düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler nelerdir test


DÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN İFADELER

7.SINIF TÜRKÇE KONU ANLATIMI,düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler nelerdir test,düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler örnekler,

ne var ki, oysa ama, fakat, lakin, gibi bağlaçlar zıt  yargılı ve birbiriyle çelişik cümleleri birbirine bağlar. Bu sebeple  bu bağlaçların kullanıldığı cümlelerde   biri olumlu ise diğer olumsuz olur. Aşağıdaki örnekleri beraber inceleyelim:

Çok istedi fakat sinemaya  gelemedi.
Çok iyiydi  ama kısa sürdü.
Binanın içi dışı harika lakin parkı  yok.
Ben seni çok seviyorum  oysa senin beni aklına getirdiğin yok.


Bu konuyla ilgili bilgilerinizi daha da pekiştirmek için aşağıdaki test sorularını çözebilirsiniz.     1.    Yıllarca  çalışıp dinmiş fakat ev alacak kadar para biriktirememişti.

Bu tümcede  altı çizili sözün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Genel bir durumu ifade etmek için
B)    Düşünceyi desteklemek, açıklamak için
C)    Okuyucunun ilgisini  çekmek için
D)    Düşüncenin yönünü değişeceğini belirtmek için

   2.    Yeni kitapları  beğendim ama okuyacağım bir roman bulamadım.

      “Ama” sözüyle bağlanmış olan bu iki tümce  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)   Biri diğerinin şartıdır.
B)    Birbiriyle anlamca çelişkilidir.
C)    Aralarında neden sonuç ilişkisi vardır.
D)    Birinci cümle öznel, ikinci cümle nesneldir.


    3.    Bu ulusa  çok şey öğrettim (---) onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

      Tümcede  boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Bunun sonucunda
B)    Bu nedenle
C)    Çünkü
D)    Ama
    4.    İnsan kendi ulusunun  varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının  huzur ve refahını düşünmelidir. (---) dünya uluslarının  mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğu için çalışmaktır.

      Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Fakat
B)    Çünkü
C)    Ama
D)    Ancak


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.