8.sınıf türkçe LGS deneme sınavı 2016-2017


8. SINIF TÜRKÇE DERSİ LGS   DENEME SINAVI

1.Aşağıdakilerden hangisi, "Gözden ırak olan
gönülden de ırak olur."  tümcesindeki düşünceyi desteklemez?

A) Bu şehirden taşındığınız günden beri, seni
düşünmeden edemiyorum.
B) Aynı okuldayken birbirimizi daha çok arayıp soruyorduk.
C) Kişi birlikte olduğu kişiler için daha çok
kaygılanıyor.
D) Almanya'da büyüyen amcamın çocuklarıyla
yabancı gibi olmuştuk.

I.     İstanbul'da çok çok bir gün kalacağım.
II.   Okulların kapanmasına şöyle böyle bir ay var.
III.  Bizi haydi haydi iki gün beklerler.
IV.  Bu parayı azar azar harcamalısın.
2.Yukarıdaki tümcelerin hangisindeki ikilemeler anlamca birbirine yakındır?
A) I. ve II.           B) I. ve III.
C) II. ve III.        D) II. ve IV.


3.Aşağıdakilerden hangisi  "iki dost okurken aynı evde oturdular; dört yıl boyunca içtikleri su ayrı gitmedi." cümlesinde altı çizili deyimin manasına uygun değildir?
A) Birbirine çok yakın ve bağlı olmak
B) Güzel bir dostluk kurmak
C) Hoşgörülü ve açık yürekli olmak
D) İçten arkadaşlık kurmak


4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "açık" sözcüğüyle yapılmış bir deyim vardır?

A) Bütçesi açık verince zor durumda kaldı.
B) Kardeşim kapıyı açık bulunca içeri girdi.
C) Elektrik açık bırakılınca sabaha kadar uyuyamadık.
D) Güzel, açık havada yürümeyi severim.


Bir iş için birçok yoldan gidilip aynı sonuca ulaşılması mümkündür. Yani "…"
5.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
B) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
C) Herkes bildiğini okur.
D) Herkesin geçtiği köprüden sen de geç

Elinin arkasında güneş duruyordu
Aylardan kasımdı, üşüyorduk
Ağacın biri, bulvarda öksürüyordu
Şehrin camları, kaygısız gülüyordu
6.Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) güneş - ağaç                B) bulvar - kasın
C) ağaç - camlar              D) şehir - güneş

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç söz konusudur?
A)  Fosil  enerji  kaynakları  tükendiğinde insanlar
ne yapacaklar?
B)  Petrol, 20. yüzyılın önemli enerji kaynağıdır.
C)  Canlılar üzerinde yapılan kimi deneyler etik olmadığı
için yasaklanmış.
D)  Kansere çare bulmak için binlerce kişi laboratuarlarda sabahlıyor.

8.Aşağıdakilerden  hangisinde  anlatım nesneldir?

A)  Leonardo da Vinci aynı zamanda iyi bir bilim adamıydı.
B)  Selimiye'nin kubbesi göz alıcı süsleriyle dikkat çeker.
C)  Mimar Sinan'ın Trakya'da yedi yapıtı vardır.
D)  Tunca Köprüsü, Tunca'ya da zamana da meydan okudu yıllarca.

  Güzellik anlayışı, toplumdan topluma değişir.
Uygur Türklerinin güzellik anlayışında bıçakla yüze
yara yapmanın olduğunu gösteren resimler vardır.
Etüpya’da Surmalarda güzellik, kadınların dudaklarının
bir halkayla büyütülmesi anlamına gelir.
Papua Yeni Gine’de de tehlikeli bir işlem sonucu ciltte meydana getirilen kabartma desenler güzelliği işaret eder.

9.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yollardan hangisine başvurulmuştur?

A) Örnekleme  B) Tanımlama
C) Açıklama      D) Tanık gösterme


 Bu mevsimde hırçınlığını artıran Karadeniz, köpürmüş dalgalarıyla kıyıyı bıkmak usanmak  bilmeden  döver.  Yamaçlarda ise bir renk cümbüşü vardır. Karadeniz’in
nemiyle ıslanan yapraklar, güneşin altında pırıl pırıl parlar. Yol, işte bu güzellikler arasında  kıvrıla  kıvrıla  gidip  Karasu’da soluklanır. Karasu, Sakarya Nehri’nin Ka-
radeniz’le kucaklaştığı yerdir. Bu mevsimde kalabalıklardan kurtulmuş, balıkçılarıyla baş başa kalmıştır. işte burada da sonbahara doyum olmaz.
10.Bu betimlemede aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A)  Kişileştirmeden
B)  Dokunma duyusundan
C)  Görme duyusundan
D)  Tatma duyusundan

