tartışmacı anlatıma örnek paragraflar

  TARTIŞMACI ANLATIMA ÖRNEK PARAGRAFLAR
Tartışmacı anlatım bir fikre  karşı çıkıldığı , onun olumsuz yönlerinin anlatıldığı  anlatım biçimidir.  Bu anlatım biçimi sözlü anlatımda olan tartışmanın yazıya uyarlanmış haline denir.

ÖRNEK:
Sabit  düşüncede olmak insanları köreltir. Bir insan değişiyor, dün dediğinden bugün başka türlü diyor ve düşünüyor. Önüne dikilip, değiştiği için bu kişiye  kızıyorlar ve kınıyorlar bu insanı. Neden? Yasak mı değişmek? Düşünmek değiştirebilir insanı . Dün şuna bağlanmış, bugün bunun da doğruluğunu ya da güzelliğini anlamış neden söylemesin bunu? Dün dediklerinden dönmeyecek  diye artık inanmadığı bir görüşü mü savunsun? İnsanların değişmeleri   doğal karşılanmalıdır kanaatimce.

ÖRNEK:

Şehirleşme  uzmanları, bizi biz yapan değerlerin   yaşadığı ve henüz yozlaşmadığı, kentlileşmediği kentlilerin  de olduğunu öğrenmelidir. Si­vas, Erzurum gibi şehirlerimiz öyledir. Şimdiler­de "taşra" diye hafife alınan, lakin   özümüzü yansıtan bu şehirlerin şehir planlamacıları tara­fından ıskalanmamasını isterim. Çünkü bu ya­pılmaz ise  İstanbul'dan başlayan ve özentinin ve teknolojinin etkisiyle hızla Anadolu'yu saran çarpıklaşmanın önüne geçilmeyecektir.
ÖRNEK:

Cenap Şahabettin ve  Tevfik Fikret aynı kuşağın, aynı anlayışın sanatçıları olarak bilinir. Oysa   sanatçıların Servet-i Fünûn dergisinde yazmaktan başka ortak noktaları  yoktur. Cenap Şahabettin müziğe önem verdi. Tabiatı izlenimleriyle yansıttı. Fikret ise şiirde resme önem verdi, doğayı  olduğu gibi yansıttı.
ÖRNEK:

Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir sene  içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak dahi  her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence   hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?
ÖRNEK:
Bizde mana  ve özelliği anlaşılmayan mesele­lerden biri, belki de başlıcası eleştiridir. Eleştiri­yi basit bir mesele  gibi görmek hemen hepimize ait  bir kusurdur, içimizden biri herhangi bir ko­nuda söz söylediğinde  : "Eleştiri yapıyo­rum!" der. Bu anlayış yanlıştır ve düzeltilmesi gerekir. Oysa eleştiri öyle basit  bir şey değil, sanatkârların   yardımcısıdır. Eleştir­men de seçkin bir insandır ve herkesten daha iyi bilir, daha isabetli görüşlere sahiptir. Sanat için, eser için duygularını düşüncelerine feda eder.

tartışmacı anlatıma örnek paragraflar,tartışmacı anlatım ne demek,anlatım biçimlerinden tartışmaya örnekler,Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.