sen dili ve ben dili nedir arasındaki farklar nelerdir


 BEN DİLİ İLE SEN DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
BEN DİLİ NEDİR ? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Günlük hayattaki   konuşmalarımızda ne düşündüğümüzü ve neler  duyduğumuzu  birinci tekil kişi ağzından aktaran konuşma tarzıdır. Konuşmalarımızda “ben”li tümceler  kullanırsak hem karşımızdaki adamları  kırmamış hem de kendimizi çok daha iyi anlatmış  oluruz. Ben dili , aynı zamanda kendini  en iyi ifade şeklidir.

Kısacası ben dili bize şu niteliklere  sahiptir:
1. Karşımızda iletişim kurduğumuz insanı  savunmaya yönlendirmez.
2.Aynı anda  kişiyi suçluluk duygusu içinde bırakmaz.
3. Duygunun sebebi  açık  şekilde ortaya konduğundan insanlar  arasında sağlıklı iletişim oluşur.
4. Bu dili  kullanan insan  karşısındakini konuşulan şey  üzerinde düşünmeye yönlendirir.
5. İletişim sıkıntısını  ortadan kaldırarak kişiler arasında anlaşmazlık olmasına mani olur.
6. İnsanlar arasında iletişimi daha da arttırır.

SEN DİLİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karşımızda iletişim kurduğumuz  insanı  suçlayan bir konuşma şeklidir. Cümleler daima   ikinci şahsa göre çekimlenir. İyi  bir konuşma biçimi değildir. Günlük yaşamda uzak durmamız gereken bir iletişim şeklidir.
Sen dilinin olumsuz nitelikleri  şu şekilde sıralanabilir:
1. Kişiye   yönelik olduğu için  kişiye kendini suçlu hissettirir.
2. İnsanın  yaptığı davranışa değil kişinin kendine  yöneliktir.
3. Karşımızdaki kişiyi  bize karşı savunmaya yönlendirir.
4. Yeniden  iletişim kurma olanağını  ortadan kaldırır.
5.Kişilerin  gönlünü  kırar, kişiyi üzer.
6. Meselenin   neyden kaynaklandığının anlaşılmamasına neden  olur.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.