tarım hayvancılık ormancılık sanayi turizm ve madencilikle ilgili üretime dayalı fikriniz nedir

TARIM ,  HAYVANCILIK ,  ORMANCILIK  , SANAYİ  , TURİZM VE MADENCİLİKLE İLGİLİ ÜRETİME DAYALI FİKRİNİZİ YAZINIZ
TARIM
       I.            a.Tarım alanında bence en önemli çalışma kırsal alanlarda olmalıdır.
     II.            b.Tarımı yapacak olan kişiler köylerde ve kırsal alanlarda yerleşmelidir.
  III.            c.Ancak böyle olursa üretimde bir süreklilikten bahsedebiliriz.
  IV.   d.Aynı zamanda yaptığı tarımsal faaliyetten sadece kar edenlere devlet ayrı bir destekte bulunmalıdır.
     V.            e.Tarım alanında ilki gerçekleştiren yatırımcılar teşvik edilip cesaretlendirilmelidir.

HAYVANCILIK:
       I.            a.Yerli hayvanlarda ziyade süt üretimi çok olan hayvanlar tercih edilmelidir.
     II.            b.Ancak böyle olduğu zaman birimden alınacak kar çok olur.
  III.    c.Hangi hayvanın hangi koşulda daha fazla  süt verdiği tespit edilip ona göre hayvancılık faaliyetleri yürütülmelidir.

ORMANCILIK:
       I.            a.Bu faaliyet yapılırken bölgenin doğal koşulları iyice düşünülmelidir.
     II.      b.Örnek vermek gerekirse sıcak   isteyen bir bitkiyi götürüp Sivas veya Erzurum ‘ a dikecek olursak   bitki o koşullarda yetişemez.
  III.     c.Orman yangınlarının önüne geçip yangına   giden alanlarda tekrardan  ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

SANAYİ:
       I.            a.Sanayi alanında başarılı olan girişimciler teşvik edilmelidir.

     II.            b.Yurt dışına ihracat yapan sanayicilerden alınan vergi oranı düşük tutulmalıdır.

  III.            c.Aynı zamanda sanayi tesisleri kurulurken pazarlama , hammadde koşullarına da çok dikkat edilmelidir.
TURİZM:
       I.            a.Ülkemizi bir turizm merkezi haline getirmek istiyorsak ülkemizin tanıtımını çok iyi yapmalıyız.
     II.            b.Çünkü hiçbir turist tanımadığı bir ülkeye gitmek istemez.
  III.            c.Turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler sürekli denetlenip kaliteye uymayan işyerleri hakkında ise kanuni  işlemler yapılmalıdır.
  IV.            d.Ancak böyle olduğu zaman turizmde kalite artabilir.

MADENCİLİK:
       I.            a.Maden tükenen bir enerji kaynağı olduğu için burada önemli olan şey yeni maden sahalarının bulunması  olmaktadır.
     II.            b.Maden çıkarıldıktan sonra diğer bir önemli nokta ise çıkarılan madenlerin işlenmesi olmaktadır.

  III.                         c.Kendi madenimizi kendimiz işleyemediğimiz sürece herhangi bir kar elde edemeyiz.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.