arılar ordusu kitabının kısa özeti kişileri


ARILAR ORDUSU KİTABININ ÖZETİ KİŞİLERİ
 Anlatıcı tek kanatlı bir arıdır. Nemrut, hükümdarların   büyüğüdür. Korkusu dünyayı tutmuştur. Uçan atına binip göğe çekilir, kanlı kılıcıyla yere doğru  iner. “Tanrıyı öldürdüm” diye böbürlenir, insanlar da onun önünde diz çökerler. Bu duruma arılar şaşar. Kraliçe arı insanların gerçekler yerine hayalle  uğraştığını söyler. Nemrut da rüyasında  insandan gelme bir   çocuğun kendisini öldürdüğünü görür. Buyruğu: Doğmuş ve doğacak bütün erkek çocuklar öldürülecek, hamile  kadınlar ise kale duvarlarıyla çevrili şehrin dışına sürülecek


Çocukları öldürülen anaların feryatları  dağlardan denizlere ulaşır. Tek kanatlı arı da tüm  canlılar gibi korkudan bir mağaraya sığınır. Mağaraya yeni doğmuş   bebeğini yüzlerce öpen anne bırakıp gider. Arı sabahleyin çocukla bakışır,  anlaşır. Ceylan da çocuğu emzirir.


Bilge,  bir gece mağaranın azından gökyüzünü gözler. Ayı görür. Nemrut ölümlü, bu büyük gece ışığı ölümsüz diye hep düşünür. Ay batınca karşı dağdan   parlak bir ışık doğar. Ay dede de ölümlü, Güneş ise ölümsüzdür. Tek Kanat’ın sırtına binen Bilge beraber  şehre gelir. Sokaklar, evler boştur. İnsanlar, kent  dışındaki Nemrut’un şölenine katılır. Bilge tapınağa girer tüm  putları baltayla kırar. Son putun boynuna da baltayı asar. Tek Kanat arı  ürker. Bilge, Ay ve Güneş’in ölümsüz olmadığını söyler. Nemrut da ölümsüz değildir. Bilge, Tek Kanat, Ceylan, Ay ve Güneş 5  arkadaştır. İş birliği yaparlar.


Nemrut ,  çocuğa “Söyle ey gafil alçak, putları sen mi kırdın? Diye sorunca o da: “Balta kimin boynundaysa o kırmıştır” cevabını  verir. Nemrut putun yürüyemediğini, kıramayacağını belirtir. Bilge de bir şey yapamayan putlara tapmanın çok  yanlış olduğunu haykırır. Nemrut ifrit dediği çocuğa   yakılma cezasını verir. Bilg ateşten korkmadığını halkın düşünmesini ve beraber  olmasını ister.


Bilge’yi zindana kaparlar. Tek Kanat’a dışarıda gördüklerini anlatmasını söyler. Dağ gibi odunları yakarlar. Halk ateş çemberinin etrafında  olanları izler. Tek Kanat Bilge’nin omzundadır. Çocuğu sütunların üstünden   fırlatırlar, arı da uçar.


Bilge ,  yumuşak boşluğa iner. Ateş kaybolur,   akan bir suya döner. Odunlar da balık olur. Nemrut kızar. Halk Bilge’nin mi Nemrut’un mu yanında olmaya kararsızdır.


Nemrut kumandanlarını Bilge ile kavgaya  zorlar. Bilge Tek Kanat’a şu yorumu yapar: “İnsan, büyüklerinin kendi adına en iyi biçimde düşündüklerine inanırsa, kölelikten kurtulamaz. Mağaradan çıkıp mağaraya döndüğümde, bir yaşadım, bin düşündüm.”


Sabahleyin zindandan Bilge ile omzundaki Tek Kanat çıkarılır,   getirilir. Bilge arıların su damlaların birleşmesi gibi bir araya gelirse   güçlü olacağını Tek Kanat’a söyler. Nemrut, Bilge’ye önünde eğilirse bağışlanacağını da  açıklar.Tek Kanat arılardan bir ordu oluşturmak için   kovanından işe başlar. Milyonlarca arı Zafer Alanına doğru uçar. Beyaz atlıya doğru hücum ederler. Düzenli ordu dağılır. Halk da Nemrut’a karşı savaşa katılır.


Nemrut kaçıp sarayında   korunan odasına çekilir. Tek Kanat anahtar deliğinden   girer. Oradan da kulağının içine girer. Nemrut kumandanlarından yardım ister. Onlar da önce kafasına ağaç sopayla vururlar, Tek Kanadı çıkaramazlar. Daha sonra da ölümsüz hükümdarın kafasını  keserler.

ARILAR ORDUSU KİŞİLER, KARAKTERLER:
TEK KANAT:   Sabırlı. Yardımsever. İşbirliği ile başarıya inanır.
BİLGE: Küçük süt çocuğu. Ceylanın memelerini emerek büyür. 15  yaşına gelince mağara ve çevreyi tanır.
CEYLAN: Annelik içgüdüsüyle Bilge’yi besler.
NEMRUT: Zalim, kötü hükümdar.

Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.