8.sınıf sadece özne ve yüklemle ilgili test


 8.SINIF SADECE ÖZNE VE YÜKLEMLE İLGİLİ TEST

 1. .Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi eylem  değildir?
A)  Konuşurken bir bana bir arkadaşıma bakıp güldü.
B)   Bahçenin en güzeli , bu kırmızı güldü.
C)   Fıkrayı dinledikten sonra uzun uzun güldü.
D)  Uyuyan bebek bir ara tatlı tatlı güldü.

2. .Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sözcük grubudur.
A)  O gördüğümüz kişi  arkadaşımdı.
B)    Bugün okulda yalnız üç ders yaptık.
C)   Dayımın  yaşı anneanneminkinden büyüktür.
D)  Bu, şimdiye kadar gördüğüm en güzel resimdi.

3. .”O  gün okulda herkes sevinçliydi.”cümlesinde özne olan kelime  aşağıdakilerden hangisidir?
A) O gün                      B) Okulda
C) Sevinçliydi              D) Herkes

4. .”buraya gelenler, çeşitli bitkilerden yapılan macunu yerlerdi.”cümlesinde “özne”olan kelime , aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenler                      B) Buraya gelenler
C) Bitkilerden                  D)  Macunu

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne bulunur?
A)  Ben gülmekten kendimi güç alıyordum.
B)   Hareketten önce hepimizi bir salona topladılar.
C)   Ruhumuz, bu rüzgarlı dağ başında neşe bulurdu.
D)  Hepimiz sebebini bilmeyerek kederlenirdik.

6. .”Bir gün Nasrettin Hoca’nın evine hırsız girmiş.”cümlesindeki altı çizili kelime  cümlenin hangi  öğesidir?
A) Özne                  B) Nesne
C) Yüklem              D) Dolaylı tümleç

7. .”Çay bahçesindeki masalardan birine oturdum.”cümlesinde yüklem olan kelime , aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Çay bahçesindeki
B)   Masalardan
C)   Birine
D)  Oturdum

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi birden çok kelimeden oluşmuştur.
A)  Öbür  kapının anahtarını kaybettim.
B)   Annem her şeyin iyisini bilir.
C)   Ali’nin babası  bugün bize gelecekmiş.
D)  Pencerenin önüne  kuş kondu.

9. .”Masal”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?
A)  Bol bol masal oku  henüz inanırken.
B)   Bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından.
C)   Masallarda buluruz kendimizi .
D)  Masal, çocukluğumuzun düşüydü.
10. .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış işaretlenmiştir?
A)  Giden bulut değildir.
B)   Ahmet ,  sonuna kadar o kapıyı.
C)   Kuşların zamanı tunç rengindedir.
D)  Beni davet etmeyecek.

11. Aşağıdakilerden hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?
A)  Okan , onu dün nerede görmüş?
B)   Seni mi görmüşler geçenlerde orada?
C)   Kitabı masanın üstüne Ali mi bıraktı?
D)  Az önce bir şey mi söyledin ona?

12     .Koyun meler, kuzu meler
 Sular hendeğine dolar
 Ağlayanlar bir gün güler
 Gamlanma gönül gamlanma
Bu dörtlükte kaç özne vardır?
A)  1      B) 2     C) 5    D) 4

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi  gizlidir?
A)  Kedi yavrusu, ağacın en üst dalına çıktı.
B)   Çay dökülünce masa örtüsü kirlendi.
C)   Karlı dağları seyretmeye doyamadık.
D)  Yol parası bir hayli tutuyordu.

14. .“Aklım   ondadır benim.”cümlesinde altı çizili sözcük cümlenin hangi öğesidir?
A)  Yüklem
B)   Belirtisiz nesne
C)   Dolaylı tümleç
D)  Zarf tümleci

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi kişi ekiyle belirtilmiştir?
A)  Sizi soran şu kişiydi .
B)   Araba çamura saplanıp kaldı.
C)   Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum.
D)  Yağmur şiddetini artırdı.

16. .”Demokratik devletin temeli özgürlüktür.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Demokratik
B)   Demokratik devletin temeli
C)   Devletin temeli
D)  Demokratik devletin

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A)  Kuşkulu uyku evin bekçisidir.
B)   Kuş kanadına kira istemez.
C)   Çıkmadık candan umut kesilmez.
D)  Atılan ok geri gelmez.


Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.