7.sınıf paragrafta anlam 20 soruluk test ve cevapları

7. SINIF PARAGRAFLA İLGİLİ TEST SORULARI 
1) Nedir hayatınızdaki  büyük taşlar? Çocuklarınız,
eşiniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, sağlığınız, bir
eser ortaya koymak, başkalarına faydalı  olmak,
onlara bir şey öğretmek ... Büyük taşlarınız belki
bunlardan birisi, belki de hepsidir. Bilin ki; büyük
taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz
bir daha hiçbir zaman yerleştiremezsiniz. O zaman da ......
        Parça , düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi ile devam ettirilebilir?
A) başka işlere ayırabileceğiniz zamanınız mutlaka
vardır.
B) ne kendinize, ne ailenize ne de ülkenize yararınız
olur.
C) istediğiniz her şeyi, her an gerçekleştirebilirsiniz.
D) başarılı ve mutlu olmanızı hiçbir şey engelleyemez.

2) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
tümcesi olmaya en uygundur?
A) Onun gözünde hayat  bir sanattır, sanat da
bir yaşam.
B) Bu konuda yardımcı olacağını söyledi; ama
gözden kayboldu.
C) Yirminci yüzyılın önde gelen yazarlarından  biri
de odur.
D) Yaşama sevinci ve başarı isterseniz, yaşam
size onu verecektir.
3) ......... Kolay gibi gözükür, fakat  kolay değildir bu.
Kendinizi onun yerine koyacaksınız, bencilliğinizden
silkineceksiniz. Sizin bir etiniz, kemiğiniz
olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu,
onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz.
          Paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Hiçbir işi kendi başınıza yapmaya kalkışmayın.
B) Sana yapılmasını istemediğini  başkasına
yapmamalısın.
C) Ahlâk, sadece  kötülük etmekten çekinmek
değildir.
D) Sana dokunmayan yılan bir ömür boyu yaşasın.

4) Kitap sevgisinin çocukluklara er  yaşlarda
kazandırılması gerekir. Ancak çocukta kitap
sevgisinin oluşabilmesi için, özellikle birinci  defa
kendisine verilen kitapları beğenmesi daha doğrusu,
ilk kitapların onun dünyasına cevap vermeleri,
ruh yapısına uygun olmaları gerekmektedir.
        Paragrafta   aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Çocuklarda kitap sevgisinin kolay gelişmediği
B) Eğitimli ailelerin çocuklarının kitap okumayı
daha çok sevdiği
C) Çocukta kitap sevgisinin gelişebilmesi için kitapların çocuğun iç dünyasına uygun olması gerektiği
D) Kitap sevgisinin çocuklara küçük yaşlarda
kazandırılması  
5)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşıt (zıt)
anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A) Vakitli vakitsiz araması   rahatsız ediyordu.
B) Derse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı.
C) Düştüğüm çukurdan bin bir zorlukla  çıktım.
D) Kızına akıllardan silinmeyecek bir nişan  yapmış.

6) Kitaba karşı iki türlü saygı olmalıdır: Biri, onun
hazırlanışına gösterilen itinalar  toplamı. Kağıdından
harflerine, dizgisinden düzeltisine, kapağından
cildine kadar uzanan ve yazarın emeğine
eş değerde bir dikkatler dizisi. Diğeri , kitabı edinen
kişinin, küçük bir para karşılığında edindiği
büyük zenginliğe göstermesi gereken doğal sevgi.
Onu benimsemek, ona gereğince sahip olmak,
ondan yararlanmak ve onu yaşatmak saygısı.
      Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Kitapların meydana gelmesinde yazan kadar,
basanın da emeği vardır.
B) Okurun, edindiği kitaptan yararlanması ve
onu benimsemesi doğal bir sevgidir.
C) Kitabı aldıktan sonra ona gereken değerin
verilmesi bir saygı biçimidir.
D) İnsanların kitaplara saygı duymaları için onları
almaları yeterlidir.

7). . . . Bir kişia, "yapamazsın" demek, ruhunun
gelişimini zincirlemektir. Düşmanın bile yapmadığı
bu davranışı, bizim için hayırlı olacağını sanarak
çoğu zaman ailelerimiz bize karşı yapmıştır.
Hem de çocukluğumuzda, yürümeye daha
yeni başladığımızda bizi tökezletmişlerdir.
         Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mazeretlere sığınanlar hem kendilerini engelliyor,
hem de başkalarını yıldırıyorlar.
B) İnsanlara olumsuz yargıyla yaklaşmak onların
öz güvenini zedeler.
C) Ailelerimiz bile öğrenme isteğimizi farkında
olmadan engelleyebilir.
D) İnsan bir kere başarabildiğine inanırsa her
şeyi yapabilir.

