7 ve 8. sınıf benzetme kişileştirme tanımlama tanık gösterme testi

8. SINIF BENZETME , KİŞİLEŞTİRME , TANIK GÖSTERME, TANIMLAMA İLE İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Dışarının   soğuğu, arabanın sıcak   üfüren kaloriferine rağmen içime sızıp iliklerime işlemiş  sanki . Ellerim   buz gibi. Gözlerimi yola dikmiş, baktıklarımı göremeden , hiç kıpırdamadan   oturuyorum. Her ikimiz de yay gibi gergin,   laf etmeden yol alıyoruz.
1)Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Benzetmeye başvurulmuştur.  
B) Kişileştirme yapılmıştır.
C) Deyimden yararlanılmıştır.       
D) Öznel anlatım kullanılmıştır

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Bugünkü dostluklar  çocukluk döneminin saflığından çok uzak.
B) Şimdilerde okurlar,   yazarları bütün yönleriyle takip etmiyor.
C) Bu şairimizin şiiri daha   sanatsız bir söyleyişe sahip.
D) Tiyatro, Batı'dan   edebiyatımıza girmiştir.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem benzetme hem de karşılaştırma yapılmıştır?
A) Ey gönül, gidenden ümidini kes!
    Kaçan bir hayale benziyor herkes.
B) Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış.
     Nurlu ihtiyarın yanaklarından.
C) Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
     Nefesten yumuşak yağan bu yağmur.
D) Eğri dallar gibi halsiz, yorgunsun,
     Birikmiş sulardan daha durgunsun.


Osmanlı padişahları   sanatların bütün dallarını korumaları yanı sıra bu işlerle   kendileri de uğraşmışlardır. Hattat, musikişinas, sedefkâr padişahlar vardı. 27. Osmanlı padişahı I. Mahmud mühür kazıyıp bunları  sattırarak kazandığı parayı yoksullara   dağıtırdı.
4. Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Örneklendirme                
B) Tanık gösterme
C) Tanımlama                      
D) Karşılaştırma

5. Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi,   bayrağı olan Kızılırmak! Senin manzaran   bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığmayan bir   hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın   dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde   bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.
Parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişileştirme yapılmamıştır.          
B) Benzetme yapılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.           
D) Betimleme yapılmıştır.

6. Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar gibi  kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim   kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın benimle inatlaşması da cabasıydı.
Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Abartma
B) Konuşturma
C) Kişileştirme
D) Benzetme
“Efendimiz...” dedi karga, “Soylu görevler için her şeyi göze almak ve sabırlı olmak gerekir. Bir zorba gibi kaba kuvvete başvurmak bir işine yaramaz. Akıllı davranmak gerekir.”
7. Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Konuşturma         
B) Abartma              
C) Benzetme  
D) Kişileştirme

Bilim, gerçekleri   ele alır, değiştirmez onları. İlişkiler kurar, yasalar çıkarır. Yararlanma olanakları verir. Sanat ise gerçeği olduğu gibi ele almaz, özgür bir çabayla sürdürür uğraşını.
8. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
 A) tanık gösterme      
 B)  tanımlama
 C) örneklendirme         
D) karşılaştırma

Kış,     yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, yıldız poyraz, gün doğusu, karayel hâlinde seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz daha pılı pırtısını toplamamış, bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde, elinde pasaportu, çıkınında iç beş altınıyla bekleyen bu güzel yüzlü, göçmen teyzeyi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktu.
9.Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Nesnel bir anlatım vardır.
B)  Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
C)  Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
D)  Amaç-sonuç ilişkili cümle kullanılmıştır.


Aslında şiirin, genel olarak sanatın tek bir tanımı  vardır; o da “sanatın, güzelliğin ifadesi olması” gerçeğidir. Bu tanım  Tolstoy’undur ve sanatın neyin hizmetinde olması gerektiğini   açık bir şekilde ifade etmektedir.
10.Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleme             
B) Tanık gösterme
C) Karşılaştırma         
D) Örneklendirme

Bir yerde  sınıflar gerçeği vardır.Sınıflar olunca bunların   çatışmaları da olur.Sınıflar farklı  çıkar topluluklarıdır. Sınıfların birbiriyle   çelişen yanları vardır. Çelişme arttığı zaman  çatışma da büyür. Özellikle geri   ülkelerde kişiler ve sınıflar arasındaki gelir ve varlık farkları büyüktür. Ezilme ve sömürülme göze çarpacak ölçüdedir.
11. Parçanın anlatımı için hangisi söylenemez?
A)  Karşılaştırma yapıldığı
B)  Tanımlamaya başvurulduğu
C)  Kişisel düşüncelerin yer aldığı
D)  Nesnel ifade çoktur


12.Aşağıdakilerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
A)  Gün bitti,  dalda  neşe söndü.
B)  Ülkem gibi aydınlık ve güzelsin.
C)  Ellerim takılırken rüzgarın saçına.
D)  Senin dudakların pembe ellerin beyaz.

13.“Güneşin,ulu çınarlar arasından sarı sarı gülümsemesi beni dünyanın en mutlu insanı yapmıştı.”
Cümlesinde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir?
A)benzetme-abartma              
B)kişileştirme-abartma
C)kişileştirme-konuşturma    
D)abartma-konuşturma


Bir vapur geliyor  Eminönü'ndeki vapur iskele­sine. Martılar ona   eşlik ediyor. Günün   ışıklarıyla birlikte insanlar birer ikişer dolduru­yorlar kaldırımları. Yol kenarındaki taksiler,   yorgunluğunu atıyor. Caminin avlusunda gü­vercinler... Galata Köprüsü'ndeki   kahve­de sabah çayları içiliyor; buharlar yükseliyor   pencereden içeriye dolan güneşle birlikte. Ah, bir de bu deniz kokusu...
 14. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi yoktur?
A) Kişileştirme                  
B) Çeşitli duyulardan faydalanma
C) Betimleme             
D) Örneklerden ve karşılaştırmalardan yararlan­ma

CEVAP ANAHTARI
1.B
2.D
3.D
4.A
5.A
6.B
7.B
8.D
9.A
10.B
11.D
12.D
13.B
14.D
8.sınıf örnekleme tanımlama kişileştirme testi,8.sınıf türkçe test soruları,7 ve 8. sınıf benzetme kişileştirme tanımlama tanık gösterme testi,Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.