vatan yahut silistre kitabının soruları test soruları cevap anahtarı


VATAN YAHUT SİLİSTRE KİTABININ SORULARI YAZILI SORULARI DEĞERLENDİRME SORULARI
 “Ah! Daima o!Gözümdeo!Hayalimdeo!Aklımda o, o, o!Bir kere sokakta gördüm, keşke
yüzüne baktığım zaman gönlüme düşen ateş gözlerimi eritseydi…”
1) Yukarıdaki paragrafta kim bu biçimde  düşünmektedir?
a) Zekiye
b) Zekiye’nin babası
c) Zekiye’nin annesi
d) Abdullah Çavuş
e) Zekiye’nin ninesi

“Gideceğim…Yoluma cehennemin ateşleri saçılsa yine gideceğim.Babamın mezarını çiğnemek lazım gelse yine gideceğim.Annemin vücudu ayağımın altında ezilecek olsa yine gideceği.Gerçekten benim için öleceğini bilsem yine gideceğim…”
2) Yukarıdaki paragrafta gidecek olan   kimdir?
a) Zekiye
b) Abdullah Çavuş
c) Sıtkı Bey
d) Kaymakam
e) İslam Bey

3) İslam Bey ve gönüllüler   nereye gidiyorlar?
a) Ankara
b) Doğu cephesi  
c) Tuna
d) Çanakkale
 e) Kafkas Cephesi

4) Adem kimdir?
a) Sıtkı Bey’in oğlu  
b) İslam Bey’in kardeşi
c) Zekiye’nin kardeşi
d) Zekiye
 e) Abdullah Çavuş

“Ali’yi kurşuna dizdiler.Ahmet’i de…Ahmet’i de ‘ keçe külah’ ettiler.Keçe külah olmak bir askere nasıl etki eder bilirsiniz…”
5) Yukarıdaki paragrafa göre “keçe külah olmak” ne demektir?
a) Rütbelerini sökerek askerlikten uzaklaştırmak
b) Esir etmek
c) Başka bir yere sürgün etmek
d) Rütbesini düşürmek
e) Askerliğini uzatmak

“Gönlümde güller açılıyor, fikrimde güneşler doğuyor.Bu sözlerin sayesinde ben de erkek oldum.Hem gönlüm giysilerimden daha erkektir.”
6) Yukarıdaki diyalog kimler arasında geçmektedir?
a) İslam Bey-Zekiye
b) Zekiye- Abdullah Çavuş
c) Sıtkı Bey Zekiye
d) Gönüllüler-Zekiye
e) Zekiye-Kaymakam
“Herif, şeytan mısın?Şeytandan alçak bir şey misin?Casus!...Bu köpek mutlaka casustur.Sen, bu vatanın ekmeğini yemedin mi?Sen, bu vatanın sayesinde geçinmiyor musun?Uşaklığı bile hak etmezken bu rütbeye gelmişsin.Devlete ilk hizmetin, bir kalesini düşmana vermek mi olacak?”
7)Yukarıdaki şekilde  düşünen kimdir?
a) Sıtkı Bey b)Abdullah Çavuş c)Zekiye d)Kaymakam e)İslam Bey

8) Eser boyunca “Kıyamet mi kopar?” sözünü kim söyler?
a) Kaymakam b)Adem  Bey c)Sıtkı Bey d)Abdullah Çavuş e)Gönüllüler

9)Zekiye’nin İslam Bey’in ardından gitmesi, bunca fedakarlığı yapması, onu bu kadar çok sevip ondan ayrılmaması nedendir?
a)Tüm sevdiklerini kaybetmiş olması
b)Uzun süre nişanlı kalmaları
c)Babasının ona çektirdikleri
d)Annesinin onu İslam Bey’e emanet etmesi
e) Babasının onu İslam Bey’e emanet etmesi

10)İslam Bey’in Sıtkı Bey’e verdiği sır nedir?
a) Vatanın kurtulduğu
b) Yanındaki çocuğun aslında Manastırlı bir kız olduğu
c) Adem’in vurulduğu
d) Annesinin ölmediği
e) Zekiye ile gizliden nikahlandıkları

11)Sıtkı Bey’in   kızı Zekiye nerelidir?
a) Selanik b)Arnavut c)Makedonya d)Manastır e)Bosna

12)Sıtkı Bey’i mutlu eden gerçek nedir?
a) Kalenin düşmediği
b) Zekiye ile İslam Bey’in evlendikleri
c) Zekiye’nin kayıp kızı olduğu
d) Kaymakamın esir edilmesi
e) Karısının ölmediği

“Gönlümde güller açılıyor, fikrimde güneşler doğuyor.Bu sözlerin sayesinde ben de erkek oldum.Hem gönlüm giysilerimden daha erkektir.”
13)Yukarıdaki paragrafta Zekiye, İslam Bey’in hangi sözleri üzerine erkek oluyor?
a) Beni seven fedakarlık yapar.
b)Beni seven peşimden gelsin
c)Keşke aynı cinsten olsaydık
d)Beni böyle sev seveceksen
e)Erkek olsan kıyamet mi kopar

“Gideceğim…Yoluma cehennemin ateşleri saçılsa yine gideceğim.Babamın mezarını çiğnemek lazım gelse yine gideceğim.Annemin vücudu ayağımın altında ezilecek olsa yine gideceği.Gerçekten benim için öleceğini bilsem yine gideceğim…”
14)Yukarıdaki paragrafta adam nereye gidecektir?
a) İş görüşmesi b) Savaşa c) Çocuklarının yanına d) Memleketine e) Büyük şehre

“Herif, şeytan mısın?Şeytandan alçak bir şey misin?Casus!...Bu köpek mutlaka casustur.Sen, bu vatanın ekmeğini yemedin mi?Sen, bu vatanın sayesinde geçinmiyor musun?Uşaklığı bile hak etmezken bu rütbeye gelmişsin.Devlete ilk hizmetin, bir kalesini düşmana vermek mi olacak?”
15)Yukarıdaki sözler kime karşı söylenmiştir?
a) İslam Bey’e b)Kaymakama c)Adem’e d)Sıtkı Bey’e e)Subaya

16) İslam Bey’in, kaymakama çok öfkelenmesinin sebebi nedir?
a)Zekiye’ye göz koyması
b)Küfür etmesi
c)Hırsızlık yapması
d)Kaleyi teslim etmek istemesi
e)Düşmanla iş birliği yapması

“Gönlümde güller açılıyor, fikrimde güneşler doğuyor.Bu sözlerin sayesinde ben de erkek oldum.Hem gönlüm giysilerimden daha erkektir.”
17)Yukarıdaki paragrafta geçen altı çizili bölümle anlatılmak istenen nedir?
a)Dış görünüş itibariyle tam bir erkek gibidir.
b)Asker kılığına girmeyi vatan için istemiştir.
c)Erkek kılığına girmek için her türlü fedakarlığı göze alır.
d)O kadar çok sever ki sevdiği uğruna her fedakarlığı yapabilecek güçtedir.
e)Dış görünüşü tam bir asker gibidir.

“Bey, o nasıl söz?! Hiç devlet………………gözden çıkarır mı?Başkumandan ne yapsın?Düşman çok, asker az.Onlar bizim gayretimize güveniyorlar da planlarını bozmuyorlar.”
18) Yukarıdaki paragrafta devletin gözden çıkaramayacağı şey nedir?
a) Askeri c) Kalesi e) Toprağı
b)Kumandanı d) Subayı

“Estağfurullah….Bir kadının karnını yarıp da içindeki saçı bitmedik masumu paralamak Kalabaka haydutlarına yakışır…Kader öyle zulümlerden uzaktır…”
19) Yukarıdaki dizelerde geçen “Kalabaka haydutları” kimlerdir?
a) Ermeniler b)Fransızlar c)Ruslar d)İngilizler e)Rumlar

“Ah anneciğim!...anneciğim…Kara topraklarda yatacağına kızının yanında bulunsan ne olurdu!Aç…Kollarını aç…Kucağını aç…Ah…Üşüyorum…korkuyorum…Kendi hayalimden, fikrimden…Kucağını açmazsan, bari mezarını aç da ben de bir tarafına sokulayım…”
20) Yukarıdaki paragrafa göre, Zekiye’nin bu halde olmasına sebep olan şey nedir?
a) İslam Bey’in onu aldatması
b) İslam Bey’in onu bırakıp savaşmaya gideceğini söylemesi
c) Düşmana esir düşmesi
d) Sıtkı Bey’le kavga etmeleri
e) Abdullah Çavuş’la tartışmaları


Share:

3 yorum:

  1. Cevap anahtarını göremiyorum!!!

    YanıtlaSil
  2. testlerin cevapları yoksa at bu sayfayı çöpe unutulsun gitsn

    YanıtlaSil
  3. cevap anahtarı neden yok.

    YanıtlaSil

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.