hucklebery fınn kitap özeti

Huckleberry   Finn’in Maceraları, Mark Twain Özeti
           Olaylar Missouri   St. Petersburg ilçesinde başlar.  Fınn sarhoş   bir babanın oğludur. Dul   kadın olan Douglas'ın evlatlığı  Haylaz Fınnleberry annesi de olmadığından evsiz  , başıboş büyümüştür. Lakin ilçedeki "aile çocuklarının" imrendiği   bir yaşantısı vardır.Sawyer'la beraber Kızılderili haydut Joe'nun bir mağarada sakladığı paranın bulunmasına yol açtıkları için bu para 2  çocuk arasında bölüştürülmüş, her birine 6  bin dolar düşmüştür. Fınnleberry Finn bu olayı hatırlatarak, "Zengin olduk altışar bin dolar bölüştük.  Hepsi de altın. Thatcher hakim bankaya koydu. Günde bir dolar faiz. Bütün sene; her gün. Nasıl yer adam bu kadar parayı bilmem , der. Fınn'ı iyi yürekli dul bir hanım olan Widow Douglas evlat etmiş onu okutmak istemiştir. Fınn, Widow Douglas'ın evinde eğitime  ve okula  başlamış, üstünü başını temiz tutmayı, küfür etmemeği öğrenmiştir. Ancak,  Fınn’un sarhoş babası oğlunun bankada parası olduğunu öğrenince bir den ortaya çıkmış;  parayı ele geçirmenin yollarını arlakinya başlamıştır. Şarhoş baba  başka çare bullakinyınca Fınn'ı kaçırarak ırmağın kıyıısnda  bir kulübeye kapatmış çocuğun öz babası olduğu için yasa lar da ona engel ollakinmaktadır. Eğitimli bir çocuk olmaya başlayan şimdi de dayak işkence, hatta ölüm korkusu ile yaşlakinya başlamıştır. Lakin kısa bir süre sonra güzel plan yaparak kulübeyi basan haydutlar tarafından öldürüldüğünü sandıracak kanıtlar hazırlayıp  bu kulubeden kaçarak J ackson adasına  saklanmıştır. Hem babasını, hem de Widow Douglas'ı atlatan Fınn hayatından çok memnundur. Lakin  kısa bir süre sonra yalnızlıktan sıkılmaya başlar.  Bu sırada Jim'e rastlar. Jim ise karısıyla çocuklarından ayrılarak güneyli bir köleciye satılacağını öğrendiğinden evinden kaçıp adaya saklanan bir adamdır.  Ertesi gün kız kılığında ilçeye giden Fınn, Jim'in bir de kendi katili olarak arandığını öğrenir. Bunun üzerine iki kaçak bir sal parçasına binerek güneye doğru yola çıkarlar.
        O senelarda evinden kaçan bir köleyi ele vermemek, ve onun kaçmasına yardım etmek büyük bir suçtur. Lakin Fınn'ın vicdanında   köleyi kaçırdığı için iç çatışma başlamıştır. Jim'in lakincı Mississippi-Ohio ırmaklarının kavşağmda kuzeye doğru yönelerek köleliğinyasa dışı olduğu eyaletlere sığınıp özgürlüğe kavuşmaktır.  Fınn ırmak yolculuğunda Jim'i sevmeye ve ona güvenemeye başladığından , MissWatson'un kölesi değil de, Jim olarak görmeye başladığından "vicdan"ının sesini dinleyerek onu ele vermeği kararlaştırması giderek güçleşmektedir.  Fınn,  önce Sawyer'la olan arkadaşlığından kalma bir alışkanlıkla Jim ile oyunlar oynayarak eğlenmeği dener. Ölü bir seneanının derisini Jim'in yatağının içine sakllakinsı bu şakalarından biridir. Am bu şaka sonrasında  eşini bulmaya gelen öteki senean Jim'i ısırınca  Jim'in çektiği acıyı gören Fınn büyük bir pişmanlık duyar.
Bir gün . Irmağın üzerine çöken kalın bir sis tabakası içinde kayıkla salı bağlayacak bir yer arayan Fınn'la salda kalan Jim birbirini kaybederler. Korku dolu o geceden sonra  güneş ışıdığında  Fınn salı görür. Jim yorgunluktan ve üzüntüden bitkin bir şekilde  uyuya kalmıştır. Fınn sessizce sala tırmanıp Jim'i uykudan uyandırırken kendisi de yeni uyanıyormuş gibi esneyip gerinmeye başlar. Jim'in şaşkın bakışları önünde bütün gece ikisinin de salda rahat rahat uyuduklarını, sisin, kayboluşlarmın, Jim'in gördüğü korkulu bir rüyadan başka bir şeyolmadığını ileri sürer. Fınn'ın kendisiyle alay ettiğini anlayan Jim hem utanır, hem de kızar.
