masal masal içinde kitabının yazılı soruları test soruları ve cevap anahtarı


MASAL MASAL İÇİNDE KİTABININ YAZILI SORULARI TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI


1.  Kitaptaki  ülkenin padişahının kusuru neymiş?
a) çok cömert olması         
b) ülkenin kalkınması için çabalaması
c) halkının mutluluğunu istemesi       
d) övünmeyi çok sevmesi

2.  Padişaha   yalan söylemeyen kimdir?
a)vezir            b) şehzade           c) müderris         d) kadı

3.  Komşu kentteki kör adam ne yapıyormuş?
a)    Pazarda yumurta satıyormuş.
b)   Olacakları hissedip, medyumluk yapıyormuş.
c)    Her sabah ensesine vurana bir kese altın veriyormuş.
d)   Kayıkla nehrin bir kıyısından diğerine insan taşıyormuş.

4.  Kuyumcu ne yapıyormuş?
a)    Pazarda yumurta büyüklüğünde bir altını açık arttırmayla satıp, daha sonra da havanda dövüp toz haline getirerek insanların üstüne üflermiş.
b)   Bir sürü altın para basıp yoksul  insanlara dağıtıyormuş.
c)    Çok güzel takılar yapıp bunları her tarafa  satıyormuş.
d)   Hiç müşterisi olmadığı için tüm  gün dükkânda sinek avlıyormuş.

5.    Demirci tava gelen demiri örsün üzerine yerleştirip çekiç ile tam üzerine vuracakken elindeki çekici fırlatıp nereye doğru koşuyormuş?
a) bahçeye                                b) karşısındaki duvara      
c) kuyuya                                   d) çatıya


6.  Müezzin camiye yaklaşınca ne yapıyor?
a)    Minarede ezan okuyor.
b)   Ezan okumadan   sokaktaki insanlarla sohbet ediyor.
c)    Sevinçle minareye tırmanıp,   perişan halde aşağı iniyor.
d)   Önce mescide gidip abdest alıyor.

7.  Şapkacı mezatta şapkasını satarken birden uzaklara dalıp niçin  bağırıyor?
a)    Şapkacıııı,   güzel şapkalar burdaaaa!
b)   Durun! Beni bekleyin!
c)    Gel vatandaş, sen de gel!
d)   Bir şapka ister misiniz?

8.  Şapkacı satışı bırakıp nereye koşuyor?
a)    evine            b) camiye          c) saraya          d) mezarlığa


9.  Şapkacının sevdiği kızı istemeye kimler gitmiş?
 a) Ustası, annesi ve babası                        b) Şapkacı, annesi ve babası
         c) Şapkacı ve ustası                            d) Annesi ve babası
10. Şapkacı, sevdiği kızla evlendikten iki ay sonra nereye gitmiş?
 a) askere          
b) pazara           
c) başka bir ülkeye          
 d) saraya
11. Şapkacı sevdiklerinden kaç yıl uzak kalmış?
             a) 5 yıl                     b) 10 yıl                  c) 17 yıl              d) 25 yıl

12. Şapkacı niçin  karısını öldürmeyi düşünmüş?
           a) çünkü kendisi askerdeyken karısı evi satmış.
      b) çünkü oğlu olduğunu bilmiyormuş ve karısının yeniden evlendiğini sanmış.
            c) askerde esir düşünce aklını oynatmış.
              d) karısı artık onu sevmediğini söylemiş.
13. Müezzin, minarenin şerefesinde yürürken ne görüyor?
                          a) Zümrüdüanka kuşu                 b) kuş sürüsü
                          c) cadı                                             d) gökyüzünün karardığını
14. Müezzin dağın zirvesindeki volkanın içindeki ormanda nereye gidiyor?
                          a)   küçük bir kulübeye                          b) görkemli bir saraya
                          c)  bir kuleye                                           d) mağaraya
   15. Peripadişah, müezzine kızıyla evlenebilmesi için neyi şart koşuyor?
                           a) Müezzinin de bir peri olmasını
                           b) Ülkesinin padişahı olmasını
                           c) Kırk gün orada yaşayıp kızına dokunmamasını
                           d) Kırk kese altın getirmesini
                