8) Günümüz sanatçılarının çoğunun eğitim seviyesinin
ne olduğunu gerçekten merak ediyorum.
Topluma ne mesaj verdikleri noktasında kendilerini
sorguluyorlar mı merak ediyorum. Sanatçı
diye ifade edilen kişiler bugün okumayı, araştırmayı
ve incelemeyi bırakın, birçoğu şarkı okumayı
bile doğru dürüst bilmiyor. Bu nedenle şu
anda Türkiye çok korkunç bir kültür erozyonu
yaşıyor. Parada ne kadar büyük bir erozyon yaşanıyorsa
sanatçılıkta da o kadar kurak bir dönem yaşanıyor.
         Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) Sanatçıların yapması gereken, şarkıları güzel
okumaktır.
B) Sanatçılarımızın birçoğunun eğitim seviyesinin
niteliği belli değildir.
C) Sanatımız gün geçtikçe verimini kaybetmektedir.
D) Türkiye'de büyük bir kültür erozyonu yaşanmaktadır.

9)Tut ki karnım acıktı anneme küstüm.
Tüm şehir bana küstü…
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi laf konusudur?
A) Eleştiri                    B) Kaygı
C) Özlem                      D) Varsayım

10) Devlet yöneticilerimiz kahvehane kültürünün
değişmesi için çalışma içerisinde olmalıdır. Osmanlı
Devleti'nde kahvehaneler bir bilim merkeziydi.
Kahvehanede kimi kitap okur, kimi satranç
oynar, kimi yeni yazılmış şiirler getirir, okur;
eğitimden bahsedilir ve herkes bir iki lira kahve
parası vermekle, bu yerlerin ve sohbetin zevkini
sürerdi. Ayrıca aydınlar, şairler, halktan kişiler
toplanırlar, konuşup tartışırlar; bunları şiir okurlar,
dinleyenler de bunlardan yararlanırlardı.
       Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Kahvehanelerin bugünkü yapısını değiştirmek
için devlet, çalışmalar yapmalıdır.
B) Eski kahvehaneler bugünkü kahvehanelerden
çok farklıdır.
C) Osmanlı Devleti zamanında kahvehaneler
bilgi ve kültür merkeziydi.
D) Kahvehanelerin kapatılarak yerlerine kütüphaneler
yapılmalıdır.

11)Ötelerdeki değerleri aramazsanız, onları bulamazsınız.
Uzaya gidebilmenizin mutlaka bir yolu
olduğunu düşünmezseniz, o yolu bulamazsınız.
Yüksekliğe sadece yükseği arayanlar ulaşabilir.
Uykusuz kalan Edison gibi, ampülü bulacağınıza;
azgın dalgalarla boğuşan Kolomb gibi, Hindistan'a
dünyanın öbür tarafından ulaşan yolu
bulacağınıza inanacaksınız. Bunun için……….
         Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edison ve Kolomb gibi yeni şeyler keşfetmek
için çalışmalıyız.
B) her büyük arayışı olan, büyük buluşlara ulaşamaz.
C) düşündüklerimizi her zaman gerçekleştiremesek
de mutlu olmalıyız.
D) inandıklarımıza ulaşmaya çalışırken, başaracağımızı
düşünmeliyiz.
12). . . . Uçakta, vapurda, tramvayda, şehirler arası
yolculukta veya şehir içi otobüs yolculuğunda,
plajda, piknikte, banka kuyruğunda beklerken kitap
okuyabiliriz. Misafirlikte veya misafir kabul
etmelerde, kitaplarda hoşumuza giden yerleri
misafirlerimizle paylaşabiliriz.
        Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sessiz olan her yer,kitap okumak için en uygun ortamdır.
B) Her yerde kitap okumaya kalkarsak okuduklarımızı
anlayamayız.
C) Kitapların okundukları yerlerden çok içerikleri önemlidir
D) Kitap okumanın yeri ve zamanı olmamalıdır.

