paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle nasıl bulunur

PARAGRAFTA DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN CÜMLE NASIL BULUNUR?
8.sınıf türkçe test soruları,paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle nasıl bulunur,paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle testi çöz,
             Metni  oluşturan cümlelerin hepsi aynı düşünce etrafında  birleşir , aynı konuyu anlatır.
Bazen paragrafta  bir konu anlatılırken farklı bir düşünce ya da  konunun farklı bir yönü bir cümle hâlinde araya girer. Düşüncenin akışını bozan tümcelerin  sorulduğu sorularda bizden istenen işte bu farklı tümceyi  bulmaktır.
Bu tür soruların çözümünde yapılacak iş; her bir tümcenin  ne anlattığını, bir iki kelimeyle tespit etmektir. Daha sonra bu tespitlerimizi karşılaştırmaktır. Görülecektir ki bir cümle dışında  hepsi aynı konudan ya da  konunun aynı yönünden bahsediyor. Değişik  şeylerden bahseden tümce  düşüncenin akışını bozan cümledir.
"(1) Ne güzel de süzülüyor martılar gökyüzünde. (2) Hep onlar gibi özgür olmak istemişimdir. (3) Her şey gözlerinde küçücük .... (4) Altlarında mavi deniz, üstlerinde masmavi gökyüzü..."
Bize yukarıdaki metinden  hareketle: "Bu paragrafta  numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?" şeklinde bir soru sormuş olsunlar. Yapacağımız ilk iş tümcelerde  ne anlatıldığını birer sözcükle  belirlemektir. Parçadaki 1., 3. ve 4. Tümcelerde  "martıların uçuşundan" bahsedilirken 2. Tümcede  yazarın "martılara öykünmesinden" bahsedilmektedir. Öyleyse değişik  olan, yani düşüncenin akışını bozan cümle 2'dekidir.

Aşağıdaki farklı paragrafları da inceleyelim:
(1) Akılcılık, bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. (2) Bunlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) Bu değişme ve gelişmelere ayak uydurmak
gerekir. (4) Akılcılığın olmadığı yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmadığı yerde de akılcılıktan söz edilemez. (5) Olaylara akılcılıkla yaklaşmayan, bilim ve teknolojiye sırt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez.
Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
2006 OKS
Yanıt B

I)Her zaman kolayı yazmaktansa zoru yazmayı tercih ettim. (II) Zorlukların kolayıma
geldiğini söyleyebilirim.(III) İçimde ukte olarak kalmış cevapsız meselem yoktur.(IV) Çünkü zoru yapan kolayı da yapar
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A)I           
B)II               
C)III                
D)IV
YANIT : C

(I) Kişi, karşısında duran bir ağaca baktı mı, yanındakilerin de onu kendisi gibi gördüğünü sanır, oysa iş, hiç de öyle değildir. (II) Çünkü her kişi, baktığı nesne ya da varlıkta farklı şeyler görür, faklı şeyler algılar. (III) Aynı doğa parçası karşısında ressamların yaptığı resimlerde hiçbir benzerlik bulunmaması bundandır. (IV) Ressam ve romancının ikisi de iyi bir eğitimden geçer.

 Paragrafta akışı bozan cümle hangisidir?

A)    IV                      
B)    III.                     
C)    II.                          
D)    I.

YANIT:A

(I) Şiirde anlam şekilden daha önemlidir (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolambaçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellikler yaratır.
Paragrafta akışı bozan cümle hangisidir?
A) IV                      
B)    III.                     
C)    II.                          
 D)    I.

YANIT:D


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.