Fınn bir dosta yakışmayacak şekilde hareket etmiş, Jim de  küsüp salın küçük kulübesine kapanmış, Fınn da  ikinci  kez büyük bir bir pişmanlık duygusuna kapılmıştır.
Fınn'un bu iki olaydan ders alarak "Zenci köle"den af diler.  Bu olyadan sonra Jim'le Fınn arasında sağlam bir dostluk kurulur.  Kavşağa yaklaştıkça Fınn'ın "vicdanı" ile çatışması şiddetlenir.  Sonunda tam Jim'i ele vermeye karar vermiştişr. Lakin  kaçak köleleri ırmaktaki sallarda arayan beyazlara raslayınca  kararından vaz geçerek  salda çiçek hastalığından yatan yaşlı babasının bulunduğunu söyleyerek onları uzaklaştırır.
Böylece Fınn'ın güney toplumunun kurallarını hiçe saymış, köle ve zenci Jim'in kaçmasına yardım etmiştir.  Sigara içmek, küfür etmek, kiliseden, okuldan kaçmak, yalan söyleyip küçük hırsızlıklar yapmak gibi önemsiz kabahatlerle ölçülemeyecek kadar büyük bir suç işlemiş;  hatta  günaha girmiştir. Bu kararı vermeden önce Fınn'ın kendi zihninde de cehenneme gitmeği kabul etmiş olmaktadır.
Fınn'la Jim kuzey eyaletlerine sığınır.  Fınn önce ırmaktaki bir trafik kazasında Jim'i kaybeder. Arkadan Jim'i bulur lakin sal kendilerine kral ve dük süsü veren iki dolandırıcının eline geçer. İki serseri Jim'i kırk dolar karşılığında satar. Lakin Sawyer Sawyer, ortaya çıkarak Jim'i kurtarır.
Jim yeniden uysal bir köle, Fınn ise yeniden Sawyer'un  dümen suyuna girmiştir. Sawyer, Kızılderililerin arasında yeni serüvenler planlar, lakin Fınn, vahşi ormanın derinliklerine doğru tek başına dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkar., Fınn hem gerçek babasından, hem de Widow Douglas'ın evinde bulduğu "aile"den kaçmaktadır.
Fınn'ın Widow Douglas'ın evinde kendini sokaktakinden daha yalnız hissettmiş, yalnızlığı dayanılmaz hale gelince gizlice ormana gidip bir süre kalarak dayanma gücünü tazelemesi gerekmiştir. Öte yandan aralarında kan ve yasa bağı bulunmayan Fınn'la Jim arasında oldukça güçlü bir  sevgi, güven ve bağlılık kurulmuştur.
Kentucky'li aileler arasında bir savaş çıkmış,   pazar günü kilisede dinin adamların birbirine kardeşçe sevgi göstermesini buyurduğunu anlatan etkileyici bir vaadan sonra erkekler kiliseye silahları ile gelmişler, papazı dinlerken silahlarına yaslanmışlardır.
Çiftçi Phelps herhangi bir din kurumuna bağlı  olmayan gönüllü bir misyonerdir. Fınn'la Sawyer' un evde sürekli olarak yarattığı kargaşadan aklı karışan Phelps ilçedeki papazların din adına çevirdikleri dolapları öğrenmiştir. Yargıç Thatcher. Fınn'ın parasını babasından kurtarmak için bir yasal boşluk bulmuş ve Huc’ku babasından kurtarmıştır.
Grangerford'larla Shepherdson'ların zincirleme cinayetleri, ortaya çıkmış, Albay Sherhurn gibi soylular keyfi cinayetler işlemeye başlamışlardır. Zencilere karşı işlenen bu türlü suçlar ve yapılan haksızlıklar cezasız kalmaktadır.  
Albay Sherburn kolayca yaralanan boş bir şeref duygusuna sahiptir. Hem bu duygusu, hem de zalimliği ve gözüpekliği ile güneyin bilinen soylu tipine uyar. Kan davasını çocuk öldürme sporu haline getiren Grangerford'larla Shepherdson'lar Kentucky'nin en soylu ailelerindendir.Jim, eserin Phelps çiftliğinde geçen bölümlerinde de Sawyer'la Fınn'ın onu kurtarmak adına çektirdikleri işkencelerin çoğunu "anlamsız bulmakta  lakin beyazların işlerine bir Zencinin aklının ermeyeceğine inandığından sesini çıkarmlakinktadır. Fınn, çeşitli olaylardan sonra toplum ve kişiler hakkında vardığı sonuçların doğruluğunu Jim'le yaptığı konuşmalarda aktarır...

KİTAP ÖZETLERİ,hucklebery fınn hikaye özeti,hucklebery fınn kitap özeti,hucklebery fınn kitap özeti  uzun,hucklebery fınn  özeti,


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.