7.sınıf noktalama işareti testi ve cevapları

7. SINIF NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI

Adamın biri , uzun süre şiir yazamamaktan yakındığında ( 1 ) Heykeltraş Rodin (2 ) “  Rilke ( 3 ) niçin gidip  bunlara  bakmıyorsunuz ( 4 ) Şiir de aynı resim gibi yapılır çünkü.” demiştir.
1.Parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir?
A)1                    
B)2             
 C)3                   
D)4

2.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalı virgül neden sonuç ilişkisi bulunan sıralı tümceler arasında kullanılmamıştır?
A) Kardeşinin  radyosunu açtı ; müzik dinledi.
B)Bunu  tek başına taşıdı ; çok yoruldu.
C)Hava karardı ; şehrin  lambaları yandı.
D)Sonunda   iş buldu ; aile rahatladı.


1.Evet ,   sevgi de bitiyordu.

2.Bu  adam  , çatık kaşlı ve boyu uzun olan , bizi yine      
       şaşırttı.
 3.İleride , yaklaşık iki yıl sonra , bir ev  almayı
       düşünüyordu.
 4.Uzun , düz , siyah  saçları salınınca rüzgârımız olurdu.
3.Yukarıdaki tümcelerde virgül kaç değişik işlevde kullanılmıştır?
A)2              
B)3                 
C)4                  
D)5

4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalı virgül ( ; ) ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Bu yıl  çok yoruluyorum ; ama yine de mutluyum.
B)Dün gece  gelmedin ; yoksa seni çağırmadı mı?
C)Kursa  gidiyor ; ayrıca evde kendim çalışıyorum.
D)O akşam  kitaplarını , defterlerini ; çantasını , önlüğünü okulda unuttu.


5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır?
A)Sinemaya , tiyatroya ; okula , kursa  her yere zorla gidiyormuş.
B)Sivas ‘a  gittim ; ama onu göremedim.
C)Dertleri   istemiyorum ; yalnızca  çözüm arıyorum.
D)Tüm insanlar ; son senelerde  hangi değerleri benimseyeceğini bilmiyor.

6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iki nokta ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A)Dışarıdan hepsi  : “Ne kadar uslu bir çocuktu.”diyordu.
B)Onu   kurtaran iki şey vardı: saçları , bakışları.
C)İki durumdan  nefret ederdi : yalnızlık ve yalan.
D)Alınan önlemlerin sonucunu   özetledi: fiyasko.

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır?
A)Ona    söyleyeceğim : Gerçeğin göreceli olduğunu bilirim.
B)Gerçek, değişkendir: Zor elde edilir.
C)İşte   bir iddia: Romancılarımız Batı’yı de Batılılaşmayı anlamadı.
D)Şu dizeyi çok severim: Gül alıp satmanın zamanı değil.


8.Aşağıdakilerden hangisinde üç nokta (…) kullanılması gereksizdir?
A) Şaire  üç kavram yön vermelidir: birey, ulus, insanlık…
B)Dışarıda, deli bir bahar…
C)Bugün  şunları  göreceğiz: matematik, fizik, kimya…
D)Sıcağın  en deli olduğu anda nereye…

9.Aşağıdakilerden hangisinde üç nokta (…) kullanılamaz?
A)Benzerleri anlamında
B)Bir sebeple  bitirilmemiş tümcelerin sonunda
C)Açıklama cümlelerinin  sonunda.
D)Yazı içinde söylenmek  istenmeyen sözcükler yerine

10.Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (‘ ) kullanılamaz?
A)Özel isme  gelen çekim eklerini ayırmada
B)Şehir isimlerine gelen çekim eklerini ayırmada.
C)Kısaltmalardan sonra
D)Özel adlara gelen  “-gil” anlamı veren –ler eklerini ayırmada.

11.Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti gereksiz kullanılmıştır?
A)”Ona  ne kardeşim?”diyor, utanmadan.
B)”Herkesi  çok üzdün.”diyerek  gitti.
C)”O  iş olmaz.”mı diyorsun bana?
D)”Bu, sınavı kazandım.” Dedi.


Bazıları (  ) iyi  bir olgunlukla şöyle düşünüyor (  ) Kişinin  duygularını  göstermemesi kolay değildir (  ) insanın çevreye  karşı savaşması gerekir (   ) Bunu başarabilirse insan  iyi bir insandır.
12.Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?
A)( , ) ( : ) ( , ) ( . )                           
B)( ; ) ( ! ) (: ) ( ! )
C)( , ) ( : ) (; ) ( . )                       
D)( ; ) ( . ) ( , ) (. )13. Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işaretinin kullanımı yanlıştır?
A)Düşündü : “Düşüncenize katılmıyorum.”dedi.
B)”Tamam , gürültüyü kesin!”dedi.
C)”Hiçbir şey  yapmayan” insanlar, bana akıl öğretmesin.
D)Adama  sordu: “Sen ne düşünüyorsun?”


14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
A)Hoca  “Yarın yazılı yapacağım.”dedi.
B) Sahnede  “Konken Partisi” oynuyor.
C)Bu “yorumculuk”  dedikleri  şeye aklım yatmadı.
D)Ablan  “senin beni aradığını” söyledi.

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
A)Karar verildi: Mehmet , okula; Ayşe, eve…
B)Yollar,   bizi de tüketmişti.
C)Sivas ‘ a  çok zor geldim: canım sıkıldı.
D)Bu  oyuncakların  yarsı senin, yarısı onun.

16.Aşağıdakilerden hangisi , kısa çizginin ( -) kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A)Birbiriyle alakalı  iki kavramın arasında kullanılır.
B) Fiil   köklerinin sonunda kullanılır.
C)Eklerin başında,
D)İnternet adreslerinde

17. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa tümcenin anlamı değişir?
A)Sık  , dar sokaklardan geçmesi gerekiyordu.
B)Avukat  hanım , yazısını bitirerek doğruldu.
C)Bu gece ,  ısmarlama  sırası direk ona gelmişti.
D)Yaşlı ,  kızdan  bir yeri tarif etmesini istiyordu.


18.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde boş parantezle gösterilen yere virgül ( , ) getirilemez?
A)Arzu (  ) aramızda olup bitenleri bilmiyordu galiba.
B)Yakında Burak Bursa ’ya gidiyor (  ) ben Trabzon’a gidiyorum.
C)Mehmet ( ) herkesten akıllı çıktı.
D)Senelerdir  görmediği (  ) arkadaşını   bulmuştu.

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül kaldırılırsa tümcenin anlamı değişir?
A)Arkadaşım  , çantasını yine okulda unutmuştu.
B)Mahalle  , bugüne uzun zamandır hazırlanıyordu.
C)Akşam  gelecek olan misafirler , bizde üç gün kalacak.
D)Hikaye  , yazarını kısa sürede üne kavuşturdu.

20.Aşağıdaki tümcelerden  hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta konması uygundur?
A)Bu    kitap gereği gibi satılmıyor
B)Ünlü  şairimizin  kitaplarıydı , burada sergilenenler
C)Birkaç   binleri buluyor gibi geliyor insana
D)Sadece bunlar  değildi gelenler ; öğretmenler , memurlar , yaşlılar

Cevap anahtarı
1.b
2.d
3.a
4.d
5.d
6.a
7.b
8.a
9.c
10.d
11.c
12.c
13.c
14.d
15.c
16.d
17.d
18.d
19.d

20.d

7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf noktalama işareti testi ve cevapları,7.sınıf noktalama işareti testi ve cevapları çöz,7.sınıf noktalama işareti testi,
Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.