7.sınıf türkçe deneme sınavı

 7. SINIF TÜRKÇE  DENEME SINAVI


1) "Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin­de "kolay anlaşılır" anlamında kullanılmıştır?
A)  Bu dükkânlar gece yarılarına kadar açıktır.
B)  Yol açık, bir engelle karşılaşacağınızı sanmıyorum.
C)  Arkadaşım her türlü düşünceye açık biridir.
D)  Bu konuyu ona açık bir dille anlattım.

Pop müzik günümüzde popüler kültürün önemli bir parçası. Başta gençler olmak üzere, çok geniş halk kesimlerine sesleniyor. Onların müzik alanındaki estetik gereksinimlerinin bir parçasını karşılıyor. Çok hızlı üretiliyor. Çabuk da tüketiliyor. Ve hemen sonrasında tüketim boşlukları yeni müziklerle, şarkılarla dolduruluyor.
2)Bu parçada pop müzikle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Toplum çoğunluğunun müzik gereksinimini karşıladığına
B) Üretim hızı ile tüketim hızının yüksek olduğuna
C) Müzikal derinliğin yetersiz olduğuna
D) Toplumun geniş bir kesiminin beğenisine seslendiğine.

3) Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?
A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.
B) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!
C) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.
D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.

4) “Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?
A) Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin kuyruğu olamam ben.
B) Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe uzadığını görmek ne acı.
C) Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca hemen kuyruğunu sallar.
D) Kuyruğu kurduğumuz kapana kısılmış orda öylece duruyor.

5)
“Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz.”
Bu cümle ile anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sözü anlamak için iyi dinlemek gerektiği
B) Ağızdan çıkan sözlerin söyleyişte daha tesirli olduğu
C) Gönülden söylenen sözlerin etkileyici olduğu
D) Dilden çıkan sözlerin kulağa girdiği

6) “Türkçe renk adları, göz ve gönül alacak kadar çoktur.” Cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Türk milletinin renk anlayışı geniştir.                     
B) Çok sayıda renk ismi olması kavram kargaşası yaratıyor.
C) Renkler Türk dilinde önemli yer tutar.                    
D) Türkçede birçok renk adı vardır.

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi (işin yapılması) bir koşula (şarta) bağlıdır?
A) Başarının ilk koşulu çalışmaktır.
B) Okumak, insanı hayata bağlar.
C) Sınavı kazanırsam tatile gideceğim.
D) Dün buraya kar yağdı.

8) Aşağıdakilerin hangisinde bir "olanaksızlık" söz konusudur?
A) İstanbul'u, Çamlıca'dan çok güzel seyrettik.
B) Kar yağmazsa yarın yola çıkacağız.
C) Ağzıyla kuş tutsa kendini ona beğendiremez.
D) Oyun seyredildikten sonra çok alkışlandı.

9)"Birden ağlamaya başladı." cümlesinde "birden" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hızlıca B) Aniden C) Ağır ağır D) Yavaşça

10) Her insan, bir tarihin, bir coğrafyanın, bir geleneğin, bir dilin, bir kültürün içinde yer alır. Bu bütünde yaşar ve bu bütünde ölür.
Bu parçada, insanla ilgili olarak aşağıdaki düşüncelerden hangisi daha çok vurgulanmak istenmiştir?
A) Ulusal özellikler taşıdığı
B) Olaylardan etkilenerek değiştiği
C) Çevre koşullarından etkilendiği
D) Biyolojik bir varlık olduğu

11)Atatürk “ Dünyanın her tür ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır.”  demiştir. Atatürk bu sözüyle nasıl bir eğitim öngörmektedir?
A) Çağdaş ve milli bir eğitim
B) Zorunlu eğitim
C) Eşitlik sağlayıcı eğitim
D) İlme dayalı eğitim

Kimi insanları düşündükleriyle yaptıkları bir olmaz..Oysa dürüst insanın özü sözü bir olmalıdır.Kişi ne düşünüyorsa ona göre hareket etmelidir.Bu konuda söylenenlerin en güzeli Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!”sözüdür.
12)Bu parçada düşünceyi geliştirme yolu hangisidir?
A) Örnekleme       B) Tanık gösterme    
C) Benzetme        D) Karşılaştırma

13)"Soruyu çözmek için çok uğraştı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün türü nedir?
A) Durum zarfı                   B)Niteleme sıfatı
C) Sayı sıfatı                      D)Miktar zarfı

14)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi zarf olamaz?
A) Yarın B)   Güzel  C) Aşağıya    D)  Çok

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “ekeylem” kullanılmamıştır?
A)Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.
B)Böyle bir olay karşısında bile sakindi.
C)Fırtınadan önce hava durgundu.
D)Beni yaşama bağlayan senin sevgindi.
16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( : ) işareti yanlış kullanılmıştır?
A)Karadeniz’e dökülen ırmaklarımız şunlardır:
B)Diller üçe ayrılır:
C)Türkçe ve resimden pekiyi aldım:
D)Üç nokta şuralarda kullanılır:

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan fiil zaman anlamı taşır?
A)Son sınıfı Düzce Lisesinde okudum.
B)Dil Derneği yeni sözlük çalışmalarına devam ediyor.
C)Efes’i, yılda bir milyona yakın turist ziyaret ediyor.
D)Ben eve geldiğimde yemeğe çıkmak için hazır olmalısın.18. “Gel-” fiilinin istek kipi 1. çoğul şahısla çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelelim                                           B) Geliriz     
C) Gelmeliyiz                                      D) Gelsek

