noktalı virgülün kullanım yerleriyle ilgili test soruları

NOKTALI VİRGÜL  İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1-                  ‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

                Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
                a)   ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )
                b)   ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )
                c)   ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
                d)   ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
               
2.                   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalı virgül  işaretinin kullanımıyla ilgili doğru  bir bilgi vardır?

a)       Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
b)       Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
c)       Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
d)       Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.
                                                                              
3-            Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül kullanılır?

                a)    Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında
                b)   Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
                c)    Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
                d)   Cümle içinde bağlaçlardan hemen önce

4.        ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır(  )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için(  )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil( ) geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
               
                a)   ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )   
                b)   ( ! ), ( . ), ( ; ), (...)
                c)   ( ? ), (...), ( ! ), ( . )
                d)   ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)

5-                   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

a)       Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?
b)       Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.
c)       Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?
d)       Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

6-                   Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde noktalı virgül kullanılır?

a)       Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
b)       Virgülle ayrılmış cümleler arasında
c)       Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine
d)       Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine


7-        ‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın   ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’
  
Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

a)       ( . ), ( ; ), ( , )
b)       ( : ), ( ; ), ( , )
c)       ( ; ), ( , ), ( , )
d)       ( : ), ( , ), ( , )8.                  ‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

                a)   ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! )
                b)   ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... )
                c)   ( , ),  ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )
               d)   ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )

 9-          Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?
               
a)       At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır.
b)       Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.
c)       ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi
d)       Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.10-          Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?

a)       Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
b)       Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
c)       Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.
d)       Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.


11- ‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

                Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
               
a)       Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
b)       Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek
c)       Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak
d)       Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak 12- Farklı tür ve takımları ayırmak için kullanılan kullanılan noktalama işareti hangisidir?

a)       Soru işareti
b)       Ünlem işareti
c)       Üç nokta
d)       Noktalı virgül

CEVAP ANAHTARI
1-      B
2-      C
3-      D
4-      A
5-      C
6-      B
7-      B
8-      C
9-      A
10-  D
11-  B
12-  D

noktalı virgül testi ve cevap anahtarı,8.sınıf türkçe test soruları,noktalı virgül 7.sınıf testi,noktalı virgülün kullanım yerleriyle ilgili test soruları,


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.