8.sınıf anlatım biçimleri sorular

8. SINIF ANLATIM BİÇİMLERİ AÇIK UÇLU SORULAR

Her yanı gıcırdayıp tangır tungur sallanan ve art borusundan bir lokomotif bacası gibi duman­lar çıkaran bu eski , bu derme çatma taşıt müstehasesi,   bir arızaya uğrayıp ikide bir, yol ortasında hareketsiz kalıyor; makinesi söyleniyor, homurdanıyor ve uzun süre  hep bulunduğu noktada hırçın hırçın tepiniyordu.

1.    Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Yatağın altında kırmızı , tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden bağıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu.   Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. İyi dur­muyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin,çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulun­ca, tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum.

2.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Kimi edebiyatçılar , sanatın amacını içerik olarak görür. Onlara göre iletecek bir şeyi olmayan, tek satır bile yazmamalı. Kimileri ise sanatı şekil  olarak algılar. Onlara göre güzel olmayan hiçbir şey sanatsal değildir. Oysa sanatta içerikle şekil  etle tırnak gibidir.

3.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Öykü, boyutu ne olursa olsun, tabiata  ve insana özgün bir bakış, özgün bir eleştiridir. Yaşamı­mıza yeni anlamlar,   yorumlar getiren bir yazın sanatıdır. İster içten ister dıştan anlatsın; ister bir insanı , ister bir toplum kesitini anlatsın bir öykünün özentisiz, yalın, acık, gerçek, inandırıcı, kısa, vurgulayıcı ve çarpıcı vasıfta  olması gerekir.

4.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Memduh Şevket Esendal haikayelerini  sade ve temiz bir Türkçeyle yazmış,öykücülükte Çehov tarzını benimsemiştir. Onun hikayelerini  okuyanlar eserin içinde kendilerini,çevrelerini ve hayatta karşılaştıkları insanları  bulur gibi olurlar.Esendal,günlük yaşamı  iyimser bir hava içinde verir. Öy­külerindeki olaylar son derece basittir.
5.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Yazarlar okudukları bir metinden yararlandıklarında edebiyat  dünyasında bir kızılca kıyamet kopuyor. Efendim bu özgünlükle bağdaşmazmış. O zaman bu yazarın kendi yapıtı  olmuyormuş, gibi. Bana göre yazar,   esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta ileri gidip uyum  yapmada da özgür olmalıdır. Bu vaveylayı koparanlar, yapıtlarını  o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki?
6.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız
Ayakkabıcı, iskemlesine oturdu. Hasan da   karşısına geçti. Şaşarak eğlenerek seyre­diyordu. Tamirci,   kalın deriyi iki tarafı keskin incecik, sapsız bıçağıyla kes­ti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları ağzından çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis bir suya koyup ıslattı. Mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürdü. Hasan bunların hepsine dikkatle bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu.
7.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız

Kitabevi üç  kattan oluşmakla birlikte üst kat satışa henüz arz edilmemiş ya da  satış dışı ka­lacak kitapların son durağı olarak kullanılıyor. Tüm heyecan giriş katında, giriş katı yetmiş metrekare dolaylarında ve birkaç metrekarelik bölümü işyeri sahibinin özel odası olarak ayrıl­mış. Bu insan, vasıflı  kitapları seçen, çoğunu okuyan zarif bir kitap tutkunu, Kitabevini orta yaşta bilge bir beyefendi olan yeğeniyle birlikte yönetiyor.
8.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız
Kulübenin ardında iki katlı, eski  bir bina vardır. Bir bırakılmıştık duygusu taşır, lodosun es­kittiği yüzünde camlarda yağmur izi... Gençliğine duyamamıştır. Alt katında bazı  işlemez dük­kânlar, üst katında ise küçük bir sahil lokantası. Sanki dekorunu ve yemeklerini senelerdir hiç değiştirmemiş bir sahil lokantası... Bu meydandaki her bina,   her ayrıntı denize göre konum almış gibidir; denizle yüzleşir durur .
9.Yukarıdaki metinde  hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız


Anlatım Biçimleri
1.Betimleyici : Ortam gözümüzün önünde canlandırıldığı için
2.Öyküleyici : Olay akıp gittiği  için
3.Tartışmacı : Var olan düşünceye karşı çıkılmıştır.
4.Açıklayıcı :Bir konu hakkında bilgi verildiği için
5.Açıklayıcı
6.Tartışmacı
7.Öyküleyici
8.Betimleyici
9.Betimleyici


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.