ailenin toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili kısa kompozisyon

AİLENİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON DENEME

               Aile en güzel  tanımı ile anne , baba , çocuklardan oluşan birime  verilen addır. Toplumun temel yapı  taşı olan aile , anne, baba ve çocuklardan oluşur. Daha geniş anlamda ise bu topluluğun içine dede ve nineler de girer.  Aileler toplumun en küçük   birimidir. Aile fertleri  arasındaki etkileşim , çocukların yetiştirilme biçimi , sahip oldukları gelenekler toplumun genel düzenini  doğrudan etkiler. Bir toplumda bulunan ailelerin ilişkisi  ne kadar sağlıklı   olursa toplum da o kadar kuvvetli olur. Ailedeki kişiler   kendini özgür  bir şekilde anlatıyorsa, huzurlu bir aile ortamı var ise  , aile fertleri  güven duygusunu   buluyorsa , her aile ferdi  görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorsa  , bu ailenin her bir bireyi  de toplum için oldukça faydalı  olacaktır. Böyle bir ailenin üyesi  , yine ailesinden gördüğü gibi etrafına  güven duygusu verir, çalışkan ve yararlı  bir birey  olur. Bu nedenle   aile kavramı bir toplumun gelişmesinde çok ama çok   önemlidir. Ailenin toplumdaki yeri   göz ardı edilmemelidir. Aileye çok  değer  vermeyen batı toplumlarında bunun göz ardı edilmesi yıkıcı faaliyetler oluşmuştur. Bunun farkına varan onlar  son senelerde  yine  aile kurumlarına sarılmışlardır. Aile bağlarının  çok zayıfladığı milletlerin  yıkıma uğrayacağı    unutulmamalıdır. Türk toplumu sahip olduğu sağlam  aile yapısı ile  şu anda etrafa  güven vermektedir. Ne zamanki bu güçlü aile yapısı bozulursa sorunlar çıkar.  Aile kavramı her zaman milletimiz   için önemli bir yerde tutulmaktadır. Bunun için de iyi  bir aile yapısı sağlam bir toplum demektir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.