6.sınıf sıfatlarla ilgili 20 soruluk test ve cevapları

6. SINIF SIFATRLARLA İLGİLİ 20 SORULUK TEST VE CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde   sıfat yoktur?
a) Kötü  sözler, insanı amacına ulaştırmaz.
b) Üç  asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi.
c) Bizi daha  sonra arayacaklarını söylediler.
d) Bu dönem hiçbir dersten kötü  not almamış.

2. Hangi kelime grubunda sıfat vardır?
a.Nazlı çocuk-ihtiyar dünyamız.               
b.Cam  ucu-Masa kenarı
c.Mermer basamak-Yayla yolu                
d.Duvar saati-Çocuk ağlaması

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
a) İlk canlılar nerede yaşıyordu?
b) Yerin   sallanmasına ne denir?
c) Kristaller nasıl çıkarılır?                            
d) Dünyanın sıcak  bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?

 4. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatıdır?
a.O köy                                                                              
b.Bunu  al
c.Bunlar bizim                                                 
d.Kırık saat

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
a) Bu zorluğu en çok şairler  çekerler.   
b) Bütün insanlar aynı değildir.
c) Bize kaç lira vereceklermiş?                                 
d) Üç  hafta içinde sorunlar çözülmez.


6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
a) Bu çocuk bizi oyaladı                               
b) Bu hali  zaten takdir ediliyordu.
c) Bu ses beni bir süre etkiledi.                                  
d)  Bu artık bizi iyi  anlamıyor.


7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
a) Her koyun kendi bacağından asılır.                   
b) Birkaç adamla bu iş yürütülmez.
c) Kaçıncı gün size geleceklerdi?                             
d) Bazı adamlar  iyilikten anlamazlar.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
a) Seninle bir gün karşılaşırız                                     
b) Ona bir araba   bırakmıştı.
c) Bir tokat atıp, çekip gitti.                                        
d) Bugün bir tablo  satabildim.

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde   sıfat  kullanılmamıştır?
a) Tablodaki güzel çiçekler   dipdiri duruyorlar.
b) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
c) Vücudu   şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.
d) Bu dümdüz yolda   rahat oluyor.

10. Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde belirtme sıfatı vardır?
a.Mavi deniz                                                                                   
b.Tombul çocuk
c.Yirmi  gün                                                                                      
d.Yaşlı insan

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat yoktur?
 a. Kırmızı gömleğini  giymiş.                                                     
b. Onu bırak bu daha iyi.
c. Şu odada sen kalırsın.                                                             
d.Hangi derste  kaldık?

12 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ikileme,sıfat olarak kullanılmıştır?
a.. Okuma,  iyi iyi  kendinden geçmedir.                              
b. Üzüm üzüme baka baka kararır.
c. Çocuklar okulun önünde dizi dizi sıralanmıştır.             
d. Saksılardan renk renk çiçekler sarkıyor.

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat yoktur?
a. Bazı çocuklar daha erken okurlar.                                      
b. Yarın bize onlarla  geliniz.
c. Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz?                      
d. İnşaatta birkaç adam  çalışıyor.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru sıfatı vardır?
a. Hangi kitabı istediniz?                                                             
b. Toplantıda ne  konuşuldu?
c. Bumların hangisi benim?                                                       
d. Kimler buraya  katıldı?

15 Aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı vardır?
a. O dağ yüksek bir dağdır.                                                        
b. Kırmızı  yaprak olmuş her yer.
c. Onu aldım ve eve bıraktım.                                                  
d Şunu okudum.

16. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
a. Büyük lokma ye,büyük söyleme.                                      
b. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
c. Herkes kaşık yapar fakat  sapını ortaya getiremez.     
d. Kötü söz sahibinindir.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat yoktur?
a. Her adam  hata yapar.                                                                           
b.Bunu ben mi söylemişim?
c. Birkaç gün okula gitmemiş.                                                   
d.Birçok insan bu hale  katılıyor.

18.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı vardır?
a.Çeyrek altın   
b.Yüzde elli oran                            
c.Üçer kişi          
d.Otuz öğrenci
19.Aşağıdaki ‘şu’ sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir?
a.Şu defterleri  alalım.                                                                 
b.Şunlar bizim değil.
c.Şu sözlerle kalbimi çaldı.                                                         
d.Şu ev yeni yapıldı.

20.Aşağıdaki ‘o’ sözcüklerinden hangisi işaret sıfatıdır?
a.O,bugün işe  gelmemiş.                                                          
b.O, en yeni yapılan mimaridir.
c.O köyde yangın çıkmış.                                                           
d.O,sevdiklerine önem  verir.
Cevap anahtarı
1.c
2.a
3.d
4.a
5.d
6.d
7.c
8.a
9.c
10.c
11.b
12.d
13.c
14.a
15.a
16.c
17.b
18.c
19.b
20.c

6.sınıf sıfat testi indir,6.sınıf sıfatlarla ilgili 20 soruluk test ve cevapları,6.sınıf sıfat testi çöz,6.sınıf türkçe testleri,


Share:

5 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.