nasreddin hoca kimdir hayatı kısaca

NASREDDİN HOCA KİMDİR?        Nasrettin Hoca, 1200’lü senelerde  Konya yakınlarındaki Akşehir’de yaşamını sürdürdüğüne  inanılan komik yönü ağır basan  bir kişidir. Komik hikayeleri , özlü sözleri ve fıkralarıyla bilinen  Nasreddin Hoca aynı anda  düşündüren  kişiliği de olan bir bilge bir insandır. Osmanlının hakim olduğu toprakların  büyük bölümünde  bilinen Nasrettin Hoca, bir çok millet  tarafından da sahiplenilmektedir. Her yıl  5-10 Temmuz tarihlerinde Akşehir’de Nasrettin Hoca anısına  bir festival düzenlenir.Eskişehir Sivrihisar’da dünyaya geldiği , daha sonra Akşehir’e yerleştiği söylenir. 1275-76 veya 1285-86 seneleri  civarında Akşehir’de vefat ettiği, mezarı  olduğu tahmin edilen ve daha sonra da kabir olarak düzenlenmiş mezarı da Akşehir ‘de  bulunmaktadır.Afganlardan İranlıla’a, Özbeklerden Araplara   pek çok halk tarafından sahiplenilen Nasrettin Hoca, Efendi Hoca, Molla, Hacı,  gibi adlarla  anılır.Orta Asya’da Efendi adıyla  bilinen Nasrettin Hoca’nın Özbek, Azeri veya Uygur menşeli  olduğu düşünülmektedir.Evrensel ve zaman tanımaz nükte  ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yaptığı komik  vurgularla yalnızca Türk değil dünya edebiyatının önemli bir figürüdür. 1996-1997 seneleri  UNESCO tarafından Uluslararası Nasrettin  Hoca senesi  ilan edilmiştir.Nasreddin Hoca, kişilere  doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya yönlendiren  ve kötülüklerden sakındıran bir insan  idi. Bu işi yaparken doğası  icabı kendisine has bir yol tutmuştur. Böylece milletin  anlatılması ve toplumdaki  bozuk yönlerin düzeltilmesi için, sorunu  halkın anlayacağı bir dil   ile, çok  manidar şakalar  halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir. Şakaları  hikmet ve ibret dolu birer atasözü  gibidir. Bu bakımdan ismine  uydurulan edep dışı ve nükteden uzak bir takım fıkraların onunla alakası  yoktur. Anlamlı şakaları  önce yakın cevresinde sözlü  olarak dilden dile dolaşmış, sonraları   yayılmış ve zamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onun olmayan bir takım kötü ve edep dışı  fıkralar da ona mal edilerek anlatılmıştır.Nasreddin Hoca, insan  ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımıştır. İnsanların aile, komşuluk, dostluk, ticari ilişkilerine  ait toplumda  gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek amacıyla  şakalarla  dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve psikologlar, insanı ve toplumu  tanıyıp, çeşitli yönlerini incelemek için onun şakalarından  çok istifade etmişlerdir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.