şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır kitap özeti

şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır kitap özeti

Kitap farklı başlıklar altında toplanmıştır ve yazar konuyla ilgili fikirlerinin örnekler göstererek açıklamşıtır.


 KİM OLDUĞUNUZ ÜZERİNE


İnsan ilk olarak kim olduğunun farkına varmalıdır. Ne yapmak istediğini sorgulamalıdır. Daha sonra ise yapmak istediği şey için çabalamalıdır.

BENLİK ÜZERİNE

İnsan önce kendine değer vermelidir. Çünkü kendine değer vermeyen insan kimseye değer veremez.

ALIŞKANLIKLAR ÜZERİNE

İnsan alışkanlıklarından vazgeçmeli, monotonluktan kaçınmalıdır. Her yeni gün, kendine ve hayatına yeni şeyler katmalıdır.

SEVGİ ÜZERİNE

İnsan çevresindekilere ne verirse karşılığında onu alır. Bu yüzden çevresindekilerden sevgi görmek isteyen insan önce kendisi çevresine sevgi göstermelidir.

İŞİNİZ ÜZERİNE

İşi ne olursa olsun, her insan işini en iyi şekilde yapmalıdır. Bunun için de herkes sevdiği ve kendisine uygun olduğunu düşündüğü işi yapmalıdır. Farklı sebeplerden dolayı sevmediği, kendisine uygun olmayan bir işi yapan insanlar başarılı olamaz, kaliteli sonuçlar ortaya çıkaramazlar.

OLUMLU DÜŞÜNCE ÜZERİNE

Kişiler hayatları boyunca çevrelerinden çeşitli uyarı ve tepkiler alırlar. Zamanla bu uyarı ve tepkiler, kişide olumlu veya olumsuz bir algı oluşturur. Artık kişi, dışarıdan gelen verileri bu algıya göre yorumlar.

HAYAT ÜZERİNE

Her insan hayatta olumlu veya olumsuz birçok durumla karşılaşır. Ama insanların büyük bir çoğunluğu olumsuz durumlara daha çok odaklanır. Bir süre sonra önemini yitirecek olumsuzlukları büyüttükçe büyütür. Ta ki çok daha büyük bir olumsuzlukla karşılaşana kadar...

DİNLEMEK ÜZERİNE

Konuşmak, tüm insanlar için gerekli ve önemlidir. Fakat dinlemek, konuşmaktan daha önemli ve gereklidir. Çünkü birbirini dinlemeden konuşan insanlar anlaşamazlar. Diğer insanların söylediklerini dinlemeyen insanlar yeni şeyler öğrenemezler.

MÜCADELE ÜZERİNE

Hayatta herkesin karşısına çeşitli engeller çıkar. Kimi mücadele ederek bu engelleri aşar, kimiyse çabalamayıp pes eder. Engelleri aşabilenler başarıya ulaşır. Pes edenlerse istedikleri şey için mücadele edene kadar başarısızlıkla karşılaşırlar.

İYİLİK ÜZERİNE

İyilik yapmak, insana huzur ve mutluluk verir. İnsana "insan" olduğunu hissettirir.

İDEALLER ÜZERİNE

Her insan geleceği için hedefler belirlemeli ve bu hedefler için çabalamalıdır. Çünkü hayatta amacı olmayan insanlar için hayatta olmanın anlamı yoktur.

HIRS ÜZERİNE

İnsanların başarılı olmak istemesi doğaldır. Fakat hırsa kapılıp hep daha fazlasını istemek zararlı ve yıpratıcıdır.

GÜLÜMSEMEK ÜZERİNE

Gülümsemek, mutsuzken bile insanı mutlu eder. İnsana huzur verir. İnsanlar arasında güzel bağlar oluşturur. Var olan bağları güçlendirir. Gülümsemek herkese iyi gelir!

DEĞER VERMEK ÜZERİNE

İnsanlar için ailesi, akrabaları, dostları ve diğer tüm sevdikleri değerlidir. Ama çoğu insan karşısındaki kişiye kendisi için değerli olduğunu hissettirmez. Sevdiklerine onları sevdiğini söylemez, hatta bunu belli etmemeye çalışır. Ama gün gelip sevdiklerini kaybettiğinde bunun için büyük bir pişmanlık duyar.

KARAR ALMAK ÜZERİNE

Herkesin hayatı boyunca birçok konuda karar alması gerekir. Bazen karar alırken diğer insanların fikrini almak faydalı ve gerekli olabilir. Ama insan alacağı kararların sonuçlarını göz önünde tutmalı, bunun sorumluluğunun kendi üzerinde olduğunu unutmadan özgürce davranmalıdır.

DOĞALLIK ÜZERİNE

Artık çoğu insan belli kalıplara göre yaşıyor. "Kendi" olan, özgün davranan insanlar gittikçe azalıyor. Benzersiz olmak isteyen herkes aynı şekilde davranıyor. "Kendi" gibi davrananlarsa benzersiz oluyor.

ÜRETMEK ÜZERİNE

Hayatta çeşitli sorunlar vardır. Ama tüm sorunların çözümü de vardır. Önemli olan karşılaşılan sorunlar yüzünden şikayet etmek yerine o sorunların çözümünü bulmaya çalışmaktır.

ANLAMAK ÜZERİNE

İnsanları anlamadan yargılamak bazen çok kötü sonuçlar ortaya çıkarır. Bu yüzden insanları yargılamadan önce onları anlamaya çalışmak gerekir. Bu da o kişiyi dinleyerek ve empati kurarak mümkün olur.

GÖRÜNÜŞ ÜZERİNE

Dış görünüş herkes için önemlidir. Çünkü dış görünüş, insanlarda olumlu veya olumsuz etkiler bırakır. Ve bu etkiler insanların kararlarında önemli değişiklikler oluşturur.

İNANÇ ÜZERİNE

İnanç, tüm insanların özgür olduğu çok önemli bir konudur. Fakat inançtan daha önemli olan, kişinin inancı hakkında bilgi sahibi olup olmadığıdır. Çünkü hakkında bilgi sahibi olunmayan inanç, öğrenilmiş inançtır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.