8.sınıf açıklama öyküleme betimleme tartışma test soruları

8.SINIF AÇIKLAMA , ÖYKÜLEME ,BETİMLEME , TARTIŞMA TEST SORULARI
1. “Zamanımız çocukların ve gençlerin bilgileri ancak okuldaki edindikleriyle sınırlıdır. Kendiliklerinden çeşitli konularda bilgi sahibi olmak eğilimini göstermiyorlar. Halbuki elde edilen düne göre daha ayrıntılı ve bol öğretmen olanakları var. Bizim çocukluğumuzda ise olanaklar çok azdı. Doymak bilmeyen eğilimimizi avutmak için ne çocukça Çarelere başvururduk. Elimizdeki coğrafya kitaplarını didik didik eder,haritaları oyun malzemeleri olarak kullanırdık.”
Yukarıdaki anlatımı güçlendirmek için aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?
A)      Karşılaştırma*
B)      Tanık gösterme
C)      Örnekleme
D)      Öyküleme

2. “Yakınlardaki bir köyden,dermansız iki ihtiyar birbirlerine dayanarak sık sık bu mezarı ziyarete gelirler. Demir parmaklığa yaklaşarak yere kapanır sonra diz çökerler. Uzun uzun,acı acı ağlarlar. Altında oğullarının yatmakta olduğu dilsiz taşa uzun uzun  bakarlar࠮ Taşın üzerindeki tozları silerler.”
Yukarıdaki parçada hangi anlatım yöntemine başvurulmuştur?
A)      Açıklama
B)      Öyküleme*
C)      Betimleyici  anlatım
D)      Tartışmacı

3. “Yazar,nasıl olurda yazarlık yeteneğini yitirir? Okumuş olduklarını hiç mi hiç okumamış,daha önemlisi,yazmış olduklarını hiç mi hiç yazmamış duruma nasıl gelebilirdi?
Yitiyor, yitebiliyor. Bir ozan veya yazar bir gün daha kötü hale gelebiliyor. Hatta,bir bakıma kendi eski yazdıklarının okur olma düzeyini tutturamamaya başlıyor.”
Bu parça hangi anlatım biçimine örnek olur?
A)      Betimleme
B)      Açılama
C)      Örnekleme
D)      Tartışma*

4. “Kitaplar bir odanın ya da kafanın süsü değildir. Onlar her uygar insanın günlük ekmeği gibidir. Ruhumuzu besleyen gıdalardır. En içten dostlarımız, arkadaşlarımızdır.”

.Parçada hangi iki öğe arasında benzetme vardır?
A) kitap-oda                          B) kitap-kafanın süsü
C) kitap- ekmek *                    D) kitap-ruh

5. Aslında her roman bir özyaşam öyküsüdür; gerek yazarın kendisinin yer aldığı, gerek yarattığı kişilerin yaşamlarına, gizli saklı el attığı bir yaşam öyküsü Flaubert, “Madam Bovary benim, bu roman benim yaşam öykümdür.”derken bu gerçeği dile getirmiyor muydu? 
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
A)      Tanımlama-tanık gösterme*
B)      Betimleme-alıntı yapma
C)      Tanımlama- örnekleme
D)      Öyküleme-tanık gösterme
6. Dün akşam yine  yüce çınarın altında Meçhul Filozofla buluştuk. İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin ne olduğunu sordum.  şu cevabı verdi:
–Yeryüzünde insanlık, tebessümün ilk görünüşü ile başlamıştır. İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden eser yoktu. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir hayvan tebessüm edemez .İnsanla hayvanın ayırt edici bir özelliğidir tebessüm.
Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisinde başvurulmuştur?
A)      Tanımlama
B)      Örnekleme
C)      Tanık gösterme*
D)      Karşılaştırma

7. “Sırtında beyaz ceket, başında aşçı külahı bulunan bir adam, ağır bir tencere sürükleyerek güvertenin parmaklığına kadar koştu;parmaklığın üzerinden aştı, ilkin tencereyi fırlattı,arkasından  da   kendisi  ırmağa atladı. Bir kadın, arkasından karanlık sulara baktı; elleriyle gözlerini kapayarak yere yığıldı.”
Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme *                                 B) Betimleme
C) Açıklama                                    D) Karşılaştırma

8. “Başaltı bir karanlık, ışıl ışıl bir ıslaklık, tuzlu sular iniyor duvarlardan damar damar... Kül kokusu geminin yaşı kadar yaşlanmış. Ranzalar iki sıra üst üste...  Bir gemici feneri, tavanında asılmış da ölmemiş bir adam gibi bakıyor. Ranzaların üzerinde kara, loş gölgeler.  Her gemici soyunurken duvardaki gölgesi de soyunuyor.”
.Bu parçada hangi anlatım yolundan yararlanılmıştır?
A)      Tasvir ( betimleme) *
B)      Hikâye  etme( öyküleme)
C)      Açıklama                       
D)      Tanımlama,

9. Çocuğunuz bilim adamı mı olsun istiyorsunuz? Ona önce edebiyatı sevdirin. Bilim adamının amacı insanların yaşamını kolaylaştırmak, dünyayı daha güzel, daha yaşanası hale getirmektir. Bu amaca ulaşmak için insanları sevmek, onun acıları, sevinçleri ve hayalleriyle bütünleşmek gerekir. Bunun içinde edebiyatla tanışması gerekir. “İyi bir bilim adamı gerçek bir edebiyatseverdir .” der   Tolstoy
Bu paragrafın yazarı görüşünü kuvvetlendirmek için aşağıdaki anlatım yöntemlerinin hangisinden yararlanmıştır?
 A) Karşılaştırma            B) Tartışma
C) Örneklendirme          D) Tanık gösterme*

10. Gerçek romantizm Fransız romantizmidir. Onun içinde gerçeğin ayak izlerine rastlanır her zaman. Duygu denizi içinde yüzen kişiler bile her zaman karayı gözler. En güzel duygularında bile bir burukluk vardır. Bizim romantiklerimiz sonsuza dek karamsar, sonsuza dek mutludur. Artıyla eksi gibi.
Bu paragrafın anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklama                     B) Örneklendirme
C) Kanıtlama                    D) Karşılaştırma*

11. “Reşat Nuri, Anadolu’da yaptığı gezilerin izlenimlerini “Anadolu Notları” adlı yapıtında toplamıştır. Görevli bulunduğu Anadolu’da, onun insanını, toplum yaşayışını yansıtır. Gözlemlerinde her zaman gerçekçi olmuş; gördüklerini olduğu gibi yansıtmış;ancak aşırı bir kötümserliğe düşmemiştir. Çağdaşı kimi yazarlarla sonradan yetişenler, Anadolu gerçekliği  derken kuru bir kötülemeye başvurmuşlar, insanımızın haklı tepkisiyle karşılaşmışlardır.
Yazar, bu paragrafta düşüncesini kuvvetlendirmek amacıyla hangi anlatım yönteminden yararlanmıştır?
A) Açıklama                         B) Karşılaştırma
C) Örneklendirme                 D) Kanıtlama
12. . “En geniş anlamında gelenek, bir  yazara, geçmişten kalan görenekler, edebiyat düzenleri ve anlatım alışkanlığı demektir. Özel bir düzenden, mutlu sondan, belirli bir edebiyat biçiminden, bir edebiyat döneminden, bir ulusal kültürden-terimin en geniş anlamında-gelenek diye söz edebiliriz. Gelenek söz geçmişten bize uzanan gelişme anlamına da gelir.”
Bu parçanın anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklama*                    B) Kanıtlama
C) Tanımlama                    D) Benzetme

13. Şiir, çığlıkların, gözyaşlarının, okşayışların, iç çekişlerin, belirsiz olarak anlatmaya uğraştıkları şeyi  veya şeyleri konuşulan dilin gereçleriyle anlatmak ve yeni bir varlığa sahip kılmak çabasıdır. Gerçek şiir, asıl sanat eseri amacı kendisi olan anlatımdır. Kendisiyle başlayan, kendisiyle biten bir şeydir.
Bu parçanın anlatım yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme                        B) tanık gösterme
C) Benzetme                       D) Tanımlama*


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.