13) Denizin içinden, kanalların ve köprülerin arasından
göğe yükselen romantik bir kenttir Venedik.
Vitrinlerde sergilenen cam eşyalar gibi rengârenk
tatlara, keyiflere sahiptir ve ev sahipliği yaptığı
karnavalda takılan maskelerden biriymişçesine
tarihî yapılarıyla denizin yüzünü örtüyor
sanki. Denizin kollarında; kanallar ve köprülerle
sarılı bir kenttir.
Bu parçada "tanıtılan yer" ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Kanalların ve köprülerin arasından göğe yükselmektedir.
B) Düzenlenen karnavala ev sahipliği yapmaktadır.
C)Kültür mirası olarak koruma altına alınmıştır.
D) Birçok tatlara ve keyiflere sahiptir.

14)Bende kitap merakının ne zaman başladığını
belirlemek için gözlerimi maziye çevirdiğim vakit,
çocukluğuma kadar inmeye mecbur oluyorum.
İlk kütüphanem, elime geçirmiş olduğum bir
ayakkabı kutusu olmuştur. Bütün dikkatimle burada
sakladığım hazineler de galiba sokaklarda
satılan destanlar, Âşık Garip ve Kerem ile Aslı
hikâyeleri idi. Daha sonraları, marangoz elinden
çıkmış küçük bir kütüphanem olduğunda, oynarken
kütüphanemin içine girebilecek kadar küçüktüm.
       Bu parçada anlatım biçimlerinden hangisi
kullanılmıştır?
A) Açıklayıcı Anlatım
B) Öyküleyici Anlatım
C) Tartışmacı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım
15) Aniden  ellerimi öpmeye başladı. Yüzü kıpkırmızı
olmuştu. Şimdi sadece kırmızı küçük kulaklarını,
ensesinin çukuruna düşmüş dumanlı
kumral saçlarını görüyordum. Bir an içinde değişi
vermiştim. Bir başka kişiydım. Bütün düşüncelerim
altüst olmuştu. O anda, ellerimin öpüldüğü
birkaç saniyede benden bir dünya istenebilirdi.
Ben, bu dünyayı yıkacak kadar güçlü hissediyordum
kendimi.
          Parçada anlatım biçimlerinden hangi ikisi
ağır basmaktadır?
A) Öyküleme – Açıklama
B) Öyküleme – Betimleme
C) Açıklama – Betimleme
D) Öyküleme – Tartışma

16)I. Gezi-İnceleme Kolu'nu başarılarından dolayı
     kutluyoruz.
     II. İçinden geldiği gibi konuşmalısın bence,
     diyor.
     III. Yazar, ilk kitabındaki başarıyı sürdüremedi.
     IV. Bu yaklaşımın şairlerin işi olamayacağını
belirtti.
        Yukarıdaki tümcelerin hangisinde doğrudan
anlatıma başvurulmamıştır?
     A) I.          B) II.             C) III.                D) IV.
17) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı
söyleyiş yoktur?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Son pişmanlık fayda etmez.
C) Sadece taş duvar olmaz.
D) Mum dibine ışık vermez.
18) "Yaşamın öyle olsun ki aynaya baktığın zaman
yüzün kızarmasın."
Bu tümcenin anlamca en yakını aşağıdakilerden
hangisidir?
  A) Hiçbir kişi yaşamın gerçeklerinden kendini
soyutlayamaz.
B) İnsandan insana değişir ayna karşısında yüz
kızarması.
C) Yaşamında seni utandıracak eylemler bulunmasın.
D) Her kişi aynada ancak kendisini görür.
19 "Yüz güzelliği hamamdan eve, ruh güzelliği
Urum'dan Şam'a .................."
Tümcesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
A) Güzele kırk günde doyulur, güzel huya kırk
yılda doyulmaz.
B) Önemli olan yüz güzelliği değil, ruh güzelliğidir.
C) Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur.
D) Güzellik kaybolur, fazilet (ahlak) devam eder.

20)Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi gerçek
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Beline sardığın kuşağı çözer misin?
B) İnsanları baskı altına almayı çok sever
C) Olaylara kuşbakışı bakmayı seven biridir.
D) Bu ağır laflerin altından nasıl kalkacaksın?

1)B
2)D
3)B
4)C
5)B
6)D
7)B
8)A
9)D
10)D
11)D
12)D
13)C
14)B
15)B
16)D
17)B
18)C
19)C
20)A


Share:

5 yorum:

  1. Fena sayilmaz
    Eh iste
    Arasindan 2-3 soru secebildim ����������������

    YanıtlaSil
  2. Sorular sanki ÖSYM soruları gibi gerçekten zorlandım ve kafam vermedi ehh iştee

    YanıtlaSil

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.