devletimizin yönetim yapısını açıklayıcı metin yazınız

DEVLETİMİZİN YÖNETİM YAPISINI AÇIKLAYICI METİN YAZINIZ.

   Devletimiz en başta demokratik bir hukuk devletidir. Devletimizde işler yasama , yürütme ve yargı üzerine kuruludur. Bu yasama , yürütme ve yargı işlerini yürüten kurullar da ayrı ayrıdır. Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilirken , yürütme işlerini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yerine getirir. Yasama demek kanun çıkarmak demektir. Yürütme demekse bu çıkarılan kanunların uygulanma işi demektir. Yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. O zaman diyebiliriz ki ülkemizde her gücü yerine getiren makam da ayrı ayrıdır. Bu duruma güçler ayrılığı denmektedir. Yargı işlerini ise dört büyük mahkeme olan:
Anayasa Mahkemesi
Danıştay
Yargıtay : Hukuk ve Ceza Mahkemesi olarak ikiye ayrılır.
Sayıştay
 Yerine getirmektedir.


 Yukarıdaki bilgiler de incelendiği zaman diyebiliriz ki ülkemizde hangi işin hangi kurum tarafından yapılacağı kesin olarak belirtilmiştir. Ne yasamayı yapan kurum yargının işine karışır ne de yargı işini yapan kurumlar yasamanın işine karışır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.