8. sınıf cümlede anlamla ilgili sorular

8. SINIF CÜMLEDE ANLAM AÇIK UÇLU TEST SORULARI
 Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
  Lokma çiğnenmeden yutulmaz.
            Ne ekersen onu biçersin.
1.Yukarıdaki sözlerin  vermek istediği mesaj nedir?

( I) Hiç beklemediğim bir zamanda  onu karşımda bulunca, bütün neşem uçup gitti. ( II) Gözlerim  bakışlarında eriyip yok oldu sanki. (III) Bakıyor, ama aslında görmüyordum onu.(IV) Salondaki tüm  eşyalar ayaklanmış, üstüme üstüme geliyordu sanki.(V) Ama fazla sürmedi bu an.(VI) kendimi toparlar toparlamaz zırhlarımı kuşanıp yanına vardım.
2.Yukarıdaki tümcelerde  kullanılan deyimleri aşağıya yazınız.
        

Onu  ayağına çağırıp bir güzel haşladı.
Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik.
Onlar  her işi yapacaklar.
Top sahası güzel lakin  oyuncular sinirli.

3.Yukarıdaki tümcelerin  birinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır. Bu sözcük hangisidir?

4. “Göçebe bir milletin  dilinde bin yayla çiçeğinin kokusu vardır.”    
Bu tümcede  vurgulanmak istenen   nedir?

5.“Tiyatrosu olan bir memlekette, kötülükler, yanlışlar  sürüp gitmez. Çünkü yaşamın  bir örneği olan sahnede aktörler insanlığa ayna olurlar.
Yukarıdaki tümcede  altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?


6.‘’Sınava iyi hazırlandığından………..’’ tümcesi  ne ile tamamlanırsa sebep sonuç cümlesi olur?
 I.Neden?
II.Okula birlikte  gidelim diye sana uğradım.
III.Yaa! Geçmiş olsun.   
IV.Sen bugün yalnız gideceksin okula.
V.Hastayım.Doktor dışarı çıkmamı yasakladı.

7. Yukarıdaki tümceleri  mantıklı bir şekilde sıralayın.


Bir ah çeksem karsı dağlar kül olur.
Akşamlar  sabahı hasretle bekler.
Söndürme öz elinle yandırdığın çırayı
Benim can vermeye dermanım mi var?
8.Yukarıdaki tümcelerde  kişileştirilen varlık hangisidir?

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ!”
9.Yukarıdaki mısralardaki  söz sanatını sebebi ile beraber yazınız.

10. 4-( I ) Tartışmacı anlatımda düşünceler karşıtlıklara  dayanır.
     ( II )  Konuyu, daha doğrusu anlatılan iş  içinde verme biçimidir öyküleyici anlatım.
    ( III ) Bir yazı ve ya yaratıda ele alınan konunun anlatılış  biçimine “anlatım” denir.
    ( IV ) Betimleme, sade  bir söyleyişle sözcüklerle resim çizmedir.
    ( V )  Betimlemelerin kimi öznel kimi nesnel özellik taşır.
    Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde tanımlama varsa numarasını alta yazınız.

CEVAP ANAHTARI
1.Çalışmak , emek vermek
2.uçup gitmek ,eriyip yok olmak,üstüne üstüne gelmek,zırhlarını kuşanmak
3.haşlamak
4.Göçebe toplumların dili yaşadıkları yerden etkilenmiştir.
5.İnsan kendisini gösterir
6.başarılı oldu
7.II-IV-I-V-III      
8.geceler
9.abartma: çünkü şehit fışkıracak her yerden denmiştir.
10.2,3,4  Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.