küresel ısınma ile ilgili kompozisyon


KÜRESEL ISINMA İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON

              Küresel ısınma çağımızın  çevre sorunlarının başında gelmektedir. Bu mesele  hem dünyayı tehdit etmekte hem de dünyada yaşayan canlıları birçok açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple  küresel ısınmanın daha da çoğalmaması  için mutlaka önlemler alınmalıdır. Teknolojinin   gelişmesi, fabrikalaşmanın büyük bir hızla artması, insan nüfusunun artması  gibi sebeplerle  atmosfere yayılan duman ve ısı nedeniyle  doğanın da dengesi bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle  ozon tabakası delinmiş, havalar çok ısınmaya veya çok soğumaya başlamıştır. Hızlı soğuma ve ısınma nedeniyle  yeryüzündeki canlılar da zarar görmeye başlamıştır. Bu sebeple  kutuplardaki buzullar erimekte ve   karaların gelecek senelerde  sular altında kalması söz konusu olmaktadır. Bu sorun dünyamız için çok büyük bir felakettir. Bu duruma bir an önce  önlem alınmadığı halde  bu dünyamız için felaket olacaktır. Bu sebeple  kullanmadığımız   eşyaları fişinden çekmek, ormanları korumak ve çevreyi  temiz tutmak gerekmektedir.
               
             İnsan nüfusun hızla artması,gelişen  teknolojinin üretiminde,fabrikaların bacalarından çıkan çeşitli  gazların artması,nükleer santrallerin  artması,sera gazlarının etrafa salınımı küresel ısınmanın artmasına sebep  olmaktadır. Küresel ısınma sebebi  ile kutuplardaki buzlar büyük bir  hızla erimekte,mevsimlerde değişiklikler beraberinde  olmakta,seller ve diğer afetlerin  artmasına sebep  olmaktadır. İklim değişiklerine sebep  olan küresel ısınma yaz ve kış mevsimlerinin hızlı  geçişine sebep  olmaktadır.Başta hayvanlar olmak üzere bir çok bitki türünün de soyları  tükenme tehlikesi göstermektedir. Ekolojik dengenin bozulması insanların da hayatını  olumsuz etkilemektedir. Dünyanın sonunu getirebilecek olan bu meselenin  ilk önce durdurulması sonra geriletilmesi için insanların birlikte hareket etmesi ve gereken önlemleri alması gerekir. Unutmayalım ki bu durum çözümü olmayan bir mesele değildir. Bu meselenin çözümü için hep birlikte hareket etmeliyiz.

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.