Birinin çıkıp da gerçek bir edebi yapıtın yazarına: "Bir başka konu seçsen daha iyi olmaz mıydı?" demesi, tıpkı bir hekimin zatürre geçiren bir hastaya: "Ah sevgili
dostum, zatürre yerine nezleye yakalanamaz mıydınız sanki?" demesine benzer. Hatta birincisi daha affedilemez bir şeydir. Çünkü "yaratıcı"ya karışmak, bir bakıma
"okur"a da karışmaktır.
11.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır?
A) Yazarlıkla hekimliğin karıştırılmasına
B) Yazarın konu seçimine karışılmasına
C) Yazarların okur isteklerini dikkate almamasına
D) Okurların bir yapıtı nesnel değerlendirmemelerine
12."Her geçen gün biraz daha gelişiyorum; bu nedenle, yaptığım bir heykel için, 'işte heykel budur!' dersem, çelişkiye düşerim kendimle." diyen bir sanatçının asıl
anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatta mükemmelliğin sınırı yoktur.
B) Sanatçının, yapıtlarını ilkin başkaları beğenmelidir.
C) Heykel,  çok çalışmayı gerektiren bir sanat dalıdır.
D) Kendini geliştiren sanatçı mutlu olamaz.I.Bu çiçek sanki toprağın nazlı, ince,manalı bir tebessümü.
II.Gölün kıyısında rengi pembelerin en güzeli bir çiçek.
III.Güneş doğarken göle ulaştım.
IV.Ufacık yaprakları zevk ve ahenkle dizilmiş.

13.Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi, bu paragrafın ilk cümlesi olur?

A) I.          B) II.         C) III.             D) IV.

(I) Kitapçıların artması, okuma zevkinin arttığını gösterir. (II) Eskiye nazaran daha çok şey okunuyor. (III) Okumayan insan-
lar cahil kalır. (IV) Gazete okunuyor, dergi okunuyor, kitap okunuyor. (V) Belki, iyisi de okunuyor, kötüsü de okunuyor.
(VI) Okunuyor ya, önemli olan budur.
14.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.     B) III.    C) IV.                D) V.

Günlük, yaşananların ve görülenlerin günü gününe
    I
yazılması sonucu ortaya çıkan metinlerdir.
Biyografi, çeşitli alanlarda şöhret bulmuş insanlar hakkında
    II
oluşturulan metinlerdir.
Gezi yazısı, görülen yerler hakkında yazılmış metinlerdir.

     III
Deneme, duygularımızı düşüncelerimizi aktardığımız,
IV
karşımızdakiyle ilgili şeyleri öğrenmeye yönelik sorular yönelttiğimiz bunları da yazıp karşımızdakine gönder-
diğimiz türdür.
15.Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinin açıklamasında yanlışlık yapılmıştır?

A) I.            B) II.                C) III.                    D) IV.

Seni dün ……… gördüm.16.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse fiilimsi olur?

A) gezerken      B) Okulda
C) Otobüste       D) Beşte(I)  Babam önde,  sıska bir beygir sırtındadır.
(II) Nihayet, yorula yorula  yola düşerdik. 
(III)Kız kardeşimle ben,   bir eşeğin üzerine yerleştirilmişizdir.
(IV) Katırlara birtakım çıkınlar, sepetler ve şilteler yüklenmiştir.

17.Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde  fiilimsi vardır?
A) I        B) II      C) III     D) IV


18."Böyle olmadık soruları şu kapı önünde ben her gün yanıtlıyorum." cümlesinde fiilimsi ,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) olmadık
B) yanıtlıyorum
C) soruları
D) önünde


 I.   Güneş bir portakal çığlığıyla battı
 II.  Salkım salkım olan bulut
III.  Tutukluk yapıyor   tüfeğin
IV. Kalbim bir telgraf çek kendi kendine

19.Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde fiilimsi vardır?

A) I        B) II      C) III     D) IV

Her resimde elde ettiğim tadı (I) bir sonrakinin alt malzemesi olarak kullanıyorum (II)  Öyle  daldan  dala  atlamıyorum (III) ama  her resimde bütün unsurları yeniden sorguluyorum(IV)

20.Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül konmalıdır?

A) I           B) II           C) III             D) IV
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.