8.sınıf yazım kuralları 20 soruluk test ve cevapları

8. SINIF YAZIM KURALLARI TEST
1.         Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)   Mustafa Nilüfer, beni   Mehmet'le tanıştırdı.
B)    Bugünlerde kazancımız pek iyi değil.
c)     Beynimi kurcalıyan bu sorunlar bir gün bi­tecek.
D)   İnsanda akıl da bırakmıyor bu sıkıntılar.

8.sınıf yazım kuralları 20 soruluk test ve cevapları,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf yazım kuralları testi,8.sınıf yazım yanlışları test soruları,
2.         Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)   Seninle bir kaç  dakika  sonra buluşalım.
B)    Kara kuru bir kızdın sen bir zamanlar.
c)     Konuklar her an gelebilir; hazırlıkları bitirin.
D)   Paketleri üst üste koyalım, demiştiniz.
3.         Aşağıdaki tümcelerde yer alan "ki" lerden hangisi, sözcükten ayrı yazılmalıdır?
A)   Dünkü diziyi beraber izledik.
B) Karşıdaki adam bize bakıyor.
C) Bugün senin ki burada  yok.
D) Elbetteki onu bekleyeceğiz.
4.         Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)   Ben de seninle gelmek istiyorum.
B)    Burada güzel mi güzel bir ev yaptırdı.
c)     Madem ki gelecektin neden haber verme­din?
D)   Öyle ki yerinden kalkmak istemiyor.

5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "-de" nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A)   Sen yine de bize haber ver.
B)    İzmit’te tam beş  gün kalacak.
C)    Bence ona danışmakta doğru değil.
        D) Mehmet de bizimle gelecek.
6.         "de" bağlacı ve "mi" soru edatı, kendinden önceki kelimeye  bitişik yazılmaz.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu kurala uyul­madığından yazım yanlışı yapılmıştır?
A)   Mehmet  de bizimle mi gelecekmiş?
B) Bu sabah da mı selam vermeden geçti?
C) lşıl da mı senin kadar  değerlendiriyor?
D) Bu yıl da yeni bir forma istiyormusun?
7.         Aşağıda ki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)   Senelerce  omuz omuza verip çalıştılar.
B)    Devrin en büyük hükümdarıydı Sultan Sü­leyman.
C)    O da ömürünü bu iz be yerde  geçirdi.
D)   Bu kentin  ışıkları hiç sönmesin.
8.         Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ,
A)   İşten çıkınca Yumurtalık'daki arkadaşına gidecekmiş.
B)    Otobüsün sarsıntısından Uludağ'a varın­caya kadar uyuyamadım.
C)    Bu geveze guruba bir sözcü seçelim en iyisi.
D)   Bedia hanım için düzenlenen geceye, bir­çok sanatçı katıldı.

9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)   Evin Doğu ve Güney cephesi rüzgar  alıyor­sa, ev iyidir.
B)    Her hafta Salı günleri   çıkarım.
c)     Kitapları karıştırırken "En Güzel Kedi Hika­yeleri" adlı kitabı buldum.
D)   Doğu  komşumuz Yunanistan'la Ege Soru­nu'nu çözmek, kolaylaştı.
10.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)   Boş boğaz adamlar  benim dostum değil­dir.
B)   Hayata beraber başladığımız dostlarlada yollar ayrıldı bir bir.
C)    Ablamlar bu yerin  Tinci katına taşındı­lar.
D)   Bunu Milliyet gazetesinde ayrıntılı olarak ele almışlar.
11.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazım yanlışı yapılmamıştır?
A)   Bu gün seninle baş başa kalamadım ki.
B)    İzmir'mi daha şirin sence, ne dersin?
C)    Sizin bu çalçene dostunuz  hiç susmaz mı?
D) Adana'da yanıyordur sıcaklardan.
12.      Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)   O sana ne yaptıki bu denli  sinirlendin?
B)   Bin bir gece masallarındaki gibi bir eğlen­ce istiyorum.
C)   Bu konuyu tartışmadığına göre ya   bilgin yok yada korkuyorsun.
D)   Ön yargılı  hareket ettiğini neden  kabul etmi­yorsun hala?


13.      Özel isimlere  getirilen yapım ekleri, kesme (') işaretiyle ayrılmaz.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır?
A)   Hüseyin Turan, İzmir'li bir türkü virtüözü­dür.
B)    Oğluma a'yı bile öğretememişler.
C)     Bu yaz Kuşadası'nda   bir yaz geçir­dim.
D)   2002'de anayasanın birçok maddesi deği­şecek.
14.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazım yanlışı vardır?
A)   Efes'ten sonra Şirince'ye gitmelisiniz.
B)   Senelerce  Ege Folklor Eğitim Merkezi'nde ekip hazırlamış.
C)    Bilim adamları güneşdeki patlamaların ne­denini bulamadı.
D) Bu konuyla Doktor Ahmet  Bey ilgilenecek.
15.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yön adla­rının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış­tır?
A)   Türkiye'nin Kuzeyi   yağışlıdır.
B)    Bugün Doğu Anadolu'da kar yağışı var.
C)    Ülkemiz batıdan gelen yağışlı  havanın et­kisinde kalacak.
D)   Televizyon lçbatı Ege'nin yağışa yenik düştüğünü söyledi.
16.      Aşağıdakiler bir yazıya başlık olarak alındı­ğında, hangisinin yazılışı doğru olur?
A)   Ülke ekonomisindeki sorunlar
B) Ülke Ekonomisinde ki Sorunlar
C) Ülke Ekonomisinde Ki Sorunlar
D) Ülke Ekonomisindeki Sorunlar
17.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A)   Bu soruyu yanlız sen çözersin.
B) Bu soruda yanlışlık var mı?
C) Doğuda kirvelik önemsenir.
D) Bir kibrit yak da aydınlan.
18.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapıl­mıştır?
A)   O yazarın  "Türkiye'de Politika" adlı ya­pıtını okumalısınız.
B)    "Kurtuluş" filmi, Kurtuluş Savaşı'nı anlat­mak için çekilmiş.
C)    Hababam sınıfı,   severek izledi­ğim bir filmdir.
D)   Adanalı arkadaşım Hakkı'yla buluşacağım yarın .
19.      Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapıl­mıştır?
A)   Efes Harabeleri, son senelerde büyük ilgi çekti.
B)    Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Kuşa­dası'ndadır.
C)    Bu konuyu "Milliyet Sanat"  gazetesinde  bu­labilirim.
D)   Yılanların öcünü tekrar okuyormuş bugün­lerde.
20.      Kısaltmalara gelen ekler, kesme işaretiyle ay­rılır ve kısaltmanın okunuşuna uyar.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerin hangi­sinde bir yazım yanlışı vardır?
A)   Karşıdaki bey, FiFA'nın temsilcisiymiş.
B)    APS'ne verilen mektuplar   hızlı gidi­yormuş.
C)THY'ye yeni alınan uçaklar, çok güzelmiş.
D) ODTÜ'yü kazanmak, onun tek hedefidir.

CEVAP ANAHTARI

1-C,
2-A,
3-D,
4-C
5-C,
6-D,
7-C,
8-B
9-C,
10-D,
11-C,
12-B
13-A,
14-C,
15-A
16-D,
         17-A
18-C
19-D,

20-B
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.