iki noktanın kullanım yerleriyle ilgili test soruları

İKİ NOKTANIN KULLANIM YERLERİYLE İLGİLİ TEST SORULARI1. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) konulmalıdır? 
A) Hazırlıklar dün bitti ( ) senin gelmeni bekliyorum. 
B) Arkadaşının yardıma ihtiyacı vardı ( ) bütün gün ona yardım etti.
C) Bugün ne yaptığımı söyleyeyim ( ) Sabahtan beri ders çalıştım.
D) Bütün yatırımını işine yaptı ( ) şimdi bunun ürünlerini topluyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta getirilemez?
A) Babamın sesi kulaklarımda çınlıyor ( ) Zamanını iyi değerlendir çocuğum.
B) Bu mevsimin en lezzetli meyveleri şunlardır ( ) kayısı, kiraz, şeftali….
C) Eve gelir gelmez çekmeceleri, dolapları karıştırdı ( ) bir şeyler aradı.
D) Senden istediklerim belli ( ) düzen ve temizlik

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) getirilmelidir?
A) Eğer dünyada umut olmasaydı ( ) hiçbir şey olmayacaktı.
B) Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür, badem gözlü olur.
C) Kalabalığa, gerisindeki padişahı göstererek ( ) “Sultan Mehmet odur, ona gidiniz.”
D) “Doğuluyum, batılıyım, çerkezim, lazım( )”


4. Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta (:) yanlış yerde kullanılmıştır?
A) İyi yazı karışık fikirleri sadeleştirir: Kötü yazı sade fikirleri karıştırır.
B) Atatürk şöyle diyordu: “Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade yeteneği vardır.”
C) İyi yazının affetmediği başlıca hatalar şunlardır: Kararsızlık, tekrar, bulanıklık, ahenksizlik…
D) Sosyal hayatta nizamın ehemmiyetini gösteren aktüel bir konu vardır: Trafik

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anneme o yıllarda şöyle seslenirdim: Bir tanem!
B) Zulüm : Haksızlık, eziyet
C) Cicero : “İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lazımdır.” der.
D) Anan, baban var mı : - Yalnız anam var. Babam sizlere
ömür …


6.Korkuyla ( ) “Bana niçin kızdın ( )”diye sordu ( )
Yukarıdaki cümlede parantez içindeki yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( : ) ( ; ) (...)                          B) (; ) (? ) ( ! )
C) (: ) (? ) ( . )                          D) (, ) (! ) ( . )


7. Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( , ) (...)             B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( : ) (; ) ( , ) ( . )             D) ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki nokta ( : ) yanlış kullanılmıştır?
A)     Ustanın emirleri hiç bitmiyordu: Çalış, erken gel...
B)      Türkiye’nin en gelişmiş kentleri şunlardır: İstanbul, İzmir, Ankara...
C)      Sinema dağıldı: kardeşim ortalıkta yoktu.
D)      Tek sevdiğim arkadaşım vardı: Jale.

9. Kendi kendine ( )
     ( )Yine kiracılar ( )yine kiracılar ( )
Parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (? ) (-) (,) (!)                B) (: ) (-) (, ) (...)
C) (: ) (-) (; ) (...)              D) (!) (-) (.) (...)

10. Büyük bir yazar diyor ki ( ) “Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın ( ) o ( ) her şeyi olduğu gibi gösterir.”
Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) ( : ) ( ! ) ( , )                      B) ( ; ) ( ; ) ( , )
C) ( : ) ( ; ) ( , )                        D) ( , ) ( ! )( , )                     


11. “Birbirlerine, kendini beğenmişlik hususunda benzeyen bu iki kişi, şu önemli noktada ayrılırlar”cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( : )         B) ( , )      C) ( ? )          D) ( . )

12.Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta farklı görevdedir?
A)     Yakup Kadri’nin romanları: Yaban, Kiralık Konak...
B)      Onun basit tutkuları vardı: uyumak,yemek...
C)      Atatürk tarihi emrini verecekti: “Ya istiklal, ya ölüm!”
D)      Bizim küme şunlardan oluştu: Murat,Mehmet,Ali...

CEVAP ANAHTARI
1.C
2.C
3.C
4.A
5.B
6.C
7.A
8.C
9.B
10.C
11.A
12.CShare:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.