7.sınıf yapı bakımından fiiller test soruları

7.SINIF YAPI BAKIMINDAN FİİLLER TEST SORULARI
1.Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemlerin hangisinde gücü yetmeme anlamı vardır?
A)Kendimi   bu kadar kötü hissetmedim.
B)Bu kadar yükü kaldıramıyorum artık.
C) En azından   bilmene sevindim.
D) Acılara batmamış bir aşk söyle bana.

2. “Olumsuz   koşulları yüzünden uçak seferleri iptal edildi.” Tümcesindeki eylem yapı bakımından aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Bu mevsimde sobadan kaynaklı zehirlenmeler artıyor.
B)Karbonmonoksit gazından zehirlenen   çocuk kurtardı.
C) Böbrek ağrısından gece boyunca uyuyamadım.
D)Bu   davranışı çocuklarımıza aşılamalıyız.

3. Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemler yapılarına göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Otobüsümüz   hareket edecek.
B) Bugün okulların tatil edilmesine karar verildi.
C) Hafta sonu indirimi saat   sona eriyor.
D) Ders programları gelecek hafta değişecek.

4. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde türemiş eylem yoktur?
A) Vatandaşların   dışarı çıkmamaları istendi.
B) Sabahleyin apartmandaki çocuklar kartopu oynadılar.
C) Ankara   beyaza bürünür.
D) Aralık ayında Türkiye’nin her yerine kar yağdı.

5. “İstanbul   fırtınaya teslim oldu.” tümcesindeki eylemle yapı bakımından özdeş olmayan tümce aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Silivri’deki   caminin minaresi devrildi.
B) Baban   neleri vasiyet etti?
C) Telefonlarınızı   bırakabilirsiniz çocuklar.
D) Mahallemizin elektrik sorunu halloldu.

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde basit olmayan bir eylem vardır?
A) Müşteri   bu parayı ödeyecek.
B) Ehliyetlerine bir ay süreyle el konacak.
C) Kar yağışı hâlâ sürüyor.
D) Rüzgar doksan   hızla esiyor.

7. “Kuşlar bu mevsimde nerelere sefer eyler?” tümcesindeki eylemin yapısıyla özdeş olan eylem aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yarın  uğurluyoruz.
B) Rumlar’ın izini bir türlü bulamazlar.
C) Bir bölük asker   evvel davranır.
D) Yalnız Efe’yi tam burada sıkıştırırlar.

8. Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemlerden hangisinde gücü yetme anlamı vardır?
A) Pencerenin önünden çekilebilir misin?
B) Evin önündeki taşı kim   kaldırabilir?
C) Öğretmenimiz akşam çay içmeye bize gelebilir.
D) Bir akşam   gelebilirim.

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki eylem ötekilerden farklı bir yapıdadır?
A) Derslerinde başarısız olan   çocuk, iş taklide ve alaycılığa gelince birden dahileşiyor.
B)Bu köprü   müzelere taşımakla kalmaz.
C) Bu yazıyı yazması bir saat sürmüş.
D) Mahalladeki çay bahçesinde kahve içtik.

10. O  sesini yükselterek devam etti sözlerine: “Bize tasvir ettiğin hakikatin büyüklüğünü ölçtün mü hiç? Bunu yirmi yaşında nasıl anlayabilirsin ki?”
Bu parçadaki kaç tane birleşik eylem vardır?
A)1         B)2        C)3            D)4

11. Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki eylemin yapısı farklıdır?
A)Bütün öğrenciler kartopu oynuyor.
B) Sabah kahvaltısına halamlar gelecek.
C) Zamanla bütün dertlerin biter.
D) Kızının durumunu doktordan öğrendi.

12. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından birleşiktir?
A) Ellerin niye bu adar şişmiş?
B) Matematikten zayıf not alan öğrenciler ağladı.
C) Hamsterlar hangi ülkeden getiriliyor?
D) Sömestr tatili için uçak bileti bulamamışlar.

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki eylem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenciler   zamanında yapmalı.
B) Şu bıçakları ne zaman bileteceksin?
C) Siyah kalemliğimi alıp çöpe atmışlar.
D) İş işlemeyi sonunda kavradım.

14.   Dostoyevski   tehdit eden paranın kirinden kurtulmak için Avrupa’ya kaçtı. O kadar borçlanmış ki alacaklıları ona nefes aldırtmamış. Onunsa borçlarını ödeyebilmek için yazmaktan başka çaresi yok.
Bu parçada kaç tane basit eylem vardır?
A)1          B)2            C)3              D)4

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Kar   aralıksız yağıyor.
B) Parçayı okuma sırası bana geldi.
C) Kuşlar soğuktan perişan olmuş.
D) Dayım   kulübe yapacak.

Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-D, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-D, 13-C, 14-A, 15-C


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.