 16. Müezzin neden perikızıyla evlenme şansını yitirmiş?
                          a) hırsızlık yaptığından                      b) sabırsız davrandığından
                          c) ülkesine döndüğünden                 c) insan olarak kaldığından

17.  Demircinin yemeğini yemek isteyen hayvan hangisidir?
          a) kedi                      b) köpek                       c) fare                 d) kuş

 18. Demircinin öldürdüğü hayvan neye dönüşmüş?
                      a) ak sakallı dedeye                             b) uzun siyah saçlı bir kıza
                            c) bir hayalete                                      d) bir ejderhaya
                    19. Demirci nereden içeri girmeye çalışıyor?
      a) Yemyeşil bir bahçeye açılan duvardaki kapıdan içeri girmeye çalışıyor.
       b) Sarayın kapısından içeri girmeye çalışıyor.
      c) Mezarın içine girmeye çalışıyor.
     d) Dükkânın kapısından içeri girmeye çalışıyor.
           
 20. Demircinin öyküsünden çıkan ders nedir?
                           a)  Mutluluğu uzaklarda değil, yakınlarda aramalıyız.           
                           b) Elimizdeki imkânlarla yetinmeyi bilmeliyiz.
                           c) Paylaşmayı bilmeyen, karşısına çıkacak fırsatları kaybeder.
                           d) Azimle çalışan, bir gün mutlaka başarıya ulaşır.
                 
   21. Kuyumcu gençken neden babasıyla işe gitmek istemiyor?
                            a) Okulundan geri kalmak istemiyor.
                            b) Gezip tozarak gençliğini yaşamak istiyor.
                            c) Kuyumcu değil, halıcı olmak istiyor.
                            d) Evde tembel tembel oturmayı seviyor.
         
22. Kuyumcu, annesi ve babası öldükten sonra neden servetini kaybediyor?
                        a) Dükkâna giren hırsız bütün altınları çalıyor.
                            b) Arkadaşlarına çok para dağıtıyor.
                            c) Dükkânı satıp başka bir iş kuruyor.
                            d) Altınları padişaha armağan ediyor.
     23. Servetini ve dostlarını kaybeden kuyumcu nasıl tekrar zengin oluyor?
                           a) Bir ortakla yeniden iş kuruyor.
                              b) Padişah ona kırk kese altın veriyor.
                           c) Annesinden babasından kalan evi satıyor.
                           d) Babasının deponun tavanına sakladığı altınları buluyor.
                  24. Dağın içine giden gizli geçidi açan İhtiyar,Köradam’a hazineye ulaşmak için ilerlerken karşısına ne tür engeller çıkacağını söylemiş?
a) türlü çeşit yaratıkla karşılaşacağını ve onu korkutmaya çalışacaklarını
b) zehirli bitkilerin güzel kokular yayarak onları yemesini sağlayacaklarını
c) eşkıyaların baskın yapıp hazineyi çalmaya çalışacaklarını
   d) içerde yedi kollu bir ejderhanın ona alev püsküreceğin

    25. Köradam neden kör olmuş?
a)Açgözlülüğünden, yaşlının  kutusundaki toprağın ötesini gösteren yeşil tozu iki   gözüne birden sürüp dünyadaki tüm madenlerin yerini öğrenmek istediğinden
  b) Dehlizde ayaklarına dolanan yılan onu soktuğu için kör olmuş.
 c) Gece kaldıkları  yerde eşkıyalar kervanı basıp hazineyi çalarak gözlerini oyduğu için kör olmuş.
  d) Padişah, hazineyi kendisine vermediği için onu zindana attırıp gözlerini kör ettirmiş.

CEVAPLAR:
1-    D
2-   A
3-   C
4-   A
5-   B
6-   C
7- B
8- D
9- A
10- A
11- C
12- B
13- A
14- B
15- C
16- B
17- A
18- B
19- A
20- C
21- B
22- B
23- D
24- A
25- AShare:

7 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.