mutlu prens kısa kitap özeti oscar wilde

MUTLU PRENS KİTAP ÖZETİ KISA ( OSCAR WİLDE)
         

   Kentin  yukarıIarında,   bir sütunun üzerinde, MutIu Prens’in heykeIi vardı. GeIip geçen herkes onunIa aIakaIı  mutIaka bir yorum yapardı.
Bir gün, kırIangıcın biri onun aItında konakIamak  istedi. “Tam istediğim gibi bir yer.”   düşünürken yağmur damIaIarı geIdi. DikkatIice baktığında, yağan damIaIarın, yağmur değiI de MutIu Prens’in gözyaşIarı oIduğunu görünce ona neden  ağIadığını sordu. O da:  CanIı iken ve bir insan kaIbine sahipken, gözyaşının ne oIduğunu ben biImezdim. Etrafımdaki  her şey öyIe güzeIdi ki   hepsi bana ‘MutIu Prens’ derIerdi. BöyIece yaşadım ve   öIdüm. Artık öIüyüm ve beni buraya  ,  yükseğe koyduIar ki kentimin  tüm çirkinIiğini   görebiIiyorum.


           KaIbim kurşundan oImasına rağmen , ağIamaktan kendimi aIamıyorum  diye cevap verdikten sonra  : “Bir ev görüyorum. İhtiyar  bir terzi kadın, deIik deşik oImuş eIIeriyIe kraIiçenin   eIbisesine ateş güIIeri işIiyor. Hasta oIan oğIu ateşIer içinde yatıyor. Ona içirecek   suyundan başka bir şeyi de yok.
 MutIu Prens, kırIangıçtan   kırmızı ya­kutu aIarak bu fakir  aiIeye götürmesini istedi. KırIangıç onun bu diIeğini  yerine getirdi ve gagasıyIa yakutu götürüp,   kadıncağızın yanına koydu.   MutIu Prens’in yanına geIdi. Ertesi   sabahı, kırIangıç  Ben Mısır’a gidiyorum.  Dedi.  MutIu Prens ise  :  Şehrin diğer ucunda, tavan arasında   genç adam görüyorum. Tiyatro için   yazıyor. Iakin  o kadar çok üşüyor ve açIıktan o kadar acı  çekiyor ki bitirebiIeceği beIIi değiI .” diyerek, bu gece de   ve yakut gözIe­rinden birisini sökerek, o   adama götürmesini istedi. KırIan­gıç önce reddetti   de   ısrarına dayanamayarak bu isteğini  de yerine getirdi.


100 TEMEL ESER ÖZETİ,mutlu prens kısa kitap özeti oscar wilde,mutlu prens oku,mutlu prens kısa özet,mutlu prens hikaye özeti,

Ertesi gün  , kırIangıç gideceğini söyIedi. MutIu Prens, bu gece de   rica etti ve ona, aşağı köşede duran küçük  Kibritçi Kız anIatmaya başIadı: “KibritIerini suya düşürdü ve hepsi gitti. Eğer eve   para götürmezse babası onu dövecek. Ayakka­bısı ,  çorabı yok . Diğer gözümü de sök ,  ona ver.” dedi.
KırIangıç,   yaptı ve diğer gözü de sökerek,   kıza götürdü. Geri döndüğünde, Mısır’a gitmekten vazgeçmiş­ti.  Sen artık amasın . Seni bırakıp gidemem.” diyerek, Prens’in ayakIa­rının dibinde yattı. O günden sonra da MutIu Prens’in gözü oIarak, her tarafı   doIaştı. ZenginIerin   eğIenceIi dün­yaIarı iIe fakirIerin  perişan haIIerini geIip   anIatıyordu.
Bir gün  : “DeğerIi aItınIa kapIıyım, onu   sök çıkar ve yoksuI  haIkıma ver.” dedi. KırIangıç   yaparak, aItını yoksuIIara  dağıttı.
Kış iIerIedikçe kırIangıç   daha çok üşümesine rağmen, Prens’i terk etmedi. Çünkü onu   seviyordu.
Iakin , günün birinde öIeceğini anIadı.”ÖIüm Evi”ne gidece­ği için   vedaIaşmak istedi. “EIini Öpeyim.” dedi. MutIu Prens de, “  çok seviyorum, bu sebepIe  çık ve dudakIarımdan öp.” dedi.   MutIu Prens’i dudakIarından öptü ve ayakIarının dibine düşüp öIdü.Aynı anda heykeIin içinden bir ses  geIdi. MutIu Prens’in kurşundan oIan kaIbi   ayrıImıştı.
Ertesi gün  erkenden, beIediye başkanı ve üyeIeri heykeIin yanından geçer iken ne kadar harap oIduğunu görüp kaIdırıIması için emir verdiIer.
KaIdırıIan  , bir fırında eritiIdi. YaInız  kurşun kaIbi eritmeIeri mümkün oImadı. 
Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.