6.sınıf 20 soruluk noktalama işaretleri testi ve cevap anahtarı

6. SINIF 20 SORULUK NOKTALAMA İŞARETİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

6.sınıf noktalama işaretleriyle ilgili test çöz,6.sınıf 20 soruluk noktalama işaretleri testi ve cevap anahtarı,6.sınıf türkçe testleri,


1.Heyecanla  ( ) “Bana niçin kızdın ( )”diye sordu ( )
Yukarıdaki tümcede boş  yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( : ) ( ; ) (...)                          
B) (; ) (? ) ( ! )
C) (: ) (? ) ( . )                         
D) (, ) (! ) ( . )


2. “Ah, o zamanları  bir görebilsem” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
A) Ünlem işareti                     
 B) Soru işareti
C) İki nokta                                  
D) Noktalı virgül


3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru  işareti konmaz?
A)     Vanilyalı   pastayı mı seviyorsun
B)      İstanbul’a taşındığını kimden duydun
C)      Sen de mi bunun  gibi düşünüyorsun
D)      Ne diye  karışıyorsun, diye bağırıyordu


 4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A)     Zeliha ’lar dün gece yola çıktı.
B)      TBMM’de yeni  yasa görüşülüyor.
C)      Saat 13’te burada  olmalıyım.
D)      Biz Atatürk’ler yetiştiren bir nesiliz.


5.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ”^” düzelte işareti kullanılmaz?
A) Dikkat                     
 B)Yadigar
C) Kar                           
 D)Dükkan


 6. İyi  yaşamanın unsurları  şunlardır( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )
Yukarıdaki   boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ) ( , ) ( , ) (...)            
 B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( : ) (; ) ( , ) ( . )            
D) ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)

7.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde üç nokta  yanlış kullanılmıştır?
A)     Başarının önemli  koşulu: Bilgi, disiplin, çalışma...
B)      Bu haberi ...den duydum.
C)      Haydi çocuklar   başarıya...
D)      Çok dikkatlidir benim dedem...


8. “Ahmet   işlerini çok güzel yapıyordu.” tümcesinde, hangi sözcükten sonra virgül getirilirse anlam değişir?
A) Ahmet                             
B)İşlerini
C) Çok                                       
D)Güzel


9.”Kesme imi , kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırır. Gelen ek kısaltmanın okunuşuna uyar.”
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A)     Yarından   sonra TRT’ye gittim.
B)      Kimsesiz yavrular ÇEK’te kalır.
C)      Aldığınız ürünün   KDV’sini ödeyiniz.
D)      SSK’na ödenecek para  bedelleri artırıldı.


 10.Aşağıdakilerin hangisinde, noktalı virgül(; ) yanlış kullanılmıştır?
A)     Bu derslerden  en çok Türkçe’yi, coğrafyayı;sayısaldan ise matematiği daha iyi yapıyor.
B)      Seninle oraya  giderim; lakin  masrafları sen karşılarsın.
C)      Tıp, hukuk  öğrencilerinden ikişer; öğretmenlik  öğrencilerinden üçer milyon lira alınacak.
D)      O günlerde özlemini   çektiğimiz iki şey vardı; yenilik ve çağdaşlaşma. 11. Virgül (,) ,aşağıdakilerin hangisinde yanlış yerde kullanılmıştır?
A)     Köyde  kalkar,kahvaltısını yapar, işine gider.
B)      Güzel, yeni, sarı  gömleğini  giymişti.
C)      Cıvıl,cıvıl kuşlar,dallarda ötüşüyordu i
D)      Köye , o ıssız yere, bir daha gitmeyecekti.

12.Aşağıdakilerin hangisinin sonuna üç nokta (...) konulmaz?
A)     Ahmet ile  karşılaşmayı  kadar  çok istiyorum ki
B)      Oralara  kadar gidip  de seni görmeden gitmek
C)      Oraya aynı günde  bir daha gidebilirsem
D)      Şiir çevirisi alnında iki büyük kişi  var: Orhan Veli ile  Can Yücel
13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, iki nokta     yanlış kullanılmıştır?
A)     Onun  buyrukları  hiç bitmiyordu: Çalış, erken gel...
B)      Türkiye’nin en gelişmiş yerleri  şunlardır: İstanbul, İzmir, Ankara...
C)      Sinema dağıldı: kardeşim ortalıkta yoktu.
D)      Tek sevdiğim  arkadaşım   vardı: Jale.
14.Aşağıdakilerin hangisinde kesme ( ‘ ) işaretinin kullanımı yanlıştır?
A)     Yahya Kemâl’in bu şehir   için söylediği söz meşhurdur.
B)      Beyoğlu’nun sokakları gizemlidir.
C)      Hollanda’lı adamlar  dikmiş bu lâleleri.
D)      İstanbul’un taşı toprağı altındır.


15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A)     Üzüldü , sızladı, istediklerini aldırdı.
B)      O da sever mi benim sevdiğim şeyleri?
C)      Daima   çalışır; bir şeyler alıp satardı.
D)      Annem, en sevdiğim varlık, beni aramadı.16.Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)     Dedesi  DSİ’nde çalışıyormuş.
B)      TEK’ten bir adam  gelmiş.
C)      Prof. Dr. Okan  Ersoylu geldiler mi?
D)      THY’nin uçağı gecikmiş.

17.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ayraç işareti,farklı görevde kullanılmıştır?
A)     Ataç’ın düzyazı türleri( roman, öykü,denem)  oldukça ilginç görüşleri vardır.
B)      İsimleri  niteleyen  veya  belirten sözcüklere sıfat       ( önad)denir.
C)      Eleştirilerin nesnel (obejeltif) olmayan sebeplere  bağlanması, onu başarısız kılıyordu.
D)      Bu parçada vurgulanan (üstünde durulan) düşünce nesnel olmaktan uzaktır.
18. “Kimi eylemler   bir oluş bildirir:sararmak, büyümek, buruşmak...”
Bu tümcede üç noktanın(...) kullanılış gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Cümlenin  bir yerde kesildiğini anlatma.
B)      Biz alıntının atlanılan yerlerini belirtme.
C)      Söylenmek istenmeyen yerler  olduğunu belirtme.
D)      Benzer örneklerin sürdürüleceğini gösterme.19. Babam mı   (I) Babam (II) babam garip bir adamdı (III) Küçükken beni bahçeye çıkarır (IV)   yıldızları    gösterirdi (V)
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere,   aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( ? ) ( ! ) ( . ) (, )( . )  

B)      ( ? ) (...) (. ) ( , ) ( . )

C)      ( ? ) ( , ) ( (, ) ( . ) (. ) 

D) ( , ) (...) (. ) ( , ) ( . )
20.Aşağıdakilerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A)     Verdiği bu şaheser   bir roman m ı( ) yoksa uzunca bir öykü mü?
B)      “Hey ( ) buraya bak.”diye bağırdı.
C)      Kitabımın bu  baskısını övenler olduğu gibi ( ) yerenler de oldu.
D)      Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür ,badem gözlü olur.

CEVAP ANAHTARI
1.C
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.D
8.A
9.D
10.D
11.C
12.D
13.C
14.C
15.C
16.A
17.A
18.D
19.B
20.D


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.