19. Cemil: Sanata değer vermeyen bir toplum düşünülemez.
Salih: Sinemaya da bu yüzden diğer sanatlar kadar önem vermeliyiz. 
Kadir:  Kültür miraslarına sahip çıkmak gerekir.
Ömer:  Kültür ve sanat bir ulusun düşünce yapısını ve gelişmişlik düzeyini yansıtır.
Hangisinin söylediği cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir? 
A) Cemil                                             B) Kadir
C) Salih                                              D) Ömer7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf türkçe deneme sınavı,7.sınıf türkçe deneme sınavı indir,deneme sınavı türkçe,


20. Eğer hiç sevilmemenin, alay konusu olmanın, hatta nefret edilmenin bir yolunu bulamamışsanız size bir yol göstereyim: Hep kendinizden söz edin. Karşınız­daki insanın ağzına lafını tıkayın. Onu susturun. Siz boş laf dinleyecek adam mısınız?

Yukarıdaki parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçak gönüllü insanlar, çevreleri tarafından sevilirler.
B) Başkalarını takdir eden insanlar övülmeye layık­tırlar.
C) Kendinden ölçülü olarak söz edenler sevilirler.
D) Sürekli kendinden söz edenler hiç sevilmezler.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusudur?
A) Burada çalışmak herkesin hoşuna gider.
B) Diğer yazarlar gibi süslü bir dil kullanmaz.
C) Şiir duygularımızın özlü bir şekilde dile gel­mesidir.
D) Sevgi dolu gözlerle bana bakıyordu.

22. Çok ünlü bir ressamdı. Adını yurt dışında da duyur­muştu. Onunla sık sık bir kitapçıda karşılaşırdık. Uzun yıllar kardeşiyle yaşadı. Asil, çok sade ve kibar bir beyefendiydi. Uzun uzun konuşur, sohbet eder­dik. Konuşurken bir kez dahi sesini yükselttiğini duy­madım. Yüzünde her zaman güzel bir gülümseyiş ve içten bir anlam vardı.
Parçada ressamın hangi özelliği daha çok vurgu­lanmıştır?
A)Sanatına çok özen gösterdiği
B) Çalışkan olduğu
C) Yumuşak bir kişiliğe sahip olduğu
D) Özgürlüğüne düşkün olduğu

23. Neydi onun içinden çıkamadığı bu buhran (I) Dostlarının (II) değer verdiği her şeyin, sonsuza kadar onunla olabileceğini düşünmesi mi (III) Bir kez olsun onların kendisini bırakacağı düşüncesinin semtine bile yaklaştırmamıştı (IV).
Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (?) (.) (?) (.)                       B) (:) (,) (?)(.)
C) (.) (,) (?) (.)                        D) (?) (,) (?)(.)

24. Günlükler (   ) içinin fotoğraflarıdır insanın (    ) Yazılan bir günün hikâyesidir. Neler vardır günlüklerde (   ) İtiraflar, düş kırıklıkları,  sevinçler, üzüntüler, beklentiler  (     )
Bu cümlede yay ayraçlarla (     ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla konulmalıdır?
A  )  ( , ) ( . ) ( . ) ( , )                          B  )  ( , ) ( . ) ( ? ) ( … )
C )  (  , ) ( . ) ( . ) ( … )                       D  )  ( ; ) ( . ) ( ? ) ( ! ) 

25. “Bu maçı kazanıp da şampiyon olacaklarmış.” cümlesinde nasıl bir anlam vardır?
A) İnanç          B) Küçümseme 
C) Tehdit         D) Kıskanm


26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A  ) Babasının gözüne girmişti, babası onun her dediğini kabul ediyordu.
B  ) Ailesi ona çok değer verir, onu el üstünde tutardı.
C  ) Arkadaşını ikna etmek için bin dereden su getirdi; ama ikna  edemedi.
D  ) Küçük çocuğun her dediğini yapıyordu; ama sırtından da ter eksik olmuyordu.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘amaç- sonuç’ ilişkisi vardır?

 A) Çok sinirlendiği için tansiyonu çıktı.
 B) Fazla uyuduğu için gözleri şişti.
 C) Makale yazmak için yanına kağıt aldı.
 D) Düştüğü için dizi kanadı.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?
A) A evladım, Şemsiciğim bir yıldır İstanbul’dasın, ama bana uğramamışsın?
B) A, o da ne! Aksak aksak yürüyor.
C) Bu adam için yolumu değiştiremem ya!
D) Aaa! Bakın kimler gelmiş.

29.  “Kötü kişilerle dostluk kuran, onların davranışlarından etkilenir.” Anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ağaç kökünden çürür.
B) Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
C) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
D) Körle yatan şaşı kalkar.

30. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle paragrafın ilk cümlesi olur?
A) Kültürü oluşturan bu alışveriştir.
B) Her şeyi birbirinden alır ressamlar.
C) Tıpkı, doktorlar, kunduracılar, tüccarlar gibi.
D) Ama tabii alırken, ne aldığını bilen var; bilmeyen var.

31. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf vardır?
A) Annesine ancak yirmi yıl bakabildi.
B) O bunca acıya sabretti.
C) O, kardeşiyle gidiverdi.
D) Gidenlerin arkasından bakakaldı.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "seçim" söz konusu değildir?
A) Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.
B) Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli.
C) Ya kendin gel ya da haber gönder.
D) Ya verdiğimiz bunca emek ya harcadığımız bu kadar para ne olacak?
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.