8.sınıf LGS 2 türkçe deneme sınavı


8. SINIF TEOG 2 TÜRKÇE DENEME SINAVI SORULARI

8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf LGS türkçe denemesi,8.sınıf LGS 2 türkçe deneme sınavı,

Nüfus kâğıdım iyice eskidi, artık benden hayır gelmez.

1-Altı çizili sözün tümceye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Olduğundan daha da genç görünüyor.
B) Artık iyice yaşlandı, yapacağı iş kalmadı.
C) Yaşlılık herkesin korktuğu şey değil.
D) Gençken, gençliğin kıymeti bilinmiyor.

2-“Soru” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A)  Her soru, aslında yanıtının bir bölümünü içinde barındırır.
B)  Konuşmama başlar başlamaz soru yağmuruna tutuldum.
C)  Kimi soruların yanıtı yoktur, diyordu.
D)  İlk sorum, önce çıkan kitabınızla ilgili olacak.

3-Aşağıdaki sözlerden hangisi, anlamca diğerlerinden farklı doğrultudadır?

A)  Bir güzel yalan, bin acı doğrunun yapamayacağını yapar.
B)  Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
C)  Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
D)  Yalanın ne yerde yeri var ne gökte.4-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?

A) Bu yazıda Anadolu'nun güzel bir köyü tanıtılıyordu.
B) Yazar, usta bir ressam gibi ayrıntıları çiziyordu.
C) Kahramanlar, farklı meslek gruplarından seçilmişti.
D) Öykü, ikinci  basımından  daha başarılıydı.


Mavi sisler içerisinde Üsküdar,
İstanbul yakasında, minareler kalem gibi.

5-Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Abartma              B) Konuşturma
C) Kişileştirme                   D) Benzetme

6-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi vardır?

A) Hava yağmurlu olduğu için balığa çıkmadım.
B) Türk okurların tanıştığı ilk Bulgar yazar Aleko Konstantinov'dur.
C) Bu öyküler,  insanlarımızın birbirlerini tanımalarına yardımcı olursa, bu bana gerçekten büyük bir mutluluk verecektir.
D) Tarihsel olaylar,  insanları hem dost, hem düşman yapabilir.


(I) Yesemek, İslâhiye’ye bağlı bir köy. (II) Buraya ulaşmak için önce İslâhiye’ye gelmek gerekiyor. (III)Oradan taksi ya da minibüsle gelebilirsiniz. (IV) Burası, bir Alman arkeolog tarafından keşfedilmiş bir yerdir.

7-Yukarıdaki tümcelerin hangisinde "amaç" anlamı vardır?
A) I   B) II  C) III         D) IV


(I) Batıda güneşin kızıllığı belli oluyordu. (II) Orada gökyüzü daha açık, daha temizdi. (III) Yarım daire biçimindeki ay, salkımlı kayın ağaçlarının siyah ağları arasından altın gibi parlıyordu. (IV) Leylaklarla akasyaların üst dalları, sanki bir şeye kulak kabartıyor, sıcak havada geriniyordu.

8-Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangisinde "kişileştirme"   yapılmıştır?

A) I.  B) II. C) III.        D) IV.

   Teknoloji daha çok zenginleşecek. Sizin yaşınızdayken TV yoktu izlemedik, sinemaya giderdik. Eskiden uykusuz kalmadan sinemanın evimize geleceği hayalini kurardım kısa bir süre sonra ise TV’ler sayesinde bu gerçekleşti. Bundan 20 yıl önce insanlar eline koca koca telefonlar aldığında kendini sivil polis görünümüne sokuyordu. Ama bugün televizyon, radyo, sinema, fotoğraf makinesi bunların hepsi bilişim teknolojileri ürünü. Önümüzdeki süreçte insanlığın yaşamını kolaylaştırmak için çok farklı şeyler yapacaklardır.

9. Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Neden öğretmen olmak istediniz?
B) Bilişim teknolojileri alanının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
C)Kılık kıyafet yönetmeliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
D)Bu kurumda çalışmaktan memnun musunuz?
 
   Atatürk milliyetçiliği, başka milletlerin milli kültürlerine ve bağımsızlıklarına saygılıdır. Atatürk’ün, “Bize milliyetçi derler; biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı gösteririz.” sözleri ile, milliyetçilik anlayışının nezaketini ve barışseverliğini ortaya koymuştur. Bu barışsever politika, “Yurtta sulh, cihanda sulh”  sözleri  ile  biçimlenmiştir.  Bununla birlikte,  Atatürk milliyetçiliğinde ana hedef, Türk Milleti’nin, kendine yakışır şekilde, onurlu ve şerefli bir millet olarak varlığını devam ettirmesidir. Bunun için öncelikli şart bağımsızlıktır; bundan sonra yapılması gereken ise, dünya milletleri arasında, onlarla eşit haklara sahip bir konuma gelmek ve hatta diğer milletlerin liderliğini üstlenebilmektir.
10-Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Atatürk’ün Barışçılığı
B)  Türk Milleti
C)  Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı
D)  Atatürk ve Dünya Barışı


    Okuduğunuz bir romana, seyrettiğiniz bir tabloya, dinlediğiniz bir ezgiye dalıp gitmişseniz, o anda dünyanın bütün kötülüklerinden,  yaşamın bütün acılarından uzaktasınız demektir. Sizi çevreleyen tüm olumsuzluklar, bir anda yitip gider. İçiniz yalnız o güzelliklerle doludur artık. Duyduğunuz haz, yaşadığınız heyecan, insanı daraltan bu çıkar dünyasından sizi alıp sanatın lekesiz, saf dünyasına götürmüştür.  Bu yolculuktan herkes,  okumuş da cahil de kendine düşen payı,  görgüsü oranında alır.
11-Bu parçatan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Sanat yapıtı,  insanı üzüntülerden uzaklaştırır.
B) Sanat yapıtlarından her insan kültürel birikimi ölçüsünde tat alır.
C) Sanat, insanı çıkar ilişkilerinden, bir an için bile olsa koparır.
D) Sanatçının duygularını dışa vurmasını sağlar sanat.12-Aşağıdaki tümcelerden hangisi, bir parçaın giriş tümcesi olabilir?

