monte kristo kitap özeti kısa

MONTE KRİSTO KONTU KİTAP ÖZETİ KISA

  Olay Edmont'un  çıktığı bir gemi yolculuğundan  kaptan olarak dönmesiyle başlar. Bu  gemi gezisinde  çalıştığı geminin kaptanı ölünce  , kaptanın isteği  üzerine o geminin kaptanı da olur. Bu yolculuk  devamında  ticaret gemisi sahibi Mösyö Morel'in gemiyi karşılar.   Mösyö Morel Faraun ,  Dantes'e geminin   kaptanı olmasını söyler. O da bunu   babasına bildirir. Bu duruma   üzülen  geminin muhasebecisi Danglar buna mani   olmaya çalışır.
Dantes'in Mercedes isminde  sevdiği yoksul  bir kız vardır. Aynı anda, Mercedes'i seven kuzeni  Fernan Dantes'le onun evlenmesine engel   olmaya çalışır. Sonuçta  Dantes'in 2  düşmanı, Danglar ve Fernan birleşip onu Kraliyet düşmanı ve Bonapartçı diye  suçlarlar.   Dantes , Mercedes'le evlenir iken nikâha 15 dakika kalası  tutuklanır. Onu tutuklayan   Bay Wilfar, onun suçsuz olduğunu bildiği  halde,    onu bir Bonapartçı olarak göz altına alır  ve   attırır. Dantes ise bunu kabullenmek istemez. Lakin   bu itirazı yüzünden o da   atılır. Burada Farya adlı biriyle  tanışır ki o Dantes'in Kont Monte Kristo olmasına sebep   olan kişidir. Farya da aynı  Dantes gibi haksız olarak    atılmıştır. O da bundan kurtulmak uğruna   elinden geleni yapmıştır.   Lakin  ona kimse inanmaz ve onu deli yerine koyarlar.

            Farya ile hücrede geçirdiği zamanlar     tecrübesiz Dantes için aynı  bir okul olmuş  gerçeklerini tanımasında önemli  görev  oynamıştır.    Farya hastalanır ve vefat eder .   Farya'nın yerine Dantes canlı olarak denize girer .Bu sırada    Mercedes  bir çaresini  bulur ve kraliyet baş savcısı yardımcısı  Wilfor'u bulur ve nişanlısının durumunu   sorar. Wilfor'sa çıkarları için    Dantes'in bir kraliyet düşmanı   olduğunu söyler. Mercedes de çaresiz    evine döner.  Dantes, girdiği  Kaçakçı gemisinde     güven duyulmasını sağlar ve ona duyulan bu saygıyla   sözünü de onlara dinletir. Gemisinin  batmış bir insan  olduğunu belirtmesi   nedenlerindendir. Farya, vefat etmeden    kendisine Monte Kristo adasında     bir hazinesinin   olduğunu söylemiş ve yerini   söylemiştir. Dantes de   oraya gitmek için   bir yolunu bulup kandırır. Buraya    bacağı kırılmış taklidi  yaparak adada kalmak ister. Dantes  hazinenin yerini bulur  . Dantes   bu hazine sayesinde, istediği her yere   gidebilecek,   başaracaktır. En mühimi  de onu bu vaziyete  düşürenlerden intikamını  alabilecektir. Dantes   alınca  Monte Kristo kontu olur ve adı   da artık Kont Monte Kristo'dur. Dantes  babasının evine gider. Onun öldüğünü öğrenir.   Mercedes ise   yoktur. Burada   Lord Vilmor ismiyle  tanıtır.   Bu sırada  ise eski patronu Mösyö Morel   zor bir vaziyete   düşmüştür. Ona  yardım eder. Monte Kristo   bütün düşmanlarından bir bir  öcünü alır. Mercedes ile de evlenir.

100 TEMEL ESER ÖZETİ,alexander dumas monte kristo özeti,monte cristo özet,monte kristo kitap özeti kısa,monte kristo kontu kitap özeti,
Share:

5 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.