6.sınıf sıfat tamlaması 20 soruluk test ve cevapları

6. SINIF SIFAT TAMLAMALARIYLA  İLGİLİ 20 SORULUK TEST VE CEVAP ANAHTARI

6.sınıf sıfat tamlaması testi indir,6.sınıf sıfat tamlaması testi çöz,6.sınıf sıfat tamlaması 20 soruluk test ve cevapları,6.sınıf türkçe testleri,

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde   sıfat tamlaması  yoktur?
a) Kötü  laflar , insanı amacına ulaştırmaz.
b) Koca bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi.
c) Bizi daha  sonra arayacaklarını söylediler.
d) Bu yıl  hiçbir dersten kötü  not almamış.

2. Hangi kelime grubunda sıfat tamlaması vardır?
a.Nazlı çocuk-ihtiyar adam .       
b.Cam  ucu-Masa kenarı
c.Mermer vazo -Yayla yolu                        
d.Duvar saati-Çocuk bağırtısı  

3. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
a) İlk insanlar  nerede yaşıyordu?
b) Yerin   sallanmasına ne denir?
c) Madenler  nasıl çıkarılır?                        
d) Dünyanın bu yerinde  hangi hayvanlar yaşar?

 4. Aşağıdakilerden hangisi  sıfat tamlamasıdır?
a.O köy                                                                              
b.Bunu  ver
c.Bunlar iyidir                                                  
d.Kırık saat

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması  kullanılmamıştır?
a) Bu sıkıntıyı  en çok şairler  çekerler.  
b) Bütün insanlar aynı değildir.
c) Bize kaç para  vereceklermiş?                                             
d) Odanın  içinde sorunlar çözülmez.


6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bu” kelimesi  sıfat tamlaması inde kullanılmamıştır?
a) Bu adam  bizi oyaladı                                              
b) Bu hali    takdir ediliyordu.
c) Bu  kız  beni bir süre etkiledi.                                 
d)  Bu   bizi iyi  anlamıyor.


7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması  kullanılmamıştır?
a) Her suçlu  kendi bacağından asılır.                     
b) Birkaç arabayla  bu iş yürütülmez.
c) Yarın  size geleceklerdi?                         
d) Bazı adamlar  bundan  anlamazlar.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  sıfat tamlaması yoktur?
a) Seninle günün birinde  karşılaşırız                                     
b) Ona bir miras    bırakmıştı.
c) Bir tokat atıp, çekip gitti.                                        
d) Bugün bir kızak   satabildim.

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde   sıfat  tamlaması kullanılmamıştır?
a) Tablodaki güzel çiçekler   capcanlı  duruyorlar.
b) Kentin  birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
c) Bedeni    şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.
d) Bu dümdüz yol da   rahat oluyor.

10. Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde sıfat tamlamasında belirtme sıfatı vardır?
a.Mavi gökyüzü                                                                                             
b.Tombul çocuk
c.Atmış   gün                                                                                   
d.Yaşlı insan

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması  yoktur?
 a. Yeşil  gömleğini  giymiş.                                                        
b. Onu bırak bu daha iyi.
c. Şu evde  sen kalırsın.                                               
d.Hangi derste  kaldık?

12 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ikileme,sıfat tamlaması olarak kullanılmıştır?
a.. Yazmak ,  iyi iyi  kendinden geçmedir.                            
b. Üzüm üzüme baka baka kararır.
c. Öğrenciler  okulun önünde dizi dizi sıralanmıştır.        
d. Bacadan  renk renk çiçekler sarkıyor.

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
a. Bazı öğrenciler  daha erken okurlar.                                 
b. Yarın bize onlarla  geliniz.
c. Ayın  kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz?               
d. İnşaatta birkaç işçi   çalışıyor.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  sıfat tamlaması  vardır?
a. Hangi odayı  istediniz?                                                            
b. Toplantıda ne  konuşuldu?
c. Bumların hangisi onun ?                                                        
d. Kimler buraya  geldi ?

15 Aşağıdakilerin hangisinde  sıfat tamlaması  vardır?
a. O dağ yüksek bir dağdır.                                                        
b. Yeşil   yaprak olmuş her yer.
c. Kitabı  aldım ve eve bıraktım.                                                              
d Şunu  dün okudum.

16. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
a. Büyük lokma ye,büyük söyleme.                                      
b. Kusursuz arkadaş  arayan dostsuz kalır.
c. Herkes kaşık yapar fakat  sapını ortaya getiremez.     
d. Kötü söz sahibinindir.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
a. Her adam  hata yapabilir                                                                       
b.Bunu ben mi söylemişim?
c. Birkaç gün hastaneye  gitmemiş.                                                       
d.Birçok insan bu işe   katılıyor.

18.Aşağıdakilerin hangisi sıfat tamlaması oluşturmamıştır?
a.Çeyrek altın   
b.Yüzde elli oran                            
c.Onun güzelliği              
d.Otuz öğrenci
19.Aşağıdaki ‘şu’ sözcüklerinden hangisi sıfat tamlaması oluşturmamıştır?
a.Şu  televizyonu   alalım.                                                                          
b.Şunlar bizim değil.
c.Şu sözlerle kalbimi çaldı.                                                         
d.Şu  işyeri  yeni yapıldı.

20.Aşağıdaki ‘o’ sözcüklerinden hangisi sıfat tamlaması oluşturmuştur?
a.O,bugün işe  gelmemiş.                                                          
b.O, en yeni yapılan mimaridir.
c.O kasabada yangın çıkmış.                                                     
d.O, kardeşlerine  önem  verir.
Cevap anahtarı
1.c
2.a
3.d
4.a
5.d
6.d
7.c
8.a
9.c
10.c
11.b
12.d
13.c
14.a
15.a
16.c
17.b
18.c
19.b
20.c


Share:

12 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.