birinci ve üçüncü kişi anlatımı ne demek test soruları

 BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ANLATIMI NE DEMEK TEST SORULARI


Birinci kişi anlatımı olayı kendisinin yaşayıp kendisinin anlattığı anlatımdır. Bu anlatımda olayı anlatan aynı zamanda yaşayandır.

Üçüncü kişi anlatımı ise olayı yaşayanın değil de olayı gözlemleyenin yaptığı anlatımdır.Aşağıdaki sorular bu konuyla ilgilidir.


1. Mahallenin oğlanları  sokakta futbol oynuyorlardı. Birdenbire orada beliren on yaşlarında bir kız, meşin topu kapıp kaçmaya başladı. Erkekler  hemen peşine takıldılar.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılanla ilgili değildir?

A)    Yazar gözlemlediği bir olayı anlatmaktadır.
B)    Anlatımı III. kişidir.
C)    Yazar duyduğu bir olayı anlatmaktadır.
D)    Yüklem III. kişiyle çekimlenmiştir.

2. Böylece kış geldi. Her yeri  kar kapladı. Annesi kahvaltıdan sonra Suna'nın koltuğunu   pencerenin önüne yerleştiriyordu. O ev işlerini görüp yemeği pişirirken, Suna   kitap okuyor, sonra boynunu bükerek karın yağışını gözlüyordu.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metinde anlatılanlarla ilgilidir?

A)    Olay tamamen gerçek dışıdır.
B)    Anlatıcı 1. kişidir.
C)    Anlatıcı 3. kişidir.
D)    Olay bir yaz günü deniz kıyısında geçmektedir.

3. İşte, efsaneler ülkesi Hindistan'a geldim.Üstelik burada   üç gün konaklama olanağım var.Uçağım,başka bir ekipte Pekin'e gidip dönecek.Sanırım,ülkenin   görkemli ve gizemli güzelliklerini görmeye zamanım olacak.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraf için söylenemez?

A)    Yazar yaşadığı bir olayı anlatmıştır.
B)    Yazar Hindistan'a gitmiştir.
C)    Olayı yaşayan ve anlatan aynı kişidir.
D)    Olay Pekin'de geçmiştir.

4. Artık   gitmemiz gerektiğine karar vererek oradan hızla uzaklaştık. Oldukça hızlı   inişin ardından, birazdan   yanacak olan odunların ateşiyle ısınacak yuvamıza doluşarak kapıyı sıkıca kapattık.
Parça için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

A)    Geçmişte yaşanılan   olay anlatılmaktadır.
B)    Anlatıcı anlatılan olayı yaşamıştır.
C)    Duyulan   olay anlatılmaktadır.
D)    Anlatım 1. kişi tarafından yapılmaktadır.

5. Havalar ısınmış,   ağaçlar çiçeklenmişti. Papatyalar, balballar, mineler, sümbüller   güzel çiçekleriyle kırları donatmıştı. Ben bu güzelliklere hayran   bakarak eşsiz baharın tadını çıkarıyorum. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi parçada anlatılanlarla ilgilidir?

A)    Anlatıcı 3. kişidir.
B)    Bir yaz günü anlatılmakta.
C)    Hayali   olay anlatılmakta.
D)    Anlatıcı, yaşadığı bir bahar gününü anlatmakta.

6. Beni arayan   çok olmuyor. Ancak gelip gidenlerden memnun olduğum gibi, yalnızlığım da   mutluluk duygusu veriyor. Yalnızlıktan yakınma durumunda değilim.
Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Yazar, kalabalığı yalnızlığa tercih etmekte.
B)    Yazar, yalnızlıkla ilgili kendi duygularını anlatmakta.
C)    Yazar, birine mektup yazmakta.
D)    Bir hikaye anlatılmakta.

7. '' Tanınmış   kişilerin hayatının ya da düşüncelerinin anlatıldığı yazı türüne biyografi denir.  yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi biyografinin özelliklerinden değildir?

A)    Ünlü kişilerin yaşam öyküleri anlatılır.
B)    Anlatımı yapan 3. kişidir
C)    Kişilerin yaşamlarının anlatılabileceği gibi düşünceleri de anlatılabilinir.
D)    Anlatıcı 1. kişidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?

A)    Gözlem ve kişisel izlenimler önemlidir.
B)    Her gün yazıldığından kısadır.
C)    Yazarın hayatından izler taşıdığı için belge işlevi görür.
D)    Günlükte anlatıcı birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır.

9. Anı  türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

A)    Yaşananları günü gününe yazma.
B)    Geçmişte yaşananları yansıtma.
C)    Birinci kişi ağzından anlatma.
D)    İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.

10. Çocuklar için   kitap yok. Benim kadar yazan kimse   yok. Bununla övünüyorum. Çünkü ben edebiyat olarak değil, para kazanmak için   değil, sırf kendimi meşgul etmek için yazıyorum.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi parça ile çelişir?

A)    Anlatıcı 1. kişidir.
B)    Yazar kendini meşgul etmek için yazıyor.
C)    Yazar, kitap yazmakla ilgili   düşüncelerini anlatıyor.
D)    Anlatıcı duyduğu bir olayı anlatmakta.


11. Bütün bir sene  verdiğim emeğin karşılığını almak için sınav sabahı erkenden kalktım. Annem güzel   kahvaltı hazırlamıştı.Zihnim açılsın diye   yedim. Babam aşağıda kornaya bastığında koşarak   gittim. Heyecanım geçmişti. Okulun bahçesine girdiğimde artık sınava hazırdım. I. kişinin ağzıyla yapılan bu anlatımında aşağıdaki duyu organlarımızın hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?

A)    Göz
B)    Kulak
C)    Burun
D)    Dil

12. Kahve ,  ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. İçeriye göz attım. Sekiz kişi ya var ya yoktu...
Parçadaki anlatımla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Olay geçmişte yaşanmıştır.
B)    Anlatıcı 1. kişidir.
C)    Geçmiş zaman eki kullanılmıştır.
D)    Anlatıcı 3. kişidir.

13. Tam kırk  sene evvel on iki yaşında idim. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz   gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi...
Parçanın anlatımı ile ilgili aşağıda verilien seçeneklerden hangisi doğrudur/

A)    Anlatıcı 3. kişidir.
B)    Anlatıcı gelecekle ilgili planlarını anlatmaktadır.
C)    Olayı yazan ve anlatan farklı kişilerdir.
D)    Olayı yaşayan ve anlatan 1. kişidir.

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yaşanan olayı anlatan ve yaşayan kişi aynıdır?


A)    Onun Çanakkale'den şehit haberinin geldiğini öğrenmiş.
B)    Sınavdaki sorular zordu fakat  hepsini yaptım.
C)    Kardeşiyle araları bozukmuş.
D)    Ara sıra ondan mektup alıyormuş.

15. Otobiyografisini yazmak isteyen bir yazarın aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması yanlış olur?

A)    Kendi hayatını anlatır.
B)    Hayatındaki önemli dönüm noktalarından bahseder.
C)    Anlatımı I. kişi ağzından yapar.
D)    Anlatımı III. kişi ağzından yapar.

16. Kapı açılınca Fatma  çekinerek arkasına döndü. İçeri otuz yaşlarında zayıf, sarışın bir adam girmişti.Özenli giyimi köydeki öğretmenine hiç benzemiyordu. Adamın sinirli   hali vardı. Fatma  belli etmemeye çalışarak onu izlemeye başladı. Parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Geçmiş zaman eki kullanılmıştır.
B)    Anlatımı yapan 3. kişidir.
C)    Anlatımı yapan 1. kişidir.
D)    Ek fiil almış bir isim vardır.

17. Sevgili anneciğim,
Artık yaz yavaş yavaş belirmeye başladı. Oğlum üşür diye tasalanmazsın umarım. Havalar o kadar sıcak ki geçen gün kahvaltıyı balkonda yaptık....
Aşağıdaki seçeneklerden parça ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Anlatımı yapan 3. kişidir.
B)    Metnin türü mektuptur.
C)    Yazar annesine mektup göndermiştir.
D)    Anlatımı yapan 1. kişidir.

18. Ayşe düşüncelerine dalmışken bir kadın sesiyle irkildi. İçeriye otuz beş yaşlarında, şişman, uzun saçlı bir kadın girmişti. Ayşe, biraz korku biraz da merakla bu kez onu gözlemeye başladı.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi parçada verilenlerden değildir?

A)    Betimleme yapılmıştır.
B)    Gözlem yapılmıştır.
C)    Anlatım 3. kişi tarafından yapılmıştır.
D)    Yazar, bir konu ile ilgili kendi düşüncelerini anlatmıştır.

19. Aşağıdaki seçeneklerde verilen metin türlerinden hangisinde anlatım 3. kişi tarafından yapılır?

A)    Mektup
B)    Otobiyografi
C)    Biyografi
D)    Günlük

20. Baba o akşam kızlarından, özellikle Ayşe'den, sözler aldı. Artık hiç yaramazlık yapmayacak, bahçeden dışarı çıkmayacak, oğlanlarla koşturmaca oynamayacaktı. Melahat teyze, demek ne var ne yok hepsini anlatmıştı babasına. Ayşe o gece, içinde Melahat teyze ve ailesine karşı büyük bir öfke duyarak ve içten içe kavga ederek uyudu. Parça ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Yaşanılan olay anlatıcını başından geçmemiştir.
B)    Anlatımı yapan ve yaşayan aynı kişidir.
C)    Olaylar geçmiş zamanda yaşanmıştır.
D)    Anlatımı gerçekleştiren 3. kişidir.
8.sınıf birinci ve üçüncü kişi anlatımı test,birinci ve üçüncü kişi anlatımı ne demek test soruları,8.sınıf türkçe test soruları,

Share:

2 yorum:

  1. idare eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrr

    YanıtlaSil
  2. Çok iyi sizin sayenizde 100 aldım

    YanıtlaSil

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.