8.sınıf şiirin ana duygusu testi ve cevapları8.SINIF ŞİİRDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI1.   “Selâm Türkiye!
        Acısını canımda
        Sevincini kanımda duyduğum,
        Kara ekmeğim, billur suyum!
        Hasretim, özlemim, bereketim.
       Selâm, canımdan aziz bildiğim memleketim!”
Şiirin  ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şaşma     
B) Sevinç     
C) Beklenti     
D) Ümit

2. “ Özlediğin nedir diye sorsanız;
       Kıyısında çimenlerle bir dere
       Ve berrak gökyüzünde ebemkuşağı,
       Hava kirliliğinden, makine gürültüsünden uzak;
       Beton yığınlarından azade,
       Tabiatın kucağında yaşamak,
       Şu üç günlük hayatı...”
Yukarıdaki şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hayattan zevk aldığı
B) Bozulmamış bir çevre istediği
C) Rahatına düşkün olduğu
D)Şehir hayatını sevdiği

3. “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
         Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
         Ormanlar koynunda bir serin dere,
         Dikenler içinde sarı gül vardır.”
 Şiirin teması (ana duygusu) nedir?
A) Doğa sevgisi                               
  B) Memleket özlemi
C) Ayrılık endişesi     
D) Yalnızlık korkusu

4. “Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların.
Belki gidiyor onlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.”
Şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Özlem duyduğu      
B) Kıskanç olduğu
C) Mutlu olduğu           
D) Coşkulu olduğu

5. -           “ Ağaca çıkmasını bilirim;
                Tanırım meyvenin oluşumunu;
                Taş kırmak da gelir elimizden,
                Ateş yakmak da aş pişirmek de.“ 
Şiirde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Aş pişirmekte usta olduğunu              
B) Ağaçlarla haşıir neşir olduğu
C) Ustalığını kimlerle paylaştığı              
D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

6. -  Düşün garip gecelerini bu şehrin,
       Düşün yalnızlıklar içinde beni.
       Hani bir resmim kalmıştı sende,
       Onu olsun yalnız bırakma emi.
Yukarıdaki şiirden aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz?
A) Özlem     
B) Sevgi     
C) Ayrılık     
D) Pişmanlık

7. -    “ Bayrağın altında yatanımız var,
         Destanlar kaynağı vatanımız var,
         Kanını toprağa katanımız var,
         Yurdumun en büyük bayramı bugün.”
Şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Duyulan bir sevincin ifadesidir.
B) Kutsal değerler uğruna can verilmiştir.
C) Bir şehidin ağzından söylenmiştir.
D) Vatanımız kahramanlıklarla kazanılmıştır.

8. -   Bu şehrin akşamını seyrettik,
       Ufukta erirken güneş,
       Sahillerinde gezindik,
       Hayal ve baharla eş.
Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mutlu      
B) Dalgın     
C) Tasalı      
D)Meraklı

9. -      “Hep aydın günlerimiz olmalı,
            Milletçe elele, beraber.
            Bütün köylerinde güzel yurdumun
            Okumayan, yazmayan kalmamalı.
            Bu vatan, cennet vatan,
            Kalkınmalı, kalkınmalı.”
Dizelerinde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Birlik – İyimserlik                  
B)  Korku - Üzüntü
C)  Yalnızlık – Pişmanlık
 D)  Karamsarlık – Özlem

10. -  Nerde kaldı o güzelim günler,
        Ey vatanın bağrı yanık bucağı!
        Hani senin bereketli hasadın,
        Yeşil yurdun, şen evin, nerde?
Bu şiirdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızgınlık     
B) Hasret 
C) Şaşma     
D)Sevinç

11. Yalnız senin tatlı esen havanda,
       Kendi milli gururumu sezerim.
       Yalnız senin ovanda ya dağında,
       Başım gökte, alnım açık gezerim.
Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerin hangisidir?
A) İnsan sevgisi                       
B) Doğa sevgisi
C) Yurt sevgisi                       
D) Bayrak sevgisi

         Vatan
Sadece toprak değildir anacığım
Sadece bayrak
Bir yün çorapta da bulabilir vatanını
Gönülden seviyorsa insan.
12.Dörtlüğün teması( ana duygu)  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anne sevgisi                
B) Çorap sevgisi
C) Vatan sevgisi                 
D) Bayrak sevgisi        .Şerefle dalgalan şanlı bayrağım,
Mertlikle doludur benim her çağım,
Bu dağlar, bu taşlar   ana kucağım,
Gaziler otağı, Türkiye’m benim.
13.Dörtküğün teması ( ana duygusu) hangisidir?    
A) Bayrak  sevgisi                  
B) Anne  sevgisi
C) Vatan sevgisi                     
D) Doğa sevgisi

         Bu sınırlar al kanımla çizilmiş,
Bu şehirler ellerimle dizilmiş,
Tarihte ağlamış, çok kere gülmüş,
Şehitler yatağı Türkiye’m benim.
14.Şiirin   an duygusu  hangisidir?
A)  Tarih sevgisi           
B) Şehir sevgisi
C) Vatan sevgisi            
D)  Yurt özlemi

cevap anahtarı
1.b
2.b
3.b
4.a
5.c
6.c
7.c
8.c
9.a
10.b
11.c
12.c
13.a
14.c


8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf şiirde tema test,8.sınıf şiirin ana duygusu testi ve cevapları,8.sınıf şiirle ilgili test,

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.