noktanın kullanım yerleriyle ilgili test

NOKTANIN KULLANIM YERLERİYLE İLGİLİ TESTnoktanın kullanım yerleri 5. sınıf testi,6.sınıf noktayla ilgili test,noktanın kullanım yerleriyle ilgili test,6.sınıf türkçe testleri,

1.. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanılması yanlış olur?
A) Tamamlanmış tümce sonunda
B) Kısaltmalardan sonra
C) Sıra bildiren rakamlardan sonra
D) Örnek verilecek cümlenin sonunda

2.. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Evden çıkar çıkmaz onunla karşılaşmayayım mı
B) Hemen benden özür dile
C) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi bize
D) Bugüne kadar hiç çalıştın mı

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi noktanın (.) kullanıldığı yerlerdendir?
A) Kelimelerde yapılan kısaltmalarda kullanılır.
B) Kitap, dergi, makale adlarında yazı ve bölüm başlıklarında nokta kullanılır.
C) Sayılarda ondalık kısımları ayırmak için kullanılır.
D) Hitaplardan sonra kullanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) kullanıldığı yerlerden değildir?
A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve sene gösteren sayıların arasına konur.
B) Cümlede vurgulanması gereken ögelerden sonra konur.
C) Çarpma işareti için kullanılır.
D) Sıra sayı sıfatı olan “-ıncı/-inci” anlamı vermek için sayıların ardına konur.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle boş bırakılan yere nokta (.) getirilmelidir?
A) Sular mı yandı, neden tuna benziyor mermer ( )
B) Onun dostluğunu bir daha elde etmenin artık imkanı var mıdır ( )
C) Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar ( )
D) Ne mutlu Türk’üm diyene ( )


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yaban romanının yazarı Y. K. Karaosmanoğlu değil mi?
B) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
C) T.B.M.M.nin ilk açılış tarihini bilmeyen insanlar var.
D) Bugün 16.00’da AKM’ de bir gösteri varmış.

cevap anahtarı
1.d
2.c
3.d
4.b
5.c
6.c

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.