8.sınıf türkçe sözel mantık soruları ve cevap anahtarı


8.SINIFLAR İÇİN TÜRKÇE DERSİ SÖZEL MANTIK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
1, 2, 3, 4. Soruları aşağıdaki metne göre çözünüz.
MÖ 3000 senesinden  bu yana yaklaşık 5000 senelik  bir yerleşim geçmişine sahip olan ilçe, Kaman adını Roma ve Bizans çağlarında   gelen "CHNAMANE" adının Türkler tarafından Kaman olarak kullanılmasından almıştır. Bir başka deyişe  göre Türkler'in ilk dini olan Şaman dininden geldiği bazı kaynaklarda belirtilse de   bir kesinlik yoktur.   kelime olarak düşünüldüğünde “gök “ anlamına gelir. Bir rivayette ise MÖ 1200-2200 seneleri  arasında Kızılırmak civarında yaşamış olan Etiler'   den sonra kurulan Geomagen   dan geldiği şeklindedir.
Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Oğuz boylarından   topluluklar Kaman’ın bulunduğu yere yerleşmişlerdir.   Günümüzde Kaman’daki bazı köy isimleri Oğuzlar ile olan yakın alakayı  göstermektedir. 12. yüzyılda kısa bir süre Danişmentlilerin eline geçen bölgeye  yeniden Selçuklular hakim olmuştur. Moğolların Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra, Anadolu’yu istila ettiği zamanda  Kırşehir’den konaklama yeri olarak yararlanılmıştır. Memluk Sultanı Baybars 1277’de Anadolu’ya gelerek Elbistan’da Moğolları yenilgiye uğratmış, Selçuklu ordusunun bir kısmı  bu savaş sırasında Memluklulara katılmıştır.
Kırşehir ve yöresi 1365’de Eretna Beyliği’nin hakimiyetine girmiştir. Timur’un Ankara Savaşı’nda (1402) Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi üzerine Karamanoğullarına verilen Kırşehir ve yöresi, II. Murat döneminde (1402-1451) kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.
1. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Kaman   Anadolu’da ilk yerleşim yeridir.
B) İsmi Rumca cehennem anlamına geliyor..
C) Birçok devletin egemenliği altına girmiştir.
D) Kaman’a yerleşen ilk Türk boyu Selçuklulardır.

2. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır.
A) Kesin olarak 2. Murat devrinde Osmanlı topraklarına katıldı.
B) Kaman’ın tarihi MS 3000 yılına dayanmaktadır.
C) Kaman yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşim yeridir.
D) Adının  Şaman dininden geldiğini öne süren görüşler vardır.

3. Metne göre Türk boyları Kaman’ a  ne vakit  gelmeye başlamıştır?
A)  1243 yılından sonra
B)  1365 senesinden  sonra
C)  1071’ den önce
D) Malazgirt Savaşından sonra

4. Altı çizili yüklemin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Etken-Geçişli
B)  Etken-Geçişsiz
C)  Edilgen-Geçişsiz
D)  Ek-eylem aranmaz

5. Bir yüzme yarışmasına; Eren, Erdoğan, Yalçın, Yusuf, Sami, Serhat ve Arif adlı öğrenciler katılmıştır. Bu yüzme şampiyonasındaki sıralamalarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
• Yarışmada birinci olan ne Yalçın, ne de Sami'dir.
• Yarışmayı Arif'ten hemen sonra bitiren kişi Yusuf'tur.
• Yusuf yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır.
• Eren ile Yusuf arasında yarışmayı 2 kişi tamamlamıştır.
• Sami yarışmayı Erdoğan’dan hemen önce bitirmiştir.
 Sami, yarışmayı Erdoğan’dan hemen önce bitirmişse; Yalçın'la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yarışmayı Yalçın 3. bitirmiştir.
B) Yarışmayı Yalçın, Eren’den sonra bitirmiştir.
C) Yarışmayı Yalçın, Yusuf’tan hemen önce bitirmiştir.
D) Yalçın ile Sami arasında iki yüzücü vardır.

6,7,8,9.  Soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız
Ali, Mehmet, Fatih, Selçuk, Zehra, Ayşe, Veli, Sena iki gruba ayrılıp bir seyahate gideceklerdir.
Gruplar 4’er kişiliktir.
Ayşe, Sena ile birlikte değildir.
Zehra, Selçuk ayni gruptadır.
Mehmet, Ali ile beraber olmayıp Veli ile beraberdir.

6. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Zehra ile Ayşe aynı gruptadır.
B) Zehra ile Fatih aynı gruptadır.
C) Mehmet ile Sena aynı gruptadır.
D) Sena İle Fatih aynı gruptadır.

7. Bu bilgilere göre Zehra’nın grubunda kimler kesinlikle yoktur ?
A) Mehmet,  Veli, Fatih
B) Sena,  Selçuk
C) Mehmet,  Sena
D) Fatih, Ayşe

8. Sena aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle beraber değildir.
A) Zehra        B) Selçuk
D) Mehmet    D) Ayşe

9. Aşağıdakilerden  hangisi  kesinlikle doğrudur?

A) Mehmet ile Sena ayni gruptadir.
B) Fatih ile Veli ayni gruptadir.
C) Zehra ile Sena ayni gruptadir.
D) Selpuk ile Ali ayri gruptadir.

Pınar, Zeynep, Emel bir mağazadan 4 etek, 3 gömlek, 3 ayakkabı ve 2 kemer almıştır. Bunların aldıkları ürünler ile ilgili şunlar bilinmektedir.
Pınar 5 parça,
 Zeynep 4 parça
 Emel 3 parça
 Ürün almıştır ve Herkes üç çeşit ürün almıştır. 
Herkes etek almıştır ve sadece Emel kemer  almamıştır.             
Zeynep ayakkabı almamıştır, Emel 1 tane gömlek almıştır.        
Ayakkabıları Pınar ile Emel almıştır.
10. Bu bilgilere göre Pınar hangi ürünleri almıştır.
A) Etek, ayakkabı, kemer      
B) Kemer, gömlek, ayakkabı            
C) Etek, ayakkabı, gömlek     
D) Etek, gömlek, kemer


Cevap Anahtarı:  1c, 2b, 3d, 4d, 5c, 6b, 7a, 8d, 9b, 10a

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.