7.sınıf dilek kipi testi 20 soruluk test

7.SINIF DİLEK KİPİ TEST SORULARI


1.Aşağıdaki tümcelerde yer alan altı çizili eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?
A)Bu ekmekler bayatlamış.
B)Sobayı  bahçede yıkadım.
C)Onu kızdırdıkları halde susuyor.
D)Caddedeki ağaçları kesmemeli.


2.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A)Bu  soruların  hepsini çözmeliyim.
B)Çiçeğin yaprakları gün geçtikçe soluyor.
C)Tenis oynamayı da severiz.
D)Ahmet  Bey , Anadolu’yu gezecek.3.”-meli , -malı” eki aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiile  diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A)Öğrenciler her gün mutlaka kitap okumalı.
B)Bu çiçekleri bana Okan  göndermiş olmalı.
C)Kendime yeni kitaplar almalıyım.
D)Alacağım elbiseleri  mutlaka görmelisin.


4.Aşağıdaki tümcelerin yüklemlerinden hangisi emir kipindedir?
A)Sakin ve güzel bir hayat yaşıyordu.
B)Seni bugün kesin  görmeliyim.
C)Bir dakika , işin iç yüzünü anlatayım.
D)Bu meselenin  sonunu onlar da görsünler.


5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A)2012 yılı , bilgi ve teknoloji çağı olacak.
B)Çocuğunun mutlu olmasını hangi anne istemez?
C)O da benim gibi bunu  sessizce izliyordu.
D)Karşımızdakini önce insan olduğu için sevmeliyiz.


6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir?
A)Yüzünüzü  soğuktan korumak için sıkı giyinin.
B)Soğuk havalarda fazla dolaşmayınız.
C)Tipi ve fırtınalı havada yolculuğa çıkmayalım.
D)Soğuk havalarda tedbirsiz  yola çıkmayınız.


7.  1.Yıllarca  sana hasret taşıyan
      2.Bir gönülle kollarına atılsam
      3.Ben de bir gün kucağında yaşayan
      4.Mutlular  arasına katılsam.
Yukarıdaki şiirde numaralanmış dizelerin hangilerinde dilek anlamı vardır?
A)1. ve 2.          
B)2. ve 3.          
C)3. ve 4.            
D)2. ve 4.
8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir?
A)Eskiden beri bu kasabada  yaşamıyoruz.
B)Bu güzel filmi kaçırmayalım.
C)Söylediklerime neden kulak asmadın.
D)O kitabı kesin  okumalısınız.9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
A)Üzerini iyice örtüp bir güzel terlemelisin.
B)Uyandıktan sonra kirli  çamaşırlarını değiştir.
C)Doktorun tavsiyesine uyarsan çabuk iyileşirsin.
D)Geçmiş olsun sonra  görüşürüz.

10.Aşağıdaki tümcelerin yüklemi olan fiillerin hangisinin kipi farklıdır?
A)O da   oyun oynamaya gelsin.
B)Bahçedeki çöpleri toplayalım.
C)Teklifini biraz daha düşüneyim.
D)Sana karşı fikirlerimin  değişmediğini bilesin.

11.Aşağıdaki mısraların  hangisinde dilek kipi kullanılmıştır?
A)içimde damla damla bir korku birikiyor.
B)Yukarılardan damlayı koruyor yıldırımlar.
C)Ben gideyim ,yol gitsin  ; ben gideyim yol bitsin
D)Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

12.Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir kipi kullanılmıştır?
A)Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
B)Bu toprak bir devrin battığı yerdir
C)Bu ıssız , gölgesiz yolun sonunda
D)Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda

13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi istek kipinde çekimlenmiştir?
A)Sen de bizimle sinemaya  gelsene!
B)Çocuk değil mi , düşe kalka büyüyor.
C)Gazeteyi masanın üzerine bırak.
D)Böyle bir yanlış  bir daha yapmayasın.

14.”Yürümek” eyleminin , istek kipinin 1. Çoğul kişiye göre çekimlenmiş biçimi   hangisidir?
A)Yürüyelim                          
B)Yürürsek
C)Yürürüz                              
D)Yürüyünüz

15.Daha  sonra sık sık bunu tekrarlayalım.
Yukarıdaki tümcedeki eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde   verilmiştir?
A)Şart kipi , 1. Tekil şahıs           
B)İstek kipi , 1. Çoğul şahıs
C)İstek kipi 1. Tekil şahıs            
D)Şart kipi 1. Çoğul şahıs

16.Aşağıdaki tümcelerin yüklemlerinden hangisi dilek kiplerinden birine örnek değildir?
A)Arkadaşlar , akşam  basmadan gidelim.
B)Aydın , düşüncelerini özgürce yansıtmalı.
C)Evi toparlamamda bana yardım et.
D)Bilim adamı  gözüyle bakmadım romana.

17.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
A)Bilimde, teknolojide diğer uluslarla  yarışabiliriz.
B)Vatanımızı yüceltmek için daha çok çalışmalıyız.
C)Ülkenin kalkınmasında herkes görevini  yapsın.
D)Yaptığımız iş her neyse en iyisini yapacağız.

18.1.Cemile’min gezdiği dağlar meşeli imanım
      2.Haydi üç gün oldu Cemile’m ben bu derde düşeli
      3.Gaydırı gubbak Cemile’m
      4.Nasıl edelim biz bu işi
Bu türkünün hangi dizesinde istek kipinde çekimlenmiş bir fiil vardır?
A)1.                 
B)2.               
C)3.             
D)4.

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir?
A)Kalem ve defterini iyi  kullanasın.
B)Kurşun kalemin ucu kırılmış.
C)Başka bir kalem daha almalısın
D)İsraf etmemeye itina  göstermeliyiz.

20..1.Gayrı dayanamam ben bu hasretle
      2.Ya beni de götür ya da sen de gitme
      3.Ateşi aşkına yakma çıramı
      4.Ya beni de götür ya da sen de gitme
Numaralanmış dizelerin hangisindeki   eylem   dilek kipiyle çekimlenmemiştir?
A)1.                    
B)2.                 
C)3.                     
D)4.

Cevap anahtarı
1.d
2.a
3.b
4.d
5.d
6.c
7.d
8.b
9.a
10.a
11.c
12.a
13.d
14.a
15.b
16.d
17.b
18.d
19.a

20.a

7.sınıf dilek kipi testi 20 soruluk test,7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf dilek kipi testi ve cevapları,7.sınıf dilek kipi testi çöz,
Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.