gulyabani kitabının özeti konusu anafikri kahramanları ve kişileri

GULYABANİ KİTABININ ÖZETİ KONUSU ANAFİKRİ KAHRAMANLARI VE KİŞİLERİ
 1. KİTABIN KONUSU :
Yazar cin,peri ve gulyabani vb. boş inancların nasıl kötüye kullanılarak saf ve namuslu insanların kandırıldığını anlatmıştır.

2. KİTABIN ÖZETİ :

Hoppaca bir kız olan Munise   güzel bir kızdır. Annesi ve babası o   gençken ölür.Komşuları Munise’yi geyindirip ve çehiz vererek onu birisiyle evlendirirler. Ama  Munise kocasıyla pek anlaşamaz ve bir gün kocası evde yokken kaçar. Daha sonra ana dostu olan Ayşe Hanım adlı bir kadın onu bulur ve ona onun hizmetçilik yapabileceği iyi   bir yere götüreceğini söyler.   Ayşe Hanımın Munise’ye bir tavsiyesi vardır. O da şudur ki; Eğer oradakalıp iyi para kazanmak ve   sonra kendine iyi yuva kurmak istiyorsa orada olup bitenleri kimseye söylemeyecek ,  bunlara tepki vermeyecekti. Munise bu fikre evet der.Ayşe Hanım Munise’yi bir dağın tepesindeki köşke götürür. Burada onları Çeşmifelek Kalfa ,  Ruşen adlı iki hizmetçi karşılar.   sonra Ayşe Hanım Munise’yi burada bırakıp gider.

Munise   köşkün garipliklerine şaşıp kalır. Çünkü gelirken onları buraya getiren arabacını konuştuğu cin  ve gulyabani muhabbetine inanamayan Munise, bunlara inanmaya başlar. Munise Ayşe Hanımın   buraya büyük bir bahşiş karşılığında getirdiğini bu zaman anlar ve kafasına vurur. Gitmeye çalışır ama  ona buraya gelen insanların bir daha geri dönemeyeceğini söylerler. Munise  getirildiği köşkün her tarafında her gece cinler  dolaşır.Bunlardan en korkuncu ise Gulyabani’dir. Cinler   Periler her gece bu köşkün etrafına gelip odalara girerek abuk   sesler çıkarır ve   saldırırlar. Muniseyse ona verilen tafsiyeler göre hareket ederek sesini çıkarmaz   kaderimdir der. Bir gün gece bir erkek peri   Hanımın odasına gelir. Munise bu durum karşısında şaşkın  . Bu erkek perinin adı Hasan’mış. Hasan   güzel yüzlü peridir. Hasan kendisinin peri olmadığını   onu bu köşkten kurtarmak istediğini söyler. Ama  Munise bu olaylarla sürekli karşılaştığından onun sözüne inanmaz. Hasan   ona aşık olduğunu ve onu sevdiğini   söyler. Daha sonra Hasan’ın insan olduğu ve   bu köye geldiği anlaşılır. Hasan sonunda bu cin saçmalıklarının bir iç yüzünün olduğunu anlar  . Demek ki, cin  ve gulyabani muhabbeti saçmalıktan ibaretmiş. Bunların hepsi cin,peri ve gulyabani kılığına girmiş birer insanlarmış.Bu insanlar cahil köy halkını kandırır ve namussuzca işler yaparlarmış. Hasan onların hepsini yakalar ve halkın önünde hepsini tanıtarak cezalandırır.   Munise Hasan’la evlenir, köşkte hizmetçilik yapan Çeşmi felek Kalfa ve Ruşen’e de birer kaca bulurlar. Onlar da mutlulukla   devam ettirir. Köşkün sahibi, Hanımefendi de Munise ve Hasan’la birlikte bir müddet yaşar ve sonra hayatını değiştirerek bütün malını ve mülkünü onlara bırakır. Hasan’la Munise hayatlarına mutlulukla devam ederler.
3. KİTABIN ANA FİKRİ:
Cahil olmamak bilimsel düşünceye önem vermek gerekir, aksi durumda istenilen yöne çevrilebilirsin.
4.KİTAPTAKİ OLAYLAR   ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Kitapta sık geçen adlar  şunlardır; Munise, Ayşe Hanım, Çeşmifelek Kalfa ve Ruşen. Munise eserin baş kahramanı ve ve olayların odak noktasıdır. Ayşe Hanım Munise Hanımın annesinin eski dostudur. Hasan  , Munise’nin sevgilisidir. Çeşmifelek ve Ruşen ise köşkün sahibinin hizmetçileridir.  


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.