türkülerin milli kültürümüzdeki işlevleri nelerdir

TÜRKÜLERİN MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZDEKİ İŞLEVLERİ NELERDİR?


        Türküler bizlerin  duygu ve düşüncesinin     en güzel anlatım şeklidir. Bu yönden  bakıldığı zaman türkülerimiz kültürümüz içinde çok mühim  bir yer tutar. Manevi kültürel unsurlarından  biridir. İnsanlar dertlerini  , sevinçlerini , özlemlerini türkülerde söyler.
     Türküler çok öncelerden  gelmiş olması  dolayısı ile  yüzyılların birikimini nesilden nesile  ileten  çok önemli araçlardır.Türküler işledikleri duygular   itibariyle de insanlarımızın  duygu ve düşünce birikimidir. Sosyal  yaşamının her anından ferdi  duygulara  kadar her şeyi içerir.Türkülerde bazen  bir annenin ağıdı  bazı  zaman bir insanın  hüznü veya  sevinci bazı  zaman da bir kuşun  ötüşü bazı  zaman savaşa  giden erlerin  ayak sesleri  hissedilir…Kültür hazinemizin en mühim  ve edebi elemanlarından   biri olan türkülerimiz maziyi  aydınlatarak ulusa  ait her şeyi  geleceğe aktarırlar. Türküler bizi insan  yapan, milletimizi  başkalarından ayıran en mühim   değerlerimizdendir. Türkülerin her bir mısrasında   asıl özümüz gizlidir. İnsan inceliğinin  derinliklerinden çıkarak bir nesneye  giren  türküler zamanla ulusun  kendisi  olurlar. Bu neden ile  bir milleti tanımak, onun   hakkında bilgi sahibi olmak istiyor isek  ilk evvel  , o milletin kültür değerlerine yönelmemiz  gerekir. Bütün kültür değerlerini   bu kültür elemanlarından   biri olan türkülerini unutan bir millet   her şeyini unutmuş    demektir. Bunun içindir ki bizi insan  yapan türkülerimize her daim  sahip çıkmalıyız. Unutulmaya varan  türküleri bulup gün ışığına çıkarmalıyız. Yeni yetişen nesle  bunları en ince ayrıntısına değin  öğretmeliyiz.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.