7.sınıf fiilde kip testi ve cevap anahtarı

7.SINIF FİİLDE KİPLE İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI1. Hangi tümcedeki fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?
A)  Yazılı  kağıtlarını hep geç verir.
B)  Her sabah erken kalkarım.
C)  Mum dibine ışık vermez.
D)  O  kendi işini yapsın.

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki eylemde "her zaman" anlamı vardır?
A)  Onunla yazışırız hep.
B)  Oraya  neler yazmışsın sen?
C)  Sınıftaki herkes birbirine saygı gösteriyor.
D)  Bugün hep  çok neşelendiler.


3. "Otobüse yetişmen için elini çabuk tutmalısın." tümcesinin yüklemi dilek kiplerinden hangisiyle çekimlenmiştir?
A) istek kipi                           
B) gereklilik kipi
C) emir kipi                           
D) dilek koşulu kipi

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem (fiil) ötekilerden farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A)  Bunu  tekrar etmedikçe anlamazsın.
B)  Dönüşte bize uğramasın.
C)  Onun  işine karışamazsın.
D)  Sen yalan söylemezsin hiçbir vakit.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek kipiyle çekimlenen fiiller birlikte kullanılmıştır?
A) 0 iş  bitti mi? 0 iş  tükendi mi?
B) Gün doğdu avucundan, ellerimi bıraktı.
C) Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim hep  yalnız.
D) Gel şu geçen seneleri  beraber düşünelim.

6. Aşağıdakilerden hangisinde eylem ötekilerden farklı kiptedir?
A)  Bu köyün  geleneklerini bilirim.
B)  Çağdaş insan yaratıcı olmalıdır.
C)  Kuruyan ağaçları  kesip bir kenara koydu.
D)  Gerçekler bir çok insanı ürkütüyor.

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.
B) Bir türkü de ben söyleyeyim.
C) Bugün sana verdiğim ödevi bitirmelisin.
D) Planlı kişiler  bu sınavı mutlaka kazanır.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla çekimli fiil vardır?
A) Çok konuşur lakin  yine de onu çok severim.
B) Acıkınca mola verip karnımızı doyururuz.
C) Oradaki  meyvelerin, fiyatını görünce onları satın alamadık.
D) Yoluna çıkanları bir kurtarıcı gibi görürdü.

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem kişisi yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Ülkenin  her yerini dolaşın.
B) Aradığınız her şeyi bulacaksınız.
C) Lütfen yerlere oturmayınız.
D) Beni bir daha kızdırmasın.

10. "Genç" sözcüğü hangi tümcede fiil olarak kullanılmıştır?
A)   Gençlere şans tanımalıyız.
B)  Gençlerin özgüveni  bizde yok.
C)  Görünüşü gençleşti bıyıklarını kesince.
D)  Genç adamı da dinleyelim.

11. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, kendi geniş zamanda çekimlenmiştir?
A)  Bu kadar güzel bir zamanda  pikniğe gidilmez mi?
B)  Her iş  çıkışında ona rastlıyorum.
C)  Babam, kardeşimi parka götürmek istiyormuş.
D)  Beş  gündür beklediğim mektup sonunda geldi.

12. Aşağıdakilerin hangisinde eylemde  olumsuz fiil kullanılmıştır?
A)  Her hafta onunla   sinemaya gidiyoruz.
B)  Çocukları okula bırakıp gelirim.
C)  Birkaç yıl önce işi  başka birine devrediyor.
D) Anlattıkların hiçbiri beni ilgilendirmez.

13.. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin fiil  birinci kişiye göre çekimlenmiştir?
A) Onlar  da bu yarışa katılacak mı?
B) Saçlarını kestirip bana hemen göstereceksin.
C) Bundan sonra ilk işe  ben girmeyeceğim.
D) Arkadaşım iki gün sonra kayıt olacak.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yükleminde gelecek zaman kipi vardır?
A) Bu anlamsız işi tam üç  yıl yaptım.
B) Her sonbahar onu hatırlıyorum.
C) Üç  saat içinde burayı terk edeceksin.
D) Seneye bu eğlenceyi ben düzenliyorum.


15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde   şimdiki zaman kullanılmamıştır?
A) Yazları burası sıcak oluyor.
B) Her gün geliyor, burayı çok seviyor olacak.
C) Yatmadan önce mutlaka kitap okuyorum.
D) Akşama arkadaşlarla size geliyoruz.

CEVAP ANAHTARI
1.D
2.A
3.B
4.B
5.D
6.B
7.B
8.A
9.D
10.C
11.A
12.D
13.C
14.C
15.B


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.