Zeytindağı Kitabının Yazılı Sınav Testi

 ZEYTİNDAĞI  KİTABININ YAZILISI  

1. Falih Rıfkı Atay'ın “Zeytindağı” adlı eserinin konusu nedir?

A) Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyetinin ilk günlerine kadar zaman diliminde Osmanlının son devleti…
B
)   Osmanlı'nın Yunanistan'ın topraklarına geçiş süreci C) Osmanlı'nın Yunanistan'ı topraklarına katması.
D)   Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk düzeni.
E)   Yunanlıların bağımsız bir devlet kurup Osmanlı'dan ayırma.

2) “Zeytindağı” adlı eserdeki olaylar nerede geçmektedir?

A) Gelibolu Yarımadası'nda
B)  İstanbul
C)   Libya   ve Tunus'ta
D) Garp ( Batı ) Cephesinde ve Şam'da
E)   Trablusgarp'ta

3. “Zeytindağı”adlı eseri ana fikri nedir?

A) Vatan için can da alınır, can da verilir.
B)   Vatan için iyi bir komutan olmak gerekir.
C)  Vatan için bir şeyler herkes içindir, birer komutan olarak ilk önce fikir ve sanat insanı olarak.
D)   Vatan için herkesin bir şeyler vardır.
E)   Vatanı korumak için tüm devletlerle işbirliği içindedir.

4. Cemal Paşa, sorulan: “Paşam bu harbe girdik?” sorusuna ne cevap verdi?

A) “Savaşçı bir darı olarak nara gökyüzümüzle, atlarımızın nal sesleriyle yer inlesin diye…”
B)  “Aylık vermemek için! Hazine tamtakırdı. Para bulabilmek için ya bir okulda eğmeli, ya çevre tarafla uyumlu idik.”
C)   “Almanlarla dost oldugumuz için ...”
D)   “almanlar yardım istediğinde bitaraf (Tarafsız) kalamazdık.”
E)   “Yeniyi temsil eden Batılılara karşı, muhafazakâr bir darı olarak dur demek, halifeyi ve İslam ümmetini korumak için…”

5. Aşağıdakilerden hangisi Suriye'yi Osmanlı yapmak isteyen Cemal Paşa'nın talebiyle ilgili değil mi?

A) Suriye' de modern okullar açtırmıştır.
B) Hicret eden Ermenileri, Suriye içlerine dağıtarak güçlenen Araplılığa karşı bir kiralama olarak kullanılmıştır.
C)   Ermenileri olması için ev ve toprak verdi.
D)   Muhafazakâr Arapları desteklenmiştir.
E)   İmparatorluğun teslimlerini Suriye' imar içindede.

6. Mustafa Kemal için vatan için nasıl bir ihtiyaçtadır?

A) Fethedilen diyarların maddi bağışları, imparatorluğa aktarılmalıdır.
B)   Vatan para bulabilmek için bir yerde eğilmeli veya diğer taraflarla birleşecektir.
C)   Vatan milletin nesi var nesi yoksa yüzde kırkını vatansı için vermelidir.
D)   Vatanın korunması için, İngiliz mandası halk olmalıdır.
E)   Vatanın korunması için Müslüman olanların halifeye gözdeleri.

7. Falih Rıf ATAY, hangi savaş sanatıyla, hangi eskilerle orduya alındı?

A) Dünya yapısı / Yüzbaşı olarak
B)   I. Dünya yapısı / Yedek güç olarak.
C)   Sakarya Meydan Muharebesi / Yedek balık olarak.
D)   Osmanlı – Rus Savaşı / Onbaşı olarak.
E)   I. Dünya yapısı / Onbaşı olarak.

8. Son zamanlarda Osmanlının bir kukla devlet olduğu gibi öne çıkmıştır Falih Rıf ATAY, buna örnek olarak kullanarak Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavaklı Mustafa'nın memleketten kaçarken bin vapur, hangi ülke bayrağını hak ediyor?

A) Yunanistan
B)   İtalyan
C)   İngiliz.
D)   Alman
E)   Rus

9. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Cemal Paşa, nasıl bir dünya görüşüyle ​​bilinmiyor?

A) Yenilikçi
B)   Ümmetçi
C)   Turancı
D)   Muhafazakâr
E)   Osmanlıcı

10. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Enver, nasıl bir dünya görüşündedir?

A) Yenilikçi / Turancı
B)  Muhafazakâr / Ümmetçi
C)  Yenilikçi / Turancı
D)   Muhafazakâr / Turancı
E)   Muhafazakâr /Osmanlıcı

11. Kudüs, Şam, Filistin, Hicaz gibi Arap Osmanlının durumu ile ilgililerden hangisi Falih Rıfkı ATAY'a ait değil mi?

A) Osmanlı çevresinde, ücretsiz tarla ve sokak satıcısıdır.
B)   Osmanlı coğrafyada büyüyebilmişti.
C)   Osmanlı, Müslüman topraklarda Haçlıların buna karşı göğüsnü siper eden bir devlet olarak seviliyordu.
D)   Bu kazanılan toprakların hiçbirinin kültürlerine, dillerine, ticaretlerine ve maddiyatlarına egemen olunamamıştır.
E)   Osmanlı, bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanabilmişti.

12. Falih Rıfkı ATAY'a göre Konya' dan Şam' bir göç eden “Kemik Hüseyin oğulları” nın “Şamlı Azimzâdeler” olarak Arap yetenekliği yapmalarının nedeni nedir?

A) Arap asıllı şuursuzluk
B) Medrese ve şuursuzluk.
C)  Türk'ün dini olmamaları.
D)  Arap hayaletliğini İslam dininin ihtiyacı gibi görünüyorları.
E)  Cemal Paşa'nın açtırdığı modern okumaları.

 

CEVAPLAR:
1) A 2) D 3) C 4) B 5) D 6) C 7) B 8) E 9) A 10) D      11) C 12) B  

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.