açlık oyunları kitabının yazılı soruları 

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU “AÇLIK OYUNLARI ” KİTABI  YAZILI SORULARI
 
 Adı- Soyadı:                                                            
NOT: Her soru dört puandır.

1) Kitabın kahramanın  olan Katniss’in yaşadığı 12. mıntıkaya ne ad verilmiştir?
a) Kömürlük
b) Damar
c) Kara elmas
d) Yoksullar mıntıkası

2) Katniss’in kendini yanında en iyi hissettiği kişi kimdir?
a) Annesi            b) Prim
c) Gale                d) Haymitch

3) Olayların yaşandığı Panem ülkesinde bazı savaşlar ve iç sorunlar yaşanmıştır.
 Aşağıdakilerden hangisi bunlar içinde değildir?
a)Kuraklık, fırtınalar ve yangınlar yaşanmıştır.
b) Deniz yükselerek karaların büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.
c) Mıntıkalar ayaklanmış ve 13. mıntıka yok edilmiştir.
d) Mıntıkalar arasında birlik ve beraberlik güçlenmiştir.

4) Açlık Oyunları niçin getirilmiştir?
a) İsyanları önlemek, halka geçmişte yaşadıklarını unutturmamak için bir çeşit cezadır.
b)Savaşlara karşı hazırlıklı olmak için bir çabadır.
c) İnsanların doğal şekilde güçlenmesini sağlamak için getirilmiştir.
d) Halkın sırtından büyük kazançlar elde etmek için yapılmaktatdır.

5) Açlık Oyunları kuralları içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Her mıntıka bir kız ve bir erkek  çocuk verecek.
b) Kız ve erkekler, her türlü koşulun geçerli olduğu açlık arenasında kalacak.
c) Kız ve erkek galipler, diğer ülkedeki çocuklara eğitim verecek.
d) Kız ve erkekler birkaç hafta ölümüne mücadele verecek.

6) 12. mıntıkada Açlık Oyunları ekibi ne zaman seçildi?
a)  Maden işçilerinin vardiyası sonunda,
b) Hasat günü etkinliklerinde,
c) Bahar şenliklerinde,
d) Okular kapanınca, 
7) Açlık Oyunlarına katılanlara ne ad veriliyor?

                 HARAÇ

8) Katniss, kurada adı çıkan kardeşinin yerine Açlık Oyunları’na katıldı. Başkente gitmeden onu ziyaret edenler oldu. Bunlar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Peeta
b) Fırıncı
c) Annesi ve kardeşi,
d) Gale

9) Başkentte, Açlık Oyunlarına katılanlara  bazı işlemler uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlemlerden biri değildir?
a) Stilistler tarafından giydirilmeleri,
b) Mıntıka eşleriyle at arabalarına bindirilmeleri,
c) Mıntıkalarına uygun giyinmeleri,
d) Beslenmelerinde diyet mönüsü uygulanması,

10) Katniss’in kıyafetlerini tasarlayan kişi kimdir?
a) Effie
b) Cinna
c) Portia
d) Haymitch

11) Açlık Oyunları’na kaç haraç katılıyor?
a) 18
b) 20
c) 22
d) 24

12) Haraçlara koçluk yapan kişiler nasıl kişiler?
a) Kurayla belirlenen kişiler
b) Belediye başkanları
c) Zengin kişiler
d) Önceki Açlık Oyunları’nı kazanan kişiler

13) Katniss ve Peeta’nın katıldığı oyun , kaçıncı Açlık Oyunları idi?
a) 70
b) 72
c) 74
d) 76

14) Kitapta geçen avox terimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Dilsiz kölelere verilen isimdir.
b) Capitol’ün zalimliğine kurban gitmiş kişilerdir.
c) Capitol’e karşı yanlış bir hareket yapmış kişilerdir.
d) Dilsizlere iş sağlayan meslek koludur.
15) Katniss, eğitimden kaç puan almıştır?
a)  9
b) 10
c) 11
d) 12

16) Peeta, meydanda röportaj yaparken seyircinin dikkatini aşırı derecede çekecek bir konudan bahsetmiştir. Bu hangi konudur?
a) Ailesi                               b)Aşkı
c) Arkadaşları                    d) Geleceği

17) Katniss ve Peeta’yı arenaya hazırlayanlar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Cinna                        b) Effie
c) Caesar                      d) Haymitch

18) Katniss, ilk etapta kariyerlere karşı kiminle ittifak kurmuştu?
a) Rue              b) Clove    
c) Thresh         d) Cato

19) Katniss, birlikte hareket eden kariyerlere  ilk darbesi nasıl oldu?
 a)Onlar için tuzak çukuru açtı.
b)Onların barınaklarını patlattı.
c) Uyku tulumlarını imha etti.
d) Yiyecek stoklarını patlattı.

20) Oyunların devam etiği sırada bir kural değişikliği anonsu geldi. Bu değişiklik nedir?
 a)Aynı mıntıkadan finale kalanların ikisi de oyunu kazanmış sayılacak.
b)Çok aç olanlara gücünü toparlaması için yemek verilecek.
c) Bir sonraki yıl Açlık Oyunları gönüllüler arasından seçilecek.
d) Farklı mıntıka elemanlarından iş birliği yapanlar sonunda galip sayılacaktır.

21)Oyunu kazandıktan sonra, oyun sırasındaki kural değişikliğinin iptal edildiği bilgisi üzerine  Katniss ve Peeta nasıl bir tepki gösterdi?
a) Başkente karşı çıkışını kameralara söylediler.
b)Yarışmadan çekildiler.
c) Zehirli böğürtlenlerle intihar etmek istediler.
d) Birbirlerini öldürmek için planlar kurdular.

22) Açlık Oyunları’nın sunucusu kimdir?
a) Caeser Flickerman
b) Deela Cartwright
c) Effie Trinket
d) Seneca Crane23) 11. mıntıkanın kız ve erkek haraçlarının isimleri nelerdir?
a ) Cato-Glove
b ) Katniss-Peeta
c ) Rue-Threshd
d) Tilki Surat- Glimmer


24) Ülkenin başkenti Capitol, Açlık Oyunları düzenlemedeki asıl amacı nedir?
a) Ülkenin geleceği için mücadele etmek.
b) Ülkenin ekonomisinin geliştirmek.
c) İnsanların vatanı için ne yapabileceğini göstermek.
d) Başkentin; güvenli, zengin, lüks ve zevke dayalı yaşamını sürdürmek istemesidir.


25) Başkent Capitol’ün,  Panem halkına yaptıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Açlık ve sefalet içindeki halkın emeğini sömürmek.
b) Baskı ve korku ile halkı sindirmek.
c) Çıkabilecek isyanlara karşı politikalar geliştirmek.
d) Panem halkının geleceği için planlar yapmak.

BONUS:
Bu kitapla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Açlık Oyunları, herkesin izlemesi zorunlu bir televizyon programıdır.
B) Anlatım  3. kişinin ağzından yapılmıştır.
C) Açlık Oyunları’na 12-18 yaş arası kız ve erkekler katılır.
D) Katniss ve Peeta’nın “gece kilidi” adlı yemişi yiyerek intihara kalkışmaları aslında başkente bir isyandı.


                             DEVRİM AKSU
                      TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.