yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Bu enerji kaynaklarını aşağıdaki  başlıklar altında toplayabiliriz.

                1.Hidroelektrik enerjisi
               2.Rüzgâr enerjisi
              3.Jeotermal enerji
              4.Güneş enerjisi
               5.Biokütle enerjisi
                6.Dalga enerjisi
               7.Hidrojen enerjisi

    
                               Bu enerji kaynaklarının en önemli özelliği adından da anlaşılacağı üzerine yenilenebilir olmalarıdır.   Yani bu enerji kaynaklarını devamlı kullanabilirsiniz. Bu enerji kaynaklarının en önemli özelliklerinden biri de çevreye çok az zarar ya da hiç zarar vermemeleridir.                             
      
Hidroelektrik enerjide temel etken  akan bir nehirin bulunmasıdır.Bu akan nehirin önüne çeşitli barajlar yapılır ve bu vesileyle enerji üretilir.En temiz enerji kaynaklarından biridir.Bu santralin kurulabilmesi için akan suyu  çok bir akarsu ve eğimli bir arazi şarttır.
  
        Rüzgar enerjisinde adından da anlaşılacağı üzere rüzgarın çok yoğun  olduğu alana çeşitli rüzgar gülleri konur ve enerjisini rüzgardan alarak bu çarklar çalışır. Bu enerji kaynağının kurulabilmesi için temel koşul  bölgenin rüzgarlı olmasıdır.

          Jeotermal enerjide yer altında hali hazırda bulunan çok sıcak suyun buharıyla enerji üretilir.Bu enerji kaynağını kullanabilmek için arazinin jeolojik zamanının genç olması gerekir.

         Güneş enerjisi bugün hemen hemen her yerde  kullanılır. Evlerimizden başlayarak iş yerlerine kadar birçok alanda güneş enerjisi kullanılmaktadır.

         Bio kütle enerjide hayvan atıkları ,leşleri bir ortamda bırakılmak suretiyle ortaya çıkan gazdan faydalanılarak elde elden enerji çeşididir.
       Üzerinde yaşadığımız Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 civarında  artmaktadır.Buna karşılık bu sorunu  karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde bitmektedir.Şu anki enerji kullanım şartları  göz önüne alınarak yapılan en iyi  tahminlerde yakın zamanda  petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı görünmektedir.Kömür için şu anki stoklarda  yaklaşık 80-100 yıl ,doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir kullanım süresi olduğu tahmin edilmektedir.

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.