcede mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?
A.Çantaları  taşımaktan kolum koptu.
B.Çocuklar mücadele ettiler.
C.Sinirlenen Halim   sonunda patladı.
D.Onu  görünce içim parçalandı.


10.“Bir ara beni ara.” tümcesinde “ara” sözcüğünün   anlam özelliği aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
A.Ağla, ağlayabildiğin yere kadar.
B.Git, istediğin yerde   dolaş.
C.Aldığı  çek karşılıksız çıkmış.
D.Bana oradan  haber ver.

11.“Dolaşmak” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “gezmek, gezinmek” anlamında kullanılmıştır?
A.Buradan giderseniz çok dolaşırsınız.
B.Kapı kapalı olduğu için   dolaşınız.
C.Saçları   taranmadığı için dolaşmış.
D.Muttalip , binanın içinde   dolaşıyordu.


12.“Ona  söyle nafile beklemesin.” tümcesinde altı çizili sözcüğün tümceye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A.Üç  gündür onu boş yere arıyoruz.
B.Kesinlikle   girmek istemem.
C.Nihayet aradığım kitabı orada  buldum.
D.Ne yazık ki bundan böyle birlikte  olamayacağız.

13.“Büyük” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “üstün niteliği olan” anlamında kullanılmıştır?

A.O gittiği  için büyük üzüntü duyduk.
B.Annesini  görünce boynuna sarıldı.
C.Tümce başlarında büyük harf kullanılır.
D.Her zaman “Sinan  Bey büyük adamdır.” der.


14.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime  gerçek anlamda kullanılmamıştır?
A.Boyu kısa , saçları sarı bir kızdı.
B.Ocaktaki ateşin yankıları  duvarda geziniyordu.
C.Bir an beynimde  şimşekler çaktı.
D.Bu çeşmeden buz gibi sular akardı.

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “kırmak” sözcüğü “azaltmak” anlamında kullanılmıştır?
A.Esasen  kimseyi kırmak istememiştim.
B.Betonu  bir vuruşta balyozla kırabiliyor.
C.Senin kırdığın ceviz bini aştı.
D.Fiyatları yüzde kırk  kırarak ihaleyi kazandı.

16.Geniş bir odaydı.” tümcesinde “geniş” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  büyük                                                         
B) enli
C)  kalın                                                            
D) uzun


17.Aşağıdaki kelime  ikilisinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) ihtiyar-yaşlı                                                  
B) kız-erkek
C) uzun-kısa                                                 
D) güzel-iyi
18..“Bu köyde tatlı hatıralar yaşadım.” tümcesinde “tatlı” sözcüğünün  anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A.Yemekten sonra tatlı iyi olur.
B.Revani güzel bir tatlıdır.
C.Çok tatlı bir gülüşü  vardı
D.Yemek çok tatlı olmuş.

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

A.Yarın beraber  ders çalışabiliriz.
B.Sinemada  film izlemeyi pek sevmiyorum.
C.Bir de orayı  toplamayı öğrense.
D.Hafta sonu   çalışmalar yapınız.


20.Aşağıdaki tümcelerde altı çizili söz gruplarından hangisi deyim değildir?
a.Onunla eğlenme , ağzı bozuktur.
b.Kovulunca  ağzına geleni söyledi.
c.Dişlerini fırçalamamış, ağzı kokuyor.
d.Ağzıyla kuş tutsa  benden  geçemez.

Cevap anahtarı
1.d
2.b
3.b
4.b
5.c
6.a
7.c
8.b
9.b
10.c
11.d
12.a
13.d
14.c
15.d
16.a
17.d
18.c
19.c
20.c


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.