A) Bu kitabı okumak için ayırdığım zamanı uzattıkça uzatıyorum.
B) Her sanat anlayışının yeni olduğunu söylemek mümkün değildir.
C) Bunların çoğu, eskinin ufak tefek rötuşlarla tekrarıdır.
D) Doğaldır ki bu da birtakım sorunlar doğuruyor.

   Atatürk "Gençliğe Hitabe"de, bağımsızlık ve Cumhuriyet'in değerini, gelecekte doğabilecek tehlikeleri belirtip gençliğin ödevinin ve görevinin bağımsızlık ve Cumhuriyet’i her koşulda savunmak olduğunu söyler.

13-Bu tümceye göre Gençliğe Hitabe'den aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?

A)  Gençliğin sorumluluğu
B)  Bağımsızlığı ve Cumhuriyet’i tehdit edecek olası tehlikeler
C)  Ülkeyi savunmakla görevli kurumlar ve yetkililer
D)  Bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in vazgeçilmezliği


 Gerçekliği olduğu gibi yazılı metne aktarmak bir gazetecinin,  bir röportajcının işidir;  aynı gerçekliği yeniden yaratmak ise romancının, öykücünün işi. Romancı ve öykücü her zaman yaşanmış ve denenmiş bir gerçeklikten yola çıkmayabilir; ama kurgulama yöntemiyle gerçekliği yeniden kurar. Gazeteci için uydurma habercilik sayılan yöntem,  romancı ve öykücü için estetik ve yasal bir haktır.

14-Bu parçadaki düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklama B) Benzetme
C) Tartışma D) Karşılaştırma
  

  Bir kişinin, yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları, gözlemlerine, izlenimlerine dayanarak, kişisel görüş ve düşüncelerini de katarak sonradan anlattığı yazı türüne
........ denir.

15-Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Anı                      B) Günlük
C) Biyografi D) Otobiyografi
I.    Azarlar gibi çıkıştı:
II.   Kapı önünde bekleşenlere sert sert baktı görevli.
III.  Beni de zor durumda bırakıyorsunuz.
IV. Sessiz olmazsanız hepinizi uzaklaştırırım buradan,

16-Numaralanmış tümcelerden oluş sırasına göre bir parça oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisi
olur?
A) I - II - III - IV        B) II - I - IV - III
C) II - III - IV - I         D) III - IV - I – II

(I) Bir gün yalnız başıma kaldım.  (II)Hasan'la Mehmet dere kenarına inmişlerdi. (III) İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. (IV)  Kaşağıyı aradım,  bulamadım.

17-Numaralanmış tümcelerin hangisinde eylemsi vardır?
A) I.  B) II. C) III.        D) IV.


………… ben de annemle geliyorum.

18-Bu tümcenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse tümcenin öğe sıralanışı ötekilerden farklı olur?

A) Biraz sonra       B) Şimdi
C) Oraya      D) Birazdan
Seni yarın......................bekleyeceğim.
19-Tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse tümce vurgusu farklı bir öğe üzerinde olur?                

A) Durakta  B) Evde
C) Okulda    D) Beşte


Doktorun odasında radyo çalınıyor.

20-Bu tümcedeki özne - yüklem ilişkisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etken     B) Edilgen
C) Dönüşlü   D) İşteş(I) Sonbahar gezme mevsimidir.  (II) Her ne kadar hava koşulları bazen engellese de sonbahar gezilerinin tadına doyulmaz. (III) Doğa bu mevsimde resme dönüşür.
(IV) Doğanın hâkim rengi saman sarısıdır.

21-Yukarıda numaralanmış tümcelerden hangi ikisi,
eylem tümcesidir?
A) I. ve II.  B) II. ve III.
C) III. ve IV.        D) I. ve IV.

22-Aşağıdakilerden hangisi, kurallı tümcedir?

A) Gözlerim dolu dolu oluyor.
B) Bu sabah yağmur var İstanbul'da.
C) Ne dönüp duruyor kuşlar havada?
D) Sen yoksun yanımda.I.   Geceleri ay bir ekmek gibiydi.
II.  Kavrulmuş susam ve yeni biçilmiş buğday kokardı.
III. Yıldızlar gümüş sürerlerdi denizin tenine.
IV. Her yakamozun parladığı yerde bir denizkızı oynardı.

23-Yukarıdaki dizelerden hangisi, yapıca basit, söz dizimine göre devrik, bir eylem tümcesidir?
A) I   B) II  C) III         D) IV


24-Aşağıdaki tümcelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)  Ankara’dan çabuk dönmüşsünüz.
B) İki satır olsun yazıvermedin mi eve?
C)  Sen bu kitabı neden oku muyorsun?
D)  Ben de sizinle geleyim mi?


Ömer Seyfettin'de şunlar dikkati çeker ( ) dil ( ) konu ve olay ( )

25-Bu tümcede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine gerek yoktur?

A) İki nokta (:)     B) Virgül (,) C) Nokta (.)   D) Noktalı virgül (;)

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.