8.sınıf paragrafta anlamla sorular ve cevapları

8. SINIF PARAGRAFTA ANLAMLA İLGİLİ AÇIK UÇLU SORULAR VE CEVAPLARI

8.sınıf paragrafta anlamla sorular ve cevapları,8.sınıf parçada anlamla ilgili sorular,8.sınıf paragrafta anlam çalışma kağıdı

Japon ve İngiliz araştırmacılar, okyanusun 7,7 km derinliğinde yaşayan balıkları filme almışlar. Film uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla çekilmiş. Araştırmacılar balıkların davranışının çok şaşırtıcı olduğunu belirtiyorlar. Çünkü bu kadar derinlikteki balıkların fazla hareket etmeyen canlılar olacağını tahmin ediyorlarmış. Ama - - - -
1.Yukarıdaki metin mantık akışına göre nasıl bir tamamlanabilir?


Bu düşünceleri yanlış çıkmış. Balıklar burada da çok hareket ediyorlarmış.
Bir köpek, ağzında bir kemikle bir nehrin kenarında duruyormuş. Birden sudaki yansımasını fark etmiş. O köpeğin de ağzında bir kemik varmış. Üstelik kendi ağzındaki kemikten daha büyükmüş. Köpek ağzındaki kemiği bırakıp hemen suya atlamış ancak azgın sularda neredeyse boğuluyormuş. Canını zor kurtarmış kopek. Kıyıya çıktığında ne kemik kalmış ne de kemiğin yansıması.
2.Yukarıdaki metinde verilmek istenen ana fikir nedir?
Elimizdekinden fazlasını istersek eğer elimizdekinden de oluruz.

Bal arıları, soğuk kış günlerinde donmamak için kendilerine has bir yöntemle kovanlarını ısıtır. Bu süreçte bir grup arı, kovanın ortasında durur; ısınmak için gövde ve kanatlarını hareket ettirir. Diğer bir grup arıysa ortadaki arıların çevresinde daireye benzer bir çeşit kalkan oluşturur. Bir süre sonra, ortadaki arılar yorulduklarında dış dairedeki arılarla yer değiştirir.
3.Yukarıdaki metinde anlatılanları hangi atasözü ile ifade edebiliriz?


Bir elin nesi var iki elin sesi var .
İnsan, hayatının her döneminde öğrenmeye devam edebilir.Öğrenmek gerekirse durumumuza uygun bir şey öğrenelim; ihtiyarlıkta öğrenim ne işe yarar diye sordukları zaman biz de “Hayattan daha iyi, daha rahat ayrılmaya!” diye cevap verebilirim.
4.Bu metnin anahtar kelimesi nedir?Öğrenmek

Yazarken kitapları bir yana bırakır,aklımdan çıkarırım;kendi gidişimi aksatırlar diye.Gerçekten de iyi yazarlar üstüme iyi abanır,yüreksiz ederler beni.Hani bir ressam varmış,horoz resimleri yaparmış da,uşaklarına  atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş,ben de öyle...
5. Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının nedeni   ne  olabilir?
  

 Özgün eserler verememe korkusu.

10. Tarih bilgisi,öğrencilere kuru,özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil;belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil,toplumun yaşamında da olmalı.
6.Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?


Tarih sadec kitaplarda değil yaşamın her anında olmalıdır.
.   
   Dünyada kötülükler olduğu sürece şiddet de olacaktır.Şiddet,şiddetle değil,sevgiyle ortadan kaldırılır.Güzelliklere,güzel duygularla yaklaşmak kolaydır.Önemli olan,insanlık için olumsuzluk olan durumların karşısına güzel duygularla çıkmaktır.
7.Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?


Sevgi kötülükleri yok eden bir anahtardır.

Bir öğrenciye dersleri en iyi şekilde öğretip iyi okullar kazandırmak marifet değildir. Eğer böyle öğrenciler yetiştirirsek, birbiriyle konuşmayan, sosyal ilişkiler kuramayan, yalnız insanlardan oluşan bir toplumla karşı karşıya kalırız. Oysa bir öğrenci hem başarılı hem ahlaklı, hem de insani ilişkileri iyi olarak yetiştirilmelidir ki toplumumuz da bu şekilde oluşsun. Hayatımızın uzun bir döneminin okullarda geçtiğini düşünürsek, öğretmenlere büyük işler düşmektedir. 8.Yukarıdaki parçanın ana fikri nedir?


Öğrencide başarı ölçüsü ders değil aynı zamanda sosyal yaşam da olmalıdır.

Osmanlı Devleti yaklaşık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdi. Osmanlı devletinin bu adil yönetimi sayesinde birbirinden çok farklı özelliklere sahip insanların, kendi dil, din ve kültürlerini serbestçe yaşayabildi: ''Bunun adı günümüz diliyle “Birlikte Yaşamak'tır. Birlikte yaşamak demek, çok kültürlülük içinde insanların birbirlerine hoşgörü gösterebilmesidir. Bugünün dünyasının temel sorunu olan bu konuda Osmanlı Devleti zengin bir tecrübeye sahiptir. 
9.Yukarıdaki parçanın ana fikri nedir?


Osmanlı Devletini başarıya götüren en büyük etken birlikte yaşama konusunda hoşgörüye sahip olmasıdır.

Dünya tarihinde milletlerine yer ve saygı kazandıranlar, genelde sayıları çok az olan bilim ve kültür insanlarıdır. Adını ve milletini tarihe yazdıran insanları, toplum ve devlet hep yükseklerde tutuyorsa, değer veriyorsa böyle toplumlar gelişir ve saygın olarak kalır. Buharalı önemli bilim insanı, hekim ve İslam filozofu olan İbn-i Sina (980-1037) "Bilim ve sanat takdir görmediği yerden göçer" diyerek bu durumu ortaçağda ortaya koymuştur. 

10.Parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?


Bilime ve kültürel ögelere önem veren toplumlar her zaman gelişmiştir.

Bazen okuduğunuz bir öykü sizi birkaç yaş birden büyütür. Çoğu kez edebiyat, hayattan daha çabuk büyütür. Yaşama ilişkin birçok şeyi, kendi deneyimlemenize gerek kalmadan edebiyat yoluyla öğrenirsiniz. Önünüzdeki yılların deneyimlenmiş, canlandırılmış, sonuçlandırılmış haliyle sizi, hayattan daha önce bilgilendirir, donatır; dünyaya ve geleceğinize hazırlar. 

11.Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?Edebiyat bizi yaşama hazırlar ve yaşamın içine sokar.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.