7.sınıf haber ve dilek kipleriyle ilgili test soruları ve cevap anahtarı


7. SINIF HABER VE DİLEK KİPLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
1. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde emir kipi kullanılmamıştır?
A) Çabuk  buraya gel.                   C) Sizi bırakmaz.
B) Bir an önce git.                          D) Okulda  beni bekle.

2. Aşağıdakilerin hangisinin yükleminde şimdiki zaman   yoktur?
A) Herkes sokakta üzgün  yürüyor.
B) Niçin benden yardım istiyorsun?
C) Bizi her daim  hayal kırıklığına uğratıyor.
D) Çocuklar parkta oynarlar.

3. Hangi seçenekte zaman kavramı yoktur?
A) yaptırsa                                        B) değiştirmiş
C) okuyacak                                     D) okur

4. Hangi cümledeki eylemin  kipi diğerlerinden farklıdır?
A)  Yazılı  kağıtlarını hep geç verir.
B)  Her sabah erken kalkarım.
C)  Mum dibine ışık vermez.
D)  O  kendi işini yapsın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemde "her zaman" anlamı vardır?
A)  Onunla konuşuruz  hep.
B)  Defterine neler yazmışsın sen?
C)  Toplumda  herkes birbirine saygı gösteriyor.
D)  Bugün nedense çok neşelendiler.

6. Seçeneklerin hangisinde fiilin kipi dilek kiplerinden biri değildir?
A) gitsin                                             B) seçe
C) büyümüş                                     D) çalışmalısınız


7. "Genç" sözcüğü   hangi cümlede fiil olarak kullanılmıştır?
A)   Gençlere şans tanımalıyız.
B)  Gençlerin cesareti bizde yok.
C)  Görünüşü gençleşti sakallarını  kesince.
D)  Genç adamı da dinleyelim.

8. "Gerçekleri her daim  aramalıyım." cümlesinin kip ve kişisi   hangisidir?
A)  Gereklilik kipi -1, tekil kişi
B)  Gereklilik kipi - II. tekil kişi
C)  Gelecek zaman -1, tekil kişi
D)  Şimdiki zaman -1, tekil kişi

9. "çıkarıyorsun" fiilinin  zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecek zaman - II. tekil kişi
B)  Geçmiş zaman - II. tekil kişi
C)  Şimdiki zaman - III. tekil kişi
D)  Şimdiki zaman - II. tekil kişi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil    ötekilerden farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A)  Konuyu tekrar etmedikçe anlamazsın.
B)  Yarın   bize uğramasın.
C)  Başkalarının işine karışamazsın.
D)  Sen yalan söylemezsin hiçbir daim .
11. Aşağıdakilerden hangisinde fiil  ötekilerden farklı kiptedir?
A)  Bu köyün  geleneklerini bilirim.
B)  Uygar  insan yaratıcı olmalıdır.
C)  Kuruyan yerlerini  kesip bir kenara koydu.
D)  Gerçekler bir çok insanı ürkütüyor.

12. Aşağıdakilerin hangisinde fiil  geniş zamanda değildir?
A)  Her ay  arkadaşlarla  sinemaya gideriz.
B)  Onu  okula bırakıp gelirim.
C)  Birkaç sene önce mağazayı başka birine devrediyor.
D) Anlattıkların hiçbiri onu  ilgilendirmez.

13.         I.  Nedense bu kasabaya  pek uğramaz.
             II.  Gelecek sene emekliye ayrılıyor.
            III.  İnsan böyle üzgün  gezer mi?
            IV.  Tüm  yolcuları salla karşı kıyıya mı geçirdi?
Numaralanmış cümlelerden, hangilerinin yüklemleri geniş zamanla çekimlenmiştir?
A) I. ve III.                            B)  I. ve II.
C) III. ve IV.                         D)  II. ve IV.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek kipiyle çekimlenen fiiller   birlikte kullanılmıştır?
A) 0 kevser bitti mi? 0 kevser tükendi mi?
B) Gün doğdu avucundan, ellerimi bıraktı.
C) Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız.
D) Gel şu geçen yılları beraber düşünelim.

15.        Oturur kıyıda düşünür ağlar
Dal budak seçilmez bir âna kadar
Demiş yurt kurtulsun kimsesiz ana
Bir tek yavrusunu vermiş vatana
Semih Rıfat
Yukarıda  kaç çekimli eylem  kullanılmıştır?
A) 7               B) 5               C) 6               D) 8

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil  kişisi yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Vatanın  her yerini dolaşın.
B) Aradığınız her şeyi bulacaksınız.
C) Şimdi  yerlere oturmayınız.
D) Onu  bir daha kızdırmasın.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,  fiile   eklenen "-miş, -mış," eki cümleye "başkasından duyulma, aktarılma" anlamı katmaktadır?
A) Hiç uyumadın, gözlerin kanlanmış.
B) Sıcakta  beklemekten ellerin buruşmuş.
C) Kahve  harika olmuş, bir bardak daha lütfen.
D) Okan  dün araba almış; ama hiç kullanmamış.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.
B) Bir türkü de  ben söyleyeyim.
C) Dün  sana verdiğim ödevi bitirmelisin.
D) Planlı kişiler  bu sınavı mutlaka kazanır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiiline  zaman kavramı yoktur?
A) Her şeye rağmen   iyi hissediyor.
B) Yine, karın  ağrısı bahanesiyle mi geldin?
C) Zavallı adam  istediği yere gidemeyecek.
D) Küçük hediyelerle çocukları sevindirin.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çekimli eylem  vardır?
A) Çok konuşur fakat yine de onu çok severim.
B) Burada  mola verip karnımızı doyururuz.
C) Manavdaki meyvelerin, fiyatını görünce onları satın alamadık.
D) Yoluna çıkanları bir adam  gibi görürdü.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde öğrenilen geçmiş zaman   vardır?
A) Bana yardım etmene çok sevindim.
B) Fakir  ve kimsesizleri hep gözetir.
C) Sonunda bazı konularda anlaşmışlar.
D) Bir daha burada yalnız başına dolaşmayacaksın.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil farklı bir kişi ile çekimlenmiştir??
A) Çocuklar da bu sınava  katılacak mı?
B) Saçlarını kestirip bana hemen gösterecek.
C) Bundan sonra ikinci  derslere ben girmeyeceğim.
D) Arkadaşım iki gün sonra kayıt olacak.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde emir kipi vardır?
A) Her gün aynı saatte, fakat   araçla dönüyorum.
B) Hiç kimseye çaktırmadan bu problemi çözmeliyim.
C) Adam  yine bir yarışla karşı karşıya kalır.
D) Her şey sizin istediğiniz gibi olsun dostlarım.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde gelecek zaman   anlamı vermektedir?
A) Bu anlamsız işi tam iki yıl yaptım.
B) Her sonbahar onu hatırlıyorum.
C) İki saat içinde burayı terk edeceksin.
D) Seneye bu eğlenceyi ben düzenliyorum.

25. "Düşünmelidir – geziyorsun - yazılmalıyız" çekimli fiillerinin şahısları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) 3. tekil şahıs - 2. tekil şahıs - 1. çoğul şahıs
B) 3. çoğul şahıs - 2. çoğul şahıs - 1. çoğul şahıs
C) 1. tekil şahıs - 2. tekil şahıs - 1. tekil şahıs
D) 2. çoğul şahıs - 2. tekil şahıs - 1. çoğul şahıs

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin  her zaman yapıldığı anlamı vardır?
A) Yazları burası sıcak oluyor.
B) Her gün geliyor, burayı çok seviyor olacak.
C) Yatmadan önce kesin  kitap okurum.
D) Akşama arkadaşlarla size geliyoruz.

27. Hangi cümlenin yükleminde eylem farklı bir kişiyle çekimlenmiştir??
A) Kasım  ayında köyüme gidiyoruz.
B) Size mutlaka geleceğiz.
C) Kalbimi herkese açtım.
D) Hizmeti ön planda tutarız.


Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.