8.sınıf etken edilgen işteş dönüşlü fiil testi

8.SINIF ETKEN EDİLGEN İŞTEŞ DÖNÜŞLÜ FİİLLER TEST SORULARI

1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde çatı aranmaz?
A)Sen buna dayanabilir miydin?
B) Bekir, ayağım çok acıyor!
C) Bunlar  seni sen yapar.
D) Sen okumuş adamsın, değil mi?

2. Geçişli eylemin kullanılmadığı tümce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biz yaşadığımız bu dağ bizim olacak.
B) İki saattir burada onu bekliyorum.
C) Arkadaşım gözümün önünde   teslim etti.
D) Ancak ölürken yaşamın değerini anlıyoruz.

3. “Gitmeden benimle yemek yediğini hatırlayacağım.” tümcesindeki eyleme nesne yüklem ilişkisi bakımından ortak eylem aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yüce dağda bir ateş vardır.
B) Sonra da hastanede ishal olduk.
C) Yerinden yavaşça kalktı.
D) Senin tafralarını   fazla çekemeyeceğim.

4. Edilgen eylemin kullanılmadığı tümce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sana çekil, dedim.
B)Ödevlerin   yapıldı.
C) Uçaklar ne zaman uçuruldu?
D) İkinci adam   vurulmuş.

5. Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlü eylem vardır?
A) Yarışmacı   etrafına bakındı.
B) Şimdi senin yardımına ihtiyacım yok.
C) Emanetleri dışarıya bıraktı.
D) Ona bakamıyorum  , beni hasta ediyor.

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki işteş eylem yapılış yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Almanya’daki dayısıyla   mektuplaşıyor.
B) Düşmanlarla Tuna kıyısında savaştık.
C) Film izlerken sürekli gülüştüler.
D) Bizimle   yardımlaşmalısınız.

7. “Burada adama  hizmet edeceksin.” tümcesindeki eylemin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) edilgen-geçişli
B) etken-geçişsiz
C) dönüşlü-geçişli
D) işteş-geçişsiz

8. “Her zaman bunları  söyle.” tümcesindeki eylemle özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş eylem aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
A) Gaz tankı ne zaman boşaltıldı?
B) Sorularınıza   verilir.
C) Bütün ceplerim delinmiş.
D) Sizin gideceğinize ben karar veririm.

9. “  Gemiden inenler teslim oldular.” tümcesindeki eylemin özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) dönüşlü
B) işteş
C) etken
D) edilgen

10. “Umuda kelepçe vurulur mu?” tümcesindeki eylemin özne yüklem ilişkisi bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Esenlik içinde ol kardeşim.
B) Dünyayı   iyi yapmaya çalışıyoruz.
C) Şimdi yolunuza devam edin.
D) Bu yazı   kolay okunmaz.

11. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eylemde çatı aranmaz?
A) Hırsızlık yapar iken yakalandılar.
B) Zayıf olmasına rağmen çok güçlüydü.
C) Bana olan desteğini bir daha gösterdi.
D) Ona,   yolda olduğu bildirildi.

12. “Çıkış işlemleriniz tamamlandı.” tümcesindeki eylemle özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş eylem aşağıdaki tümcelerden hangisinde vardır?
A) Mehmet Bey maymuna dönmüşsünüz.
B) Sigara   hastalığa yol açar.
C) Parmaklarım tanınmaz hale geldi.
D) Eller yıkandıktan sonra yemekler yendi.

13. “Bahçedeki ağaçlar  sulandı.” tümcesindeki eylemle nesne yüklem ilişkisi bakımından ortak olan eylem aşağıdaki tümcelerden hangisinde vardır?
A) Hayvanlarınızı hangi merada yayıyorsunuz?
B) Onun yalanlarını buldum.
C) Senin hilelerin bana sökmez.
D) Ona da aynı şeyi söyledim.

14. “Maalesef kötü besleniyoruz.” Tümcesindeki eylemle özne yüklem ilişkisi bakımından özdeş eylem aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Vücut, afet merkezi gibi çalışıyor.
B) Düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalıyız.
C) Çözüm yolları insan zor geliyor.
D) Eskiden çabuk yorulmazdım.

15. “Çoğu zaman bunun farkına varamıyoruz.” Tümcesindeki eylemin çatısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) etken
B) dönüşlü
C) geçişli
D) işteş

16. “Türk mutfağını dünyaya tanıtmalıyız.” tümcesindeki eylem nesne yüklem ilişkisi bakımından aşağıdaki hangi tümcede bulunan eylemle özdeştir?
A) İnsülin direncinden bahsetmeye devam ediyoruz.
B) Tarım arazilerini birlikte koruyalım.
C) Hastalığın tedavi süreci nasıl gelişiyor?
D) Halsizliklerim azaldı, artık zindeyim.

Cevaplar:
1-D ,2-A, 3-D, 4-A, 5-A, 6-C, 7-B, 8-D, 9-C, 10-D, 11-B, 12-D ,13-C, 14-D, 15-A, 16-B


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.