8.sınıf paragrafta ana düşünce test soruları

8.SINIF PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE TEST SORULARI1.  Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklara yardımcı olmalıdırlar.
B) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarını yönlendirmelidirler.
C) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarına baskı yapmalıdır.
D) Çocuklarının başarısı ve mutluluğu annelerin ve babaların onların yetenek ve ilgilerine saygılı olmalarına bağlıdır.

2. - "Her eserden yeni bir öz getirmesini, orijinal olmasını istemek hakkımızdır. Fakat etki altında kalmak orijinal olmaya mani değildir ki... Orijinalin tarifi taklit edilmeyenidir."
Aşağıdakilerden hangisi parçada vurgulanmak istenen düşünceyle ayni doğrultuda değildir?
A) Bir yazar:"Goethe 'yi okumuyorum, çünkü etkileniyorum." diyordu.
B) Roma’nın en erişilmez devri Yunan etkisiyle doludur.
C) Şeyh Galip etki altında kaldığını gururla söylemiştir.
D) Klasikler etki altında kaldıklarını itiraf değil iddia ederlerdi.
3. -"Sırtına bal sürüp, tavus tüylerinin üstünde yuvarlanan ve sonra tavus meclisine girmeye yeltenen meşhur karganın talihine güven yoktur. Böyle tipler, sahip oldukları yaratılış ifadesinin dış planda taklitçisi, sahte özenişlerle bilhassa şiir sahasında hemen enselenmeye mahkûmdur."
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir?
A) Başkasından etkilenmeyen şair yoktur.
B) Taklide dayalı eserler orijinallerinden kolaylıkla ayırt edilir.
C) Tavus kuşu gibi, şiiri süslemeye çalışmak boşunadır.
D) Şairler, mutlaka büyük adamlardan etkilenmelidir
4. "Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı nedir isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar örneğin Karacaoğlan’ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asıl beğenilen şiirler, uzun uzun düşünüldükten sonra anlaşılanlardır.
B) Şair eskileri taklit etmemeli, yenilikler getirip özgün olmalı.
C) Baki'nin gazelleri ile Karacaoğlan’ın koşmaları çağlarını yansıtan eserlerdir.
D) Eski şairlerin söylediği, yazdığı şiirler içinde çok güzel olanlar vardır.
5. - "Hiçbir şairin, hiçbir sanatçının tek başına bir anlamı yoktur. Onun anlamı değerli ölmüş ozan ve sanatçılarla olan bağına göre ortaya çıkar. Ona tek başına değer biçemezsiniz, karşıtlık ve benzerliklerini belirtmek için ölmüşler arasına yerleştirmeniz gerekir onu."
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şair başkalarından etkilenmemelidir.
B) Şairin değerlendirilmesi diğer sanatçılarla karşılaştırılırsa güçleşir.
C) Şairin değerlendirilmesi zamana bırakılmamalıdır.
D) Şairin değerlendirilmesi sanatçılarla karşılaştırılınca ortaya çıkar.

6.  "Kadıköy yokuşundan çıkarken Ahmet Haşim’in tabutu ile karsılaştığım gün Ahmet Haşim’i tanıdığım günü, onunla konuştuğum günleri silip atıverdi. Hatıra için zaman geçmez, akıp gitmez. Günler birbirine katılır. Bazen şu bazen bu yanını gördüğümüz bir bütün olur. Bir insan kendi ölümü ile değil, kendini sevmiş yahut tanımış en son insanında toprağa düşmesiyle ölür."
Yukarıdaki parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazar Ahmet Haşim’i hiç unutamaz.
B) İnsanlar için ölüm, bir yok oluştur.
C) İnsanlar ölümle tarihin mali olurlar.
D) İnsanın gerçek ölümü onu hatırlayanın kalmamasıdır.

7. Rahmetle anarım anacığımı. Böylelerini gördükçe: ”Doktorluğun, mühendisliğin, avukatlığın, şoförlüğün, şu ya da bu mesleğin okulu var; adamlığın okulu yok ki!” derdi. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarın annesini çok sevdiği
B) Doktor ve mühendis olmanın çok zor olduğu
C) Saygısız kişilerin insanları huzursuz ettiği
D) Adam olmanın hiç de kolay bir iş olmadığı
8.  “Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli destek yapılırsa yapılsın, yıkılır. Çünkü zemin gevşektir.”
Bu parçada vurgulanan ana düşünce hangisidir?
A) Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmak gerekir.
B) Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir.
C) Bir eserin kalıcılığı mükemmel olmasına bağlıdır.
D) Her iş sağlam bir temele dayanmalıdır.

9. “Çocuk bir kelimenin hacmini, rengini, boyunu, adeta okuyarak, tadarak, tekrarlayarak öğrenir. Hangi kelimeyi sözlüklere bakarak öğrendik ki!”
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelimeler asla sözlükten öğrenilmemelidir.
B) Kültür, bir birikimdir.
C) Sevgiyi tatmayan öğrenemez.
D) Kavramlar yaşayarak öğrenilir.

10.  ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey öğrenmemizi öğrenmek istemezdi, öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam

yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.’
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir.
B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir.
C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir.
D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.


8.sınıf paragrafta ana düşünce test soruları,8.sınıf türkçe test soruları,paragrafta ana düşünce testi çöz,paragrafta ana fikir